9

1Y-sơ-ra-ên hỡi, đừng vui nhộn như các dân tộc khác! Vì người đã đánh đĩ tâm hồn mà lìa bỏ Chân Thần của mình. Ngươi thích lãnh tiền công mãi dâm trên tất cả các sân đạp lúa. 2Sân đạp lúa hoặc máy ép nho sẽ không nuôi được chúng, và rượu mới không đáp ứng được nhu cầu. 3Chúng sẽ không còn ở trong đất của Chúa Hằng Hữu, nhưng Ép-ra-im sẽ quay về Ai-cập, chúng sẽ ăn những thức ăn ô uế ở A-sy-ri. 4Chúng sẽ không còn dâng lễ quán cho Chúa Hằng Hữu, không còn làm đẹp lòng Ngài. Sinh tế của chúng sẽ như bánh nhà tang; ai ăn đều bị ô uế, vì chúng chỉ làm bánh riêng cho mình, không đem vào nhà Chúa. 5Ngươi sẽ làm gì trong ngày đại hội và ngày lễ của Chúa? 6Vì kìa, chúng đi trốn tránh để khỏi bị diệt vong, nhưng Ai-cập sẽ tập họp chúng lại và Mem-phi sẽ chôn thây chúng. Rừng tầm ma sẽ chiếm đoạt những bảo vật bằng bạc của chúng. Gai gốc sẽ tràn đầy các trại. 7Đã đến ngày thăm phạt, ngày báo thù cho dân này. Y-sơ-ra-ên sẽ biết rõ. Nhà tiên tri trở nên rồ dại. Người được thần của ngươi cảm hoá điên cuồng, vì tội phạm ngươi quá nặng, lòng thù hận ngươi thật quá dữ dằn.
8Các tiên tri được chỉ định làm người hướng dẫn nhân dân mà đi đâu cũng gài bẫy hại người như người đặt bẫy bắt chim; hễ đi vào nhà Chúa là gieo rắc ghen ghét hận thù. 9Chúng thối nát đồi bại kinh khủng như thời Ghi-bê-a Chứa sẽ nhớ lại tội ác chúng và đoán phạt chúng.

Y-sơ-ra-ên sa đọa và bị diệt vong

10Ta bắt gặp Y-sơ-ra-ên như trái nho giữa đồng hoang. Ta thấy rõ tổ phụ các ngươi như trái chiến của cây vả lần đầu ra trái. Nhưng rồi chúng đi lại với Ba-anh Phê-Ô, hiến thân cho điều ô nhục và trở thành ghê tởm như vật chúng yêu thích. 11Vinh quang Ép-ra-im như chim tung cánh bay xa. Nó không còn sinh đẻ thai nghén gì nữa. 12Dù chúng nuôi dưỡng con trai, Ta cũng làm cho chúng tuyệt tự, không còn một người đàn ông nối dõi. Chúng thật khốn nạn khi bị Ta lìa bỏ. 13Ép-ra-im được trồng như cây Ty-rơ trong trũng tốt đẹp. Nhưng Ép-ra-im lại nộp mạng con cái cho kẻ tàn sát! 14Lạy Chúa Hằng Hữu, con cầu xin Chúa ban cho họ điều gì? Xin cho họ những dạ con khổng còn sinh đẻ và những vú cạn sữa.
15Tất cả tội ác chứng đều tập trung tại Ghinh Ganh, trung tâm thờ thần tượng. Ta bắt đầu ghét chứng tại đó. Vì những việc gian ác chúng làm, Ta sẽ trục xuất chúng khỏi nhà Ta. Ta không còn yêu thương chúng nữa vì tất cả các nhà lãnh đạo của chúng đều phản loạn. 16Ép-ra-im bị đánh đổ. Rễ của chúng đã khô, không còn sinh trái nữa. Dù chúng có sinh con, Ta cũng sẽ giết đứa con chứng yêu quý. 17Thượng Đế tôi sẽ loại bỏ chúng vì chúng không lắng nghe lời Chúa. Chúng sẽ lưu lạc giữa các dân tộc.