2

Khuyên Phải Hiệp Nhất và Khiêm Nhường

1Vậy nếu có sự khích lệ nào trong Ðấng Christ, nếu có niềm yên ủi nào phát xuất từ tình yêu, nếu có sự hiệp thông nào của Ðức Thánh Linh, nếu có tình cảm quý mến và sự thương cảm nào, 2xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm, nhất trí với nhau. 3Xin anh chị em đừng làm điều gì vì cạnh tranh hay vì hư vinh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình. 4Xin mỗi người đừng chỉ chú ý đến quyền lợi của riêng mình, nhưng hãy chú ý đến quyền lợi của người khác nữa.
  5Anh chị em hãy có cùng một tâm tình như Ðức Chúa Jesus Christ đã có.
  6Ngài vốn có hình thể của Ðức Chúa Trời,
  Nhưng đã chẳng xem sự bình đẳng với Ðức Chúa Trời là điều phải nắm giữ.
  7Ngài đã làm cho mình trống không,
  Mặc lấy hình thể của một nô lệ,
  Trở nên giống như loài người,
  Ðược tìm thấy trong hình dáng của một người.
  8Ngài tự hạ mình xuống,
  Vâng phục cho đến chết,
  Thậm chí chết trên cây thập tự.
  9Chính vì thế Ðức Chúa Trời đã đưa Ngài lên rất cao,
  Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
  10Hầu khi nghe đến danh Ðức Chúa Jesus,
  Mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống,
  11Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa,
  Dâng vinh hiển về Ðức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Rạng Rỡ Như Vì Sao

12Vậy thưa anh chị em yêu dấu, như anh chị em vẫn luôn vâng lời tôi, không phải chỉ khi tôi có mặt, nhưng càng vâng lời hơn, nhất là lúc nầy, khi tôi vắng mặt, hãy làm phần của mình khi nhận ơn cứu rỗi, với lòng run sợ, 13vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đang hành động trong anh chị em, anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14Ðừng làm việc gì với thái độ lằm bằm và cãi vã, 15để anh chị em được trọn vẹn và tinh ròng, xứng đáng làm con cái Ðức Chúa Trời, không chút hoen ố giữa thế hệ lươn lẹo và đồi trụy nầy; giữa thế hệ đó, anh chị em tỏa rạng như những vì sao sáng trong không gian, 16nắm chặt lời sự sống, để tôi có thể hãnh diện trong ngày của Ðấng Christ rằng tôi đã không chạy vô ích và đã không lao động vất vả luống công.
17Ví dù tôi phải đổ mạng sống mình ra như một của lễ quán để rưới trên con vật hiến tế, tức trên sự phục vụ phát xuất từ đức tin của anh chị em, tôi cũng vui lòng, và chung vui với tất cả anh chị em. 18Xin anh chị em cũng vậy, hãy vui mừng và chung vui với tôi.

Giới Thiệu Ti-mô-thê và Ê-páp-rô-đi-tô

19Nhờ ơn Ðức Chúa Jesus, tôi hy vọng có thể phái Ti-mô-thê đến với anh chị em sớm, để tôi có thể được phấn khởi khi biết anh chị em như thể nào. 20Tôi không có ai có cùng một tâm tình với tôi như Ti-mô-thê, một người thật lòng lo lắng cho anh chị em, 21vì ai nấy lo tìm lợi riêng cho mình, chứ không cho Ðức Chúa Jesus Christ. 22Nhưng như anh chị em đã biết, Ti-mô-thê đã chứng tỏ là một người rất xứng đáng cùng tôi phục vụ Tin Mừng, như con với cha. 23Vì thế tôi hy vọng rằng tôi có thể phái Ti-mô-thê đi ngay sau khi tôi biết sự việc của tôi ra thế nào. 24Tôi tin tưởng trong Chúa rằng không bao lâu nữa chính tôi cũng sẽ đến với anh chị em.
25Trong khi chờ đợi, tôi nghĩ cần phải nhờ Ê-páp-rô-đi-tô về với anh chị em trước. Anh ấy là một anh em, một bạn đồng lao, và một chiến hữu của tôi; anh ấy cũng là sứ giả của anh chị em, và là người đã lo cho những nhu cầu của tôi, 26bởi vì anh ấy rất nhớ anh chị em và cũng hơi lo lắng vì anh chị em đã nghe tin anh ấy bị bịnh. 27Quả thật anh ấy có bịnh nặng, gần qua đời, nhưng Ðức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót đối với anh ấy, không những chỉ đối với anh ấy, nhưng cũng đối với tôi, kẻo tôi ở trong cảnh đã buồn mà lại thêm buồn. 28Cho nên tôi càng muốn phái anh ấy sớm trở về với anh chị em, để khi gặp lại anh ấy, anh chị em sẽ vui mừng và tôi cũng được bớt lo. 29Vậy xin anh chị em hãy vui vẻ đón tiếp anh ấy trong Chúa, và hãy tỏ lòng tôn kính những người như thế, 30vì công việc của Ðấng Christ mà suýt nữa anh ấy đã thiệt mạng. Anh ấy suýt đã hy sinh tính mạng vì thay cho anh chị em giúp đỡ tôi những việc mà anh chị em không thể đến giúp được.