3

1Thưa anh em, dù gặp hoàn cảnh nào, cứ hân hoan trong Chúa! Tôi nhắc đi nhắc lại không chán, vì niềm vui giữ cho anh em an toàn.
2Hãy đề phòng những người gian ác như sài lang và những người chăn hiểm độc! Họ buộc anh em làm lễ cắt bì giả tạo.
3Vì cắt da thịt chẳng làm cho con người thánh thiện; nhưng thờ phượng Thượng Đế bởi Thánh Linh mới đúng ý nghĩa của thánh lễ cắt bì. Người theo Chúa hãnh diện nương cậy công việc cứu rỗi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hoàn thành và nhìn nhận con người không thể nào tự sức mình đạt đến sự cứu rỗi. 4Nếu người khác có thể tự hào về công đức riêng, thì tôi càng có quyền tự hào. Nếu con người có thể tự giải thoát nhờ công đức, lễ nghi khổ hạnh, thì tôi cũng đủ điều kiện: 5tôi chịu thánh lễ cắt bì khi mới sinh được tám ngày; tôi sinh trưởng trong một gia đình Y-sơ-ra-ên chính gốc, thuộc đại tộc Bên-gia-min; tôi là người Do-thái thuần túy; giữ giáo luật rất nghiêm khắc vì tôi thuộc dòng Biệt-lập; 6xét theo bầu nhiệt huyết, tôi đã khủng bố Hội thánh; xét theo tiêu chuẩn thánh thiện của luật pháp Mai-sen, nếp sống của tôi hoàn toàn, không ai chê trách được. 7Những ưu điểm ấy nay tôi coi là điều thất bại; vì tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế. 8Vâng, tất cả những điều ấy đều trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này: Biết Chúa Giê-xu là Cứu Chúa tôi. Tôi trút bỏ tất cả, kể như vô giá trị, cốt để được Chúa Cứu Thế, 9được liên hiệp với Ngài, — không còn ỷ lại nơi công đức, đạo hạnh của mình — nhưng tin cậy Chúa Cứu Thế để Ngài cứu rỗi tôi. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế làm cho con người được tha tội và coi là công chính trước mặt Thượng Đế. 10Đó là phương pháp duy nhất để biết Chúa Cứu Thế, để kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài, để chia sẻ những nỗi khổ đau và chịu chết với Ngài. 11Như thế, tôi có thể đạt đến sự sống lại từ cõi chết.

Chạy thẳng đến đích

12Không phải tôi đã đến mức toàn thiện hay đã đạt mục đích, nhưng tôi đang tiếp tục chạy đua để đoạt giải vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chiếm được lòng tôi. 13Tuy chưa đoạt giải, tôi vẫn đeo đuổi một mục đích cao cả duy nhất, xây lưng lại quá khứ, và nhanh chân tiến bước vào tương lai. 14Tôi cố gắng chạy đến đích để giật giải, tức là sự sống thiên thượng. Thượng Đế đã kêu gọi chúng ta hướng về trời qua con đường cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 15Tất cả những người trưởng thành trong Chúa nên có tâm chí ấy. Nhưng nếu có ai chưa đồng ý, Thượng Đế sẽ soi sáng cho họ. 16Dù sao, chúng ta cứ tiến bước theo nguyên tắc đã tiếp thu.
17Thưa anh em, hãy theo gương tôi. Hãy lưu ý đến những người sống theo tiêu chuẩn ấy. 18Dù đã nói nhiều lần, nay tôi lại khóc mà nhắc lại: Có nhiều người sống như kẻ thù của Đấng chịu chết trên cây thập tự. 19Chắc chắn họ sẽ bị hư vong, vì tôn thờ thần tư dục và lấy điều ô nhục làm vinh dự; tâm trí chỉ tập trung vào những việc trần tục. 20Nhưng chúng ta là công dân Nước Trời, sốt sắng mong đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta từ trời trở lại. 21Chúa sẽ biến hóa thân thể hư hoại của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang của Ngài, bởi quyền năng thống trị vạn vật.