4

Giáo huấn sau cùng

1Thưa các anh em yêu quý, là những người tôi yêu mến và mong mỏi gặp mặt, anh em chính là niềm vui và vòng hoa chiến thắng của tôi. Anh em yêu quý, hãy vững vàng trong Chúa!
2Tôi nài xin hai chị Ê-vô-đi và Sinh-ty-cơ hãy giải hòa với nhau trong Chúa. 3Yêu cầu anh — người đồng sự chân chính của tôi — hết sức giúp đỡ hai chị ấy vì họ từng lao khổ trong công cuộc truyền bá Phúc âm, từng cộng tác với Cơ-lê-mân và các bạn đồng sự khác của tôi, những người đã được ghi tên vào Sách Sự Sống.
4Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: hãy vui mừng! 5Hãy chứng tỏ tinh thần hòa nhã với mọi người. Chúa gần trở lại.
6Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Thượng Đế.
7Sự bình an của Thượng Đế mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em, khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu.
8Sau hết, xin anh em nghiền ngẫm những điều chân thật, cao thượng, công bằng, trong sạch, đáng yêu chuộng và đáng khen ngợi. Hãy suy nghiệm những công việc nhân đức. Hãy tập trung tâm trí vào những điều làm cho anh em nức lòng ca tụng Chúa.
9Hãy thực hành những điều anh em đã học hỏi với tôi, những lời tôi nói cũng như những việc tôi làm, — thì Thượng Đế Bình an sẽ ở với anh em.

Lời cảm tạ

10Tôi rất hân hoan ca ngợi Chúa vì anh em lại tiếp trợ tôi lần nữa. Tôi biết anh em vẫn quan tâm, nhưng lâu nay chưa có dịp tiện. 11Nói thế không có nghĩa tôi lo túng ngặt, vì tôi đã học biết cách sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. 12Tôi đã trải qua những cơn túng ngặt cũng như những ngày dư dật. Tôi đã nắm được bí quyết này: ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi vẫn luôn vui thỏa. 13Tôi đủ sức làm mọi việc nhờ năng lực Chúa cho.
14Tuy nhiên, nghĩa cử của anh em càng nổi bật vì anh em đã chia sẻ cảnh hoạn nạn với tôi. 15Thưa Hội thánh Phi-líp, như anh em đã biết, khi tôi rời xứ Ma-xê-đoan, tuy anh em mới vừa tiếp nhận Phúc âm, Phi-líp là Hội thánh duy nhất tiếp trợ tôi và chia ngọt sẻ bùi với tôi. 16Ngay lúc tôi ở Tê-sa-long-ca, anh em cũng đã nhiều lần gửi tặng phẩm cho tôi. 17Không phải tôi thích được quà, nhưng tôi muốn anh em được Chúa thưởng lại dồi dào vì nghĩa cử cao đẹp. 18Tôi đã nhận đủ các món quà anh em gửi — thật là trọng hậu! Khi Ê-pháp-ran mang tặng phẩm của anh em đến đây, tôi không còn thiếu thốn gì nữa. Thật là một lễ vật tỏa hương thơm ngào ngạt, một sinh tế đẹp lòng Thượng Đế. — 19Thượng Đế của tôi sẽ đem cả tài nguyên phong phú trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đáp ứng tất cả các nhu cầu của anh em. 20Thượng Đế, Cha chúng ta được vinh quang đời đời!
Thành tâm sở nguyện!

Lời chào

21Xin kính chào các tín hữu thánh thiện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tại Phi-líp. Các bạn cùng ở với tôi kính lời chào thăm anh em. 22Tất cả thánh đồ tại đây, nhất là các tín hữu trong cung điện Hoàng đế, cũng xin gửi lời chào anh em. 23Cầu xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta tràn ngập trong tâm linh của tất cả các anh em.
Thân kính
Phao-lô