Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh Phi-lamôn sám 63 cumo ntun Yê-su canỡt. Phi-lamôn la cũai sa‑âm tễ vil Cô-lusê, cớp ramứh ranoâng án parchia parhan. Tâng dống Phi-lamôn, bữn manoaq sũl ramứh Ô-nasim ca khoiq lúh tễ ncháu án. Ô-nasim ramóh Phau-lô tâng cuaq tũ, chơ Phau-lô atỡng án tễ ranáq Yiang Sursĩ, cớp Ô-nasim mut sa‑âm tê. Cớp án chuai Phau-lô sa‑ữi ramứh. Choâiq thỡ nâi Phau-lô cơiq dŏq aliam Phi-lamôn, sễq án táh lôih cớp roap loah Ô-nasim ariang sễm ai án bữm.