Lời giới thiệu

 Phi-lê-môn là một tín hữu lỗi lạc, có địa vị và giàu có trong xã hội đương thời. Ông có lẽ là một thành viên thuộc Hội Thánh tại Cô-lô-se, và có một người nô lệ tên Ô-nê-sim. Người nô lệ này trốn khỏi nhà chủ, sau đó anh có liên hệ với Phao-lô khi đang bị tù. Nhờ Phao-lô hướng dẫn, Ô-nê-sim trở nên một tín hữu tốt. Thư của Phao-lô gửi cho Phi-lê-môn là lời kêu gọi ông hãy tha thứ và giải hòa với người nô lệ của mình, không những nhận lại anh ta mà còn xem như là một anh em trong Chúa.

Bố cục

Giới thiệu (1-3)
Lời ca tụng Phi-lê-môn (4-7)
Lời kêu gọi tha thứ cho Ô-nê-sim (8-22)
Kết luận (23-25)