13

1Tơ lah du huê kôranh nơm mbơh lor dâk ta nklang khân may, mâu lah du huê mơng mbơi ăn ma khân may du nau mbên mâu lah du nau khlay, 2jêh ri nau tâm mbên mâu lah nau khlay păng nkoch bri ma khân may tât ngăn, jêh ri tơ lah păng lah, 'ăn he tĭng ndô̆ brah êng, 'khân may mâu mâp gĭt năl ôh. 3'Jêh ri ăn he pah kan ma khân păng, 'lơi iăt ôh nau kôranh nơm mbơh lor nây mâu lah nơm mơng mbơi nây ngơi; yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may rlong uănh khân may, gay gĭt, gĭt lah khân may rŏng ma Yêhôva Brah Ndu khân may ma lĕ nuih n'hâm jêh ri ma lĕ huêng khân may. 4Ăn khân may hăn tĭng ndô̆ Yêhôva Brah Ndu khân may jêh ri klach yơk mbah ma păng, djôt prăp nau păng ntăm jêh ri tông bâr ma păng, jêh ri ăn khân may pah kan ma păng jêh ri gŭ tâm rnglăp đah păng. 5Ƀiălah nkhĭt lơi Kôranh nơm mbơh lor nây mâu lah nơm mơng mbơi nây. Yorlah păng nti jêh nau tâm rdâng đah Yêhôva Brah Ndu khân may, nơm njŭn leo jêh khân may luh bơh n'gor Êjipt jêh ri tâm chuai khân may bơh ngih nau jêng dĭk, gay ăn khân may cha lơi trong Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm jêh ăn khân may hăn. Pô ri ăn khân may ƀư kloh nau mhĭk bơh tâm nklang khân may.
6Tơ lah oh nâu may kon bu klâu me may mâu lah kon bu klâu may, mâu lah kon bu ur may, mâu lah ur may rŏng, mâu lah băl may nơm jêng nâm bu huêng may nơm ndơm may ma nau ndâp, lah: 'Ăn he pah kan ma brah êng, 'may mâu lah phung che may mâu gĭt năl ôh, 7ƀaƀă brah phung ndŭl mpôl gŭ jŭm khân may, gĭt lah êp mâu lah ngai đah khân may, bơh dŭt bri neh aơ tât ta dŭt bri neh êng, 8lơi tông păng mâu lah gŭ iăt păng ôh, mâu lĕ uănh ma păng ma nau yô̆, mâu lĕ nhhuach ma păng, mâu lĕ pôn păng, '9 ƀiălah ăn may nkhĭt lơi păng; ti may nơm mra yơr lor gay nkhĭt păng, jêh ri pa kơi ti lĕ rngôch phung ƀon lan. 10Ăn khân may klŭp lŭ nkhĭt lơi păng, yorlah păng joi nau ăn may teng đah Yêhôva Brah Ndu khân may, nơm njŭn khân may luh bơh n'gor Êjipt bơh ngih jêng dĭk. 11Pô ri lĕ rngôch phung Israel mra tăng jêh ri klach, jêh ri mâu hôm ƀư ôh nau ƀư tâm ban pô nây ta nklang khân may.
12Tơ lah khân may tăng tâm du rplay ƀon toyh khân may Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may gŭ, 13nau phung tih mhĭk luh hăn ta nklang khân may jêh ri ndơm phung bunuyh gŭ tâm ƀon toyh nây, lah: "Hăn hom he pah kan ma phung brah êng, 'Khân may mâu mâp gĭt năl ôh, 14pô ri ăn khân may ôp, joi jêh ri sek uănh nanê̆; jêh ri aơ, tơ lah nau nây jêng ngăn jêh ri nanê̆, ndơ gâp tâm rmot nây bu ƀư jêh ta năp khân may, 15nanê̆ ăn khân may sreh ma đao gưm bunuyh gŭ tâm ƀon nây, ƀư rai lĕ ƀon nây, lĕ rngôch phung gŭ tâm nây, jêh ri mpô mpa ma măt đao. 16Ăn khân may njŭn lĕ rngôch ndơ pit sŏk ta nklang ƀon jêh ri su lơi pa ŭnh ƀon nây, jêh ri lĕ rngôch ndơ sŏk pit jêng ndơ nhhơr gŭch lĕ ma Yêhôva Brah Ndu khân may; păng mra jêng du nku hôm ƀaƀơ; bu mâu hôm rdâk păng ôh. 17Lơi ăn geh du mpa bu prăp ƀư rai mra ăt hôm ta khân may, gay ma Yêhôva cha lơi nau duh nuih, jêh ri tâm mpơl nau yô̆ ma khân may, jêh ri ƀư nau ueh ma khân may, jêh ri ăn khân may jêng bĭk rơ̆ tĭng nâm păng ton jêng ma phung che khân may, 18tơ lah khân may tông bâr ma Yêhôva Brah Ndu khân may, djôt prăp lĕ rngôch nau păng ntăm ma khân may nar aơ, jêh ri ƀư nau di ta năp măt Yêhôva Brah Ndu khân may.