21

Nau Bư Lôch Nau Tih Nơm Nkhĭt Bunuyh Bu Mâu Gĭt Nơm Ôh

1Tơ lah tâm n'gor Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may sŏk pha bu saơ du huê bunuyh bu nkhĭt jêh gŭ ta mir, jêh ri mâu gĭt ôh mbu nkhĭt păng, 2pô ri phung bu ranh jêh ri phung kôranh phat dôih khân may mra hăn veh ndah ngai đah ƀon jŭm nơm bu nkhĭt jêh. 3Phung bu ranh ƀon dăch lơn ma nơm bu nkhĭt nây mra sŏk du mlâm ndrôk me druh mâu mâp dŏng kan jêh ri mâu mâp mƀăk n'gŏl. 4Phung bu ranh ƀon nây mra têk ndrôk me druh jŭr tâm rlŭng geh dak n'hor, ntŭk bu mâu mâp tăm mâu lĕ bu mâp srih găr, jêh ri tâm rlŭng nây khân păng mra ƀư deh (pă) trôko ndrôk me druh nây. 5Phung kôranh ƀư brah, phung kon bu klâu Lêvi mra hăn êp, yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may săch jêh khân păng ăn pah kan ma păng jêh ri ăn khân păng mŏt ton tâm amoh Yêhôva, jêh ri ma nau khân păng ngơi lĕ nau tâm rlăch jêh ri lĕ nau tâm nhăt mra ƀư lôch. 6Lĕ rngôch phung bu ranh ƀon êp lơn đah nơm bu nkhĭt mra rao ti khân păng ta kalơ ndrôk me druh bu juet lơi trôko tâm rlŭng. 7Khân păng mra mbơh ngăn.' Ti hên mâu mâp nkhŭt ôh mham aơ, măt hên mâu mâp saơ lĕ bu nkhŭt mham aơ. 8Ơ Yêhôva yô̆ an ma phung ƀon lan Israel may, phung may chuai jêh, jêh ri lơi kơp nau jêng tih đah mham mâu tih ta nklang phung ƀon lan Israel may; ƀiălah yô̆ an ma khân păng nau jêng tih đah mham.' 9Pô ri khân may mra ƀư kloh nau jêng tih đah mham mâu tih tă tâm nklang khân may, dôl khân may ƀư nau di ta năp măt Yêhôva.

Nau Bư Đah Bu Ur Jêng Dĭk Tâm Lơh

10Tơ lah khân may hăn ma nau tâm lơh đah phung rlăng khân may, jêh ri Yêhôva Brah Ndu khân may jao khân păng tâm ti khân may, jêh ri khân may sŏk khân păng jêng bu nă 11jêh ri khân may saơ tâm phung bu nă nây du huê bu ur ueh, jêh may kơnh ma păng jêh ri ŭch chhŏk păng jêng ur may, 12Pô ri ăn may njŭn păng ta ngih may, jêh ri păng mra poih lơi sŏk păng jêh ri koh lơi nheh păng. 13Păng mra doh lơi bok ao păng soh dôl jêng bu nă, jêh ri mra gŭ tâm ngih may jêh ri ndrê ndjăng ma mbơ̆ jêh ri ma me păng dôl lĕ tâm du khay. Jêh nau nây may dơi hăn gŭ ndrel păng, jêng sai păng, jêh ri păng mra jêng ur may. 14Jêh ri tơ lah may mâu maak đah păng ôh, may dơi cha lơi păng du ta ntŭk păng ŭch, ƀiălah may mâu dơi tăch păng sŏk prăk ôh, may mâu dơi kơp păng jêng dĭk ôh, yorlah may ƀư bêk jêh păng.

Nau Vay Di Ma Nơm Deh Bôk Rah

15Tơ lah du huê bu klâu geh bar hê ur, păng rŏng ma du huê jêh ri mâu rŏng ôh ma nơm êng, jêh ri khân păng deh kon ma păng, nơm păng rŏng nđâp ma nơm păng mâu rŏng ôh, jêh ri tơ lah kon bu klâu deh bôk rah jêng kon bu ur păng mâu rŏng ôh, 16pô ri ta nar păng tâm pă ndơ păng geh jêng drăp ndơn ma phung kon bu klâu păng, păng mâu dơi kơp ôh kon bu klâu bơh ur păng rŏng jêng kon deh bôk rah nsro kon bu klâu ur păng mâu rŏng ôh, nơm jêng kon deh bôk rah. 17Ƀiălah păng mra dơn kon deh bôk rah kon bu klâu bơh bu ur păng mâu rŏng ôh, ma nau păng ăn ma ôbăl bar kô̆ bơh lĕ drăp păng geh, yorlah ôbăl jêng play lor ma nau maak păng; nau vay jêng nâu ranh pha păng.

Kon Bu Klâu Dăng Bôk

18Tơ lah du huê bunuyh geh kon bu klâu dăng bôk jêh ri ră tâm rdâng, mâu ŭch tông bâr mbơ̆ mâu lah me păng, jêh ri nđâp tơ lah khân păng nkra păng kađôi lĕ, păng mâu mra tông nau ôh. 19Pô ri mbơ̆ mâu lah me păng mra sŏk păng jêh ri njŭn păng ma phung bu ranh ƀon păng ta mpông pêr ntŭk păng gŭ. 20Jêh ri khân păng mra lah ma phung bu ranh ƀon păng, 'Aơ kon bu klâu hên dăng bôk jêh ri ră tâm rdâng, păng mâu ŭch tông bâr hên ôh; păng jêng du huê bunuyh hay sông sa jêh ri mơng nhŭl ndrănh.' 21Lĕ rngôch bunuyh tâm ƀon mra klup lŭ nkhĭt lơi păng. Tâm ban pô nây khân may mra ƀư kloh nau mhĭk bơh ta nklang khân may; jêh ri lĕ rngôch phung Israel mra iăt jêh ri klach.

Nau Vay Êng Êng

22Tơ lah du huê bu klâu ƀư nau tih toyh khư khĭt jêh ri bu nkhĭt păng, jêh ri may yơt păng ta tơm si, 23lơi cha lat săk jăn khĭt păng bêch măng ôh ta tơm si, ƀiălah ăn khân may tâp păng nar nây lĕ, yorlah nơm bu yơt jêng nơm Brah Ndu rtăp rak jêh. Lơi ƀư ƀơ̆ ôh n'gor khân may Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may jêng drăp ndơn.