25

Luật về Việc Ðánh Ðòn

1Nếu hai người có việc tranh chấp đến nỗi phải kiện tụng nhau, các quan án sẽ xét xử họ, rồi tuyên bố ai đúng ai sai. 2Nếu kẻ sai đáng bị đánh đòn, quan án sẽ bắt người đó nằm xuống và cho đánh đòn trước mặt mình. Số đòn bị đánh sẽ tương xứng với tội của đương sự. 3Phạm nhân có thể bị đánh đến bốn mươi đòn, nhưng không được quá số đó. Nếu đương sự bị đánh đòn nhiều hơn số đó, người ấy có thể bị mất nhân phẩm trước mắt anh chị em.
4Anh chị em chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.

Luật về Anh Em Chồng

5Khi anh em sống chung với nhau, một người qua đời mà không con trai nối dõi, vợ của người qua đời sẽ không được lấy một người lạ ngoài dòng họ. Một anh hay em trai của người chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ, và thi hành bổn phận của anh em chồng đối với nàng. 6Ðứa con đầu lòng do nàng sinh ra sẽ mang danh người quá cố, nhờ đó tên của người quá cố sẽ không bị xóa mất trong I-sơ-ra-ên. 7Nhưng nếu người anh em đó không chịu lấy chị em dâu mình, người chị em dâu góa bụa đó sẽ đến gặp các trưởng lão tại cổng thành và nói, ‘Người anh em chồng của tôi không muốn duy trì tên của anh em mình trong I-sơ-ra-ên; người ấy không chịu thi hành bổn phận của anh em chồng đối với tôi.’ 8Bấy giờ các trưởng lão của thành sẽ cho gọi người ấy đến và khuyên bảo anh ta. Nhưng nếu anh ta một mực từ chối mà rằng, ‘Tôi không muốn lấy nàng,’ 9thì người chị em dâu của người quá cố sẽ đến gần anh ta, trước mặt các trưởng lão, lột chiếc giày của anh ta ra khỏi chân, nhổ vào mặt anh ta, và tuyên bố, ‘Ðây là cách đối xử với kẻ không chịu xây dựng gia đình cho anh em mình.’ 10Rồi trong cả I-sơ-ra-ên, gia đình người ấy sẽ bị người ta biết là ‘gia đình của kẻ bị lột giày.’

Luật về Việc Ẩu Ðả

11Nếu hai người đàn ông ẩu đả với nhau, và vợ của một người đến gần để giải thoát chồng nàng khỏi tay kẻ đang đánh chồng mình, và nàng đưa tay nắm vặn chỗ kín của người đàn ông kia, 12anh chị em hãy chặt tay nàng đi, chớ thương xót.

Luật về Cân Lường

13Anh chị em không được có trong bao của mình hai loại trái cân: một nặng, một nhẹ. 14Anh chị em không được có trong nhà của mình hai dụng cụ đong lường: một nhiều, một ít. 15Anh chị em chỉ được có một trái cân đúng và thật. Anh chị em chỉ được có một dụng cụ đong lường đúng và thật, để anh chị em được sống lâu trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em. 16Vì phàm ai làm những việc ấy, tức làm những việc gian dối, đều trở thành gớm ghiếc đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Lời Dặn Báo Thù Dân A-ma-léc

17Hãy nhớ những gì dân A-ma-léc đã làm cho anh chị em trên đường anh chị em ra khỏi Ai-cập, 18thể nào họ đã chận đường tấn công anh chị em. Nhằm lúc anh chị em mệt mỏi và đuối sức, họ đã xông vào đánh giết những người yếu đuối đi chậm phía sau. Họ thật chẳng kính sợ Ðức Chúa Trời chút nào. 19Vậy, khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em được an nghỉ, khỏi phải đối phó với quân thù xung quanh nữa, và đã ở trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em chiếm lấy làm sản nghiệp, anh chị em phải xóa tên dân A-ma-léc ở dưới trời, để không ai còn nhớ đến họ nữa. Anh chị em chớ quên điều đó.