33

Y-Môis Mŏt Ton Ma Phung Ndŭl Mpôl Israel

1Aơ jêng nau ueh uĭn Y-Môis bunuyh Brah Ndu mŏt ton jêh ma phung kon Israel lor păng khĭt,
2Păng lah:
 "Yêhôva văch jêh bơh yôk Sinai, jêh ri khoh bơh yôk sir; păng sol nchrat bơh yôk Paran, păng luh bơh nklang âk rbăn nuyh phung kloh ueh ndrel ma ŭnh hit mơ pa ma ti ma păng.
3Nanê̆ păng rŏng ma phung ƀon lan păng; lĕ rngôch phung kloh ueh gŭ tâm ti păng; pô ri khân păng tĭng ndô̆ têl may, sŏk dơn nau gai tă bơh may,
4dôl Y-Môis ntăm jêh ma he du nau vay, jêng du drăp krâm ma phung Yakôb tâm rƀŭn.
5Pô ri Yêhôva jêng jêh hađăch tâm Yêsurun, dôl phung kôranh phung ƀon lan tâm rƀŭn jêh, lĕ rngôch phung mpôl băl Israel ndrel.
6"Ăn phung Ruben gŭ rêh jêh ri mâu khĭt ôh, mâu lĕ ăn phung bu klâu păng jêng djê̆."
7Jêh ri aơ păng lah nau di ma phung Yuda: "Iăt hom, Ơ Yêhôva, bâr ngơi phung Yuda, jêh ri njŭn leo khân păng ma phung ƀon lan khân păng ma ti păng nơm păng n'gang nau păng, jêh ri ăn may kơl tâm rdâng đah phung rlăng khân păng."
8Păng lah nau di ma phung Lêvi: "Ăn Thumin may jêh ri Hrim may ma nơm kloh ueh may, nơm may lŏng uănh jêh ta Masa, nơm may tâm rlăch jêh ta dak Mêriba;
9nơm lah ma mbơ̆ jêh ri ma me păng, 'Gâp mâu chrê ma khân păng ôh; păng mâu gĭt năl phung oh nâu păng ôh, jêh ri mâu chrê ôh ma phung kon păng. Ƀiălah păng rblang nau ngơi, jêh ri djôt prăp nau may tâm rnglăp.
10Păng nti nau may ntăm ma phung Y-Yakôb, jêh ri nau vay may ma phung Israel, păng nhhơr mpa ƀâu kah ta năp may, jêh ri mpa nhhơr gŭch ăp ta kalơ nơng may.
11Ơ Yêhôva, mŏt ton nau ueh uĭn ma mpa păng geh, jêh ri dơn kan ma ti păng; ƀư chah lơi bŭt phung rlăng păng, phung tâm rmot ma păng, gay ma khân păng mâu hôm dâk ôh.'
12Păng lah nau di ma phung Bênjamin: "Ăn nơm Yêhôva rŏng gŭ ma nau nâp dăch păng, păng n'gang lĕ nar jêh ri ƀư ntŭk păng gŭ ta vah vang săng nglik khân păng.
13Păng lah nau di ma phung Y-Yôsep: "Bri n'gor khân păng mra geh nau mŏt ton bơh Yêhôva, ma dak ngom bơh trôk kalơ, jêh ri dak ueh lơn bơh tâm dâng,
14ma play ueh lơn bơh nchrat nar, jêh ri play ueh lơn tâm ăp khay,
15ma play ueh lơn bơh yôk ơm, jêh ri mpa rmeh ler tă bơh mbon gŭ ƀaƀơ.
16Ma ndơ ăn ueh lơn bơh neh jêh ri bơh nau bêng ler păng, jêh ri nau yô̆ bơh nơm tâm mpơl jêh tâm pŭm. Ăn lĕ ndơ aơ tŭp ta kalơ bôk Y-Yôsep ta bôk nơm jêng Kôranh ta nklang phung oh nâu păng.
17Păng geh nau rnam tâm ban ma ndrôk nkuăng păng deh bôk rah, jêh ri nke păng jêng nke ndrôk bri, ma nke nây păng mra tâm phung ndŭl mpôl kŏ tât ta dŭt bri neh; tâm ban pô nây yơh phung jât rbăn nuyh Êphraim, jêh ri tâm ban pô nây yơh phung rbăn nuyh Manasê."
18Păng lah nau di ma phung Sabulôn, "Răm maak hom, Ơ Sabulôn, dôl may hăn nsong, jêh ri may, Ơ Isakar, tâm ngih bok may,
19khân păng mra kuăl phung ƀon lan ma yôk khân păng; ta nây khân păng nhhơr mpa ƀư brah di; yorlah khân păng mra rhôp nau rmeh ler dak mƀŭt jêh ri drăp khlay pôn jêh tâm choih."
20păng lah nau di ma phung Gat:
 "Ueh maak yơh ma nơm ƀư huy neh ma Gat!
 Gat gŭ rmơch nâm bu du mlâm yau mŭr, păng hêk nting tur jêh ri bôk.
21Păng săch ma păng nơm jêh neh ueh lơn tâm n'gor, yorlah ta nây geh kô̆ prăp jêh ma du huê kôranh ƀĭt gai, tơ lah kôranh phung ƀon lan tâm rƀŭn, păng ƀư nau sŏng Yêhôva, jêh ri tĭng ndô̆ nau vay phung Israel."
22Păng lah nau di ma phung Dan:  "Dan jêng du mlâm yau mŭr ndăm, păng nsăt bơh n'gor Basan."
  23Păng lah nau di ma phung Naptali:
 "Ơ Naptali, nơm hơm jêh ma nau Yêhôva yô̆, jêh ri bêng ma nau ueh uĭn bơh Yêhôva, sŏk pha dak nglau jêh ri kô̆ rđŭng."
24Păng lah nau di ma phung Aser:
 "Aser geh nau ueh uĭn rmeh lơn ma phung kon bu klâu êng; ăn păng jêng nơm phung oh nâu păng rŏng lơn, jêh ri ăn păng mbŭk jêng păng tâm dak play Ôlive.
25Mâng nđăng mpông may mra ƀư ma loih jêh ri kông, jêh ri nau nđơr may mra tâm ban ma nar may gŭ rêh.
26Mâu geh nơm tâm ban ma Brah Ndu Yesurun ôh, nơm mpăr tâm trôk kơl may, nơm mpăr ma nau rnam păng tâm trôk.
27Brah Ndu nơm gŭ n'ho ro jêng ntŭk khân may mbe, jêh ri tâm dâng khân may geh nting tur păng gŭ n'ho ro, păng mra nsot phung rlăng ta năp khân may, jêh ri lah, Ƀư rai hom.
28Pô ri phung Israel gŭ tâm nau nâp, bôk ma phung Yakôb gŭ êng tâm bri geh ba jêh ri dak play kriăk ƀâu âk ntŭk trôk ăn hoch dak ngom.
29Răm maak yơh khân may, Ơ phung Israel! Mbu nâm jêng nâm bu khân may, du phung ƀon lan Yêhôva tâm rklaih jêh? Păng jêng khêl koh dŏng khân may, jêh ri nơm jêng đao gưm ăn nau dơi ma khân may!
 Phung rlăng khân may mra văch ma nau kŭnh bon ta năp khân may jêh ri khân may mra jot ntŭk kalơ khân păng."