34

Nau Y-Môis Khĭt

1Bơh neh lâng n'gor Môap, Y-Môis hao yôk Nêbô, ta kô yôk Pisga, tra ƀon Yêrikô. Jêh ri Yêhôva mpơl ăn păng saơ lĕ n'gor bri, bơh n'gor bri Galaat tât ta n'gor bri Dan, 2glom n'gor bri Naptali, n'gor bri Êphraim, jêh ri n'gor bri Manasê, glom n'gor bri Yuda tât ta Dak Mƀŭt pa dâng, 3n'gor bri Nêgep jêh ri Neh Lâng, nâm bu ntĭt rlŭng Yêrikô ƀon geh âk tơm play đung, tât ta ƀon Sôar, 4Yêhôva lah ma păng, "Aơ yơh jêng n'gor bri gâp ton jêh gay ăn ma Y-Abraham ma Y-Isăk jêh ri ma Y-Yakôb.' Gâp mra ăn păng ma phung kon sau may.' Gâp ăn may saơ jêh ma măt may nơm ƀiălah may mâu dơi rgăn hăn ta nây ôh."
5Pô ri Y-Môis, n'hat na Yêhôva khĭt ta nây, tâm bri Môap, tĭng nâm nau Yêhôva ngơi, 6jêh ri păng tâp tâm rlŭng n'gor bri Môap tâm tra Bet Pêôr, ƀiălah tât ta nar aơ mâu geh du huê bunuyh gĭt lâp ntŭk bu tâp păng. 7Y-Môis geh du rhiăng bar jât năm tơ lah păng khĭt, măt păng mâu hŏ plâm ôh, nau nđơr păng mâu hŭch lĕ. 8Phung ƀon lan Israel nhĭm nhhiăng ma Y-Môis tâm neh lâng bri Môap dôl tâm pe jât nar; jêh ri nar nhĭm nhhiăng jêh ri ndrê ndjăng ma Y-Môis lôch.
9Y-Yôsuê kon bu klâu Y-Nun bêng jêh ma Brah Huêng ueh nau blau mĭn, yorlah Y-Môis pah jêh ti ta păng. Pô ri phung ƀon lan Israel tông ma păng, jêh ri ƀư tĭng nâm nau Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis.
10Jêh ri bơh nar nây mâu hôm geh ôh tâm n'gor bri Israel du huê kôranh nơm mbơh lor nâm bu Y-Môis, nơm Yêhôva mâp ngơi ndrel tâm tra năp, 11mâu geh nơm tâm ban ma păng tâm lĕ rngôch nau tâm mbên jêh ri kan khlay Yêhôva njuăl hăn păng ƀư tâm n'gor bri Êjipt ma Y-Pharaôn, ma lĕ rngôch phung n'hat na păng, jêh ri ma lĕ n'gor bri păng. 12Jêh ri tâm lĕ nau brah toyh jêh ri lĕ kan toyh jêh ri hôm klach Y-Môis ƀư jêh ta năp măt lĕ rngôch phung Israel.