34

Môi-se Cuchĩt

1Môi-se pỡq tễ ntốq cutễq tapín cruang Mô-ap, chơ chỗn chu cóh Ni-bô toau toâq anũol cóh Pit-ca choâng vil Yê-ri-cô. Ỡt ntốq ki Yiang Sursĩ sapáh yỗn án hữm nheq tữh cutễq tễ raloan cutễq Ki-liat toau toâq raloan cutễq tỗp Dan coah angia pỡng parsốt. 2Án hữm nheq tữh máh cutễq Nep-tali, Ep-ra-im cớp Ma-nasê, dếh máh cutễq Yuda coah angia mandang pât toau toâq dỡq mưt Mê-di-tarian, 3cớp ntốq cutễq tapín tễ vil Sô-a toau toâq vil Yê-ri-cô, la vil bữn nỡm tarễc sa‑ữi lứq. 4Chơ Yiang Sursĩ pai chóq Môi-se neq: “Nâi la máh cutễq ca cứq khoiq par‑ữq cớp A-praham, I-sac, cớp Yacốp ễ chiau yỗn tŏ́ng toiq alới. Cứq yỗn mới hữm cutễq nâi, ma mới tỡ bữn pỡq chu ntốq ki.”
5Chơ Môi-se la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, án cuchĩt tâng ntốq ki, la ntốq cutễq Mô-ap, samoât Yiang Sursĩ khoiq atỡng án chơ. 6Yiang Sursĩ tứp án pỡ avúng cóh cutễq Mô-ap, choâng cớp vil Bet Pê-or. Ma toau sanua tỡ bữn noau dáng cumuiq Môi-se pĩeiq tứp bân ntốq léq. 7Bo Môi-se cuchĩt, án bữn muoi culám bar chít cumo; ma án noâng bán rêng, cớp moat án la noâng hữm chễng lứq. 8Cũai proai I-sarel ỡt tanúh án nheq pái chít tangái tâng ntốq cutễq tapín tỗp Mô-ap.
9Yô-sũa con samiang Nun bữn ŏ́c roan rangoaiq, cỗ nhơ Môi-se satoaq atĩ chiau chớc yỗn Yô-sũa. Cũai proai I-sarel trĩh Yô-sũa cớp táq tapun dũ ŏ́c ca Yiang Sursĩ patâp na Môi-se yỗn tỗp alới táq.
10Tâng tỗp I-sarel tỡ bữn cũai tang bỗq Yiang Sursĩ aléq machớng Môi-se ca bữn Yiang Sursĩ táq ntỡng rato moat cớp án. 11Lứq tỡ bữn cũai tang bỗq aléq ma têq táq ranáq salễh cớp ranáq ca liaq samoât Yiang Sursĩ ớn Môi-se táq, dŏq chíl puo Ê-yip-tô, cũai ayững atĩ puo, cớp máh cruang cutễq puo. 12Lứq tỡ bữn cũai tang bỗq aléq ma apáh chớc toâr dŏq táq ranáq crứn tháng samoât Môi-se táq choâng moat máh cũai proai I-sarel.