5

Jât Ntil Nau Ntăm

1Y-Môis kuăl rgum lĕ rngôch phung ƀon lan Israel jêh ri lah m akhân păng, "Văt hom, Hơi Israel, nau vay jêh ri nau ntĭnh gâp ngơi ăn khân may tăng nar aơ, ăn khân may nti jêh ri njrăng tâm nau tông nau nây. 2Yêhôva he ƀư jêh đah he du nau tâm rnglăp ta Yôk Hôrep. 3Mâu di ôh đah phung chô che he Yêhôva hŏ ƀư nau tâm rnglăp aơ, ƀiălah nđâp lĕ rngôch phung he ta aơ hôm e rêh nar aơ. 4Yêhôva hŏ ngơi jêh đah khân may tâm thâng muh măt ta yôk bơh ta nklang ŭnh, 5dôl gâp gŭ vah vang Yêhôva đah khân may, gay mbơh ma khân may nau Yêhôva ngơi; yorlah khân may klach ma ŭnh, jêh ri mâu hao ôh ta kalơ yôk. Păng lah:
6Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu may, hŏ tŏk ngluh may bơh n'gor bri Êjipt, bơh ngih jêng dĭk nă.
7Lơi ta kơt brah êng ôh ta năp gâp.
8Lơi may ƀư ôh ma may nơm rup trah, mâu lah rup kơt mpa tâm trôk ta kalơ, mâu lah ta neh ntu tâm dâng, mâu lah tâm dak tâm dak tâm dâng neh.
9Lơi ta may chon mbah ôh ma ndơ nây mâu lah rhŏ ma khân păng; yorlah gâp yơh Yêhôva Brah Ndu may jêng Brah Ndu blau ntôn, tâm rmal nau kue phung mbơ̆ khân păng tât sau tât se nôk rô̆ rơh pe jêh ri rơh puăn ma phung tâm rmot đah gâp, 10ƀiălah tâm mpơl nau yô̆ ma âk rbăn bunuyh phung rŏng ma gâp jêh ri djôt prăp nau gâp ntĭnh.
11Lơi ta ngơi pâl amoh săk Yêhôva Brah Ndu may blă blơ ôh; yorlah Yêhôva mâu mra chalơi mâu tâm rmal lĕ nơm dŏng amoh păng blă blơ.
12Ăn may kah gĭt nar rlu, gay prăp păng kloh ueh tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu may ntĭnh jêh ma may. 13Ăn khân may ƀư lĕ kan ma khân may nơm tâm prao nar; 14ƀiălah nar pơh jêng nar rlu prăp ma Yêhôva Brah Ndu may. Tâm nar nây khân may mâu dơi pah kan ôh, khân may nđâp ma kon bu ur bu klâu, dĭk bu ur bu klâu, mâu lah ndrôk rpu khân may, jêh ri bunăch bunĭng gŭ tâm ƀon khân may mâu dơi lĕ ƀư du ntil kan tâm nar pơh nây. 15Ăn may kah gĭt may jêng jêh bună tâm n'gor Êjipt jêh ri Yêhôva Brah Ndu may leo may du luh jêh bơh ntŭk nây ma ti brah yơr jêh; yor nây Yêhôva Brah Ndu may ntĭnh jêh ma may ăn kah gĭt prăp nar rlu.
16Yơk hom ma me mbơ̆ may, tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu may ntĭnh jêh ma may, gay ma may dơi rêh jŏ năm tâm bri Brah Ndu, kôranh brah khân may, hŏ ăn jêh ma khân may.
17Lơi ta nkhĭt bu.
18Lơi ta văng tĭr.
19Lơi ta ntŭng.
20Lơi ta ngơi nchơt ma phung chiau meng khân may.
21Lơi ta kơnh ngih vâl bu, jêh ri mâu lĕ dơi kơnh ma ur bu, dĭk bu, seh bu, ndrôk bu, mâu lah moh ntil êng jêng ndơ khân păng.
22"Nau aơ Yêhôva ngơi ma lĕ rngôch phung khân may tâm rƀŭn ta yôk ta nklang ŭnh, bơh ndâr tŭk, jêh ri bơh nau rngot, ma bâr hui katang; jêh ri păng mâu hôm ntop ôh. Pănh chih nau nây ta bar plơp kađar lŭ jêh ri ăn ma gâp.

Nau Phung Bon Lan Klach

23"Tơ lah khân may tăng bâr bơh ta nklang nau ngo, dôl yôk geh ŭnh sa, khân may văch êp gâp, lĕ rngôch phung kôranh ndŭl mpôl khân may jêh ri phung bu ranh khân may;
24jêh ri khân may lah: 'Aơ, Yêhôva Brah Ndu he tâm mpơl jêh ma he nau chrêk rmah păng jêh ri nau toyh păng, jêh ri he tăng jêh bâr păng tă bơh tâm nklang ŭnh; nar aơ he saơ Brah Ndu ngơi đah bunuyh jêh ri bunuyh ăt hôm rêh.
25Yor nây aƀaơ aơ, mâm ƀư he khĭt? Yorlah ŭnh toyh aơ mra sa he; tơ lah he tăng bâr Yêhôva Brah Ndu he, he mra khĭt yơh.
26Yorlah mbu nâm tâm lĕ rngôch ƀiălah tăng jêh bâr Brah Ndu rêh gŭ ngơi tă tâm nklang ŭnh nâm bu phung he jêh ri ăt hôm rêh?
27Ăn may hăn êp jêh ri iăt lĕ nau Yêhôva Brah Ndu he mra lah; jêh ri ngơi ma hên lĕ rngôch nau Yêhôva Brah Ndu mra ngơi ma may, jêh ri hên mra iăt jêh ri ƀư tĭng nau nây.' 28"Yêhôva iăt nau khân may ngơi tơ lah khân may ngơi ma gâp; jêh ri Yêhôva lah ma gâp: 'Gâp tăng jêh nau phung ƀon lan aơ ngơi, nau khân păng ngơi ma may; di jêh nau khân păng ngơi. 29Ơ, gay ma khân păng geh ƀaƀơ nuih n'hâm tâm ban pô nây, gay klach yơk ma gâp jêh ri djôt prăp lĕ nau gâp ntăm, gay ma nau tât ma khân păng jêh ri phung kon khân păng jêng ueh n'ho ro! 30Hăn hom, lah ma khân păng, "Sĭt hom ta ngih bok khân may." 31Bi may, dâk gŭ râng hom êp gâp ta aơ, jêh ri gâp mra mbơh ma may lĕ rngôch nau ntăm, nau vay, jêh ri nau huêng brah may mra nti ma khân păng; gay ma khân păng kơt ƀư nau nây tâm n'gor khân may sŏk pha."
32Yor nây ăn khân may njrăng ƀư tĭng nâm mâm Yêhôva Brah Ndu ntăm jêh ma khân may, lơi teng pa ma mâu lah pa chiau ôh. 33Ăn khân may hăn tâm lĕ rngôch trong Brah Ndu khân may ntăm jêh ma khân may, gay ma khân may dơi gŭ rêh, gay ma nau tât ma khân may jêng ueh, jêh ri gay ma khân may dơi gŭ jŏ tâm n'gor khân may mra sŏk pha.