8

Đừng quên Chúa

1Đồng bào phải tôn trọng các luật lệ tôi truyền lại hôm nay để được sống còn, dân số gia tăng và vào chiếm lấy đất Chúa hứa cho các tổ tiên. 2Nên nhớ rằng trong suốt cuộc hành trình bốn mươi năm nay, Chúa dẫn ta qua nhiều sa mạc mênh mông, để làm cho ta cực nhọc, để thử thách ta, dò tận tâm khảm, xem ta có vâng lời Ngài hay không. 3Ngài làm cho đồng bào cực nhọc bằng cách để cho đồng bào đói, rồi cho ăn ma-na, một thức ăn đồng bào và các tổ tiên chưa hề biết. Ngài muốn dạy đồng bào rằng người ta sống không chỉ nhờ bánh, nhưng còn nhờ lời của Ngài. 4Suốt bốn mươi năm, áo quần đồng bào không sờn rách, chân không sưng, không giộp. 5Vậy, phải nhận thức điều này: Chúa dạy dỗ đồng bào như cha dạy con, 6để đồng bào thuận phục pháp luật của Ngài, đi theo đường Ngài và kính sợ Ngài. 7Vì Chúa Hằng Hữu đang dẫn đồng bào vào một vùng đất tốt tươi, với những suối nước, nguồn sông tuôn chảy trên các đồi, các thung lũng. 8,9Đất mọc đầy lúa mì, lúa mạch, nho, vả, thạch lựu, ô liu. Đất sản xuất mật ong, thực phẩm dư dật, người người ăn uống no nê, không thiếu thốn gì cả. Đất chứa đầy quặng sắt, và mỏ
đồng tìm thấy trên các vùng đồi.
10Đồng bào sẽ ăn no nê và chúc tụng Chúa, vì Ngài cho mình vùng đất tốt lành. 11Nhưng phải luôn luôn thận trọng, đừng quên Chúa, đừng bất tuân luật pháp Ngài. 12Đừng để khi ăn uống no đầy, nhà cao cửa rộng, 13gia súc đầy đàn, vàng bạc, tài sản gia tăng, 14đồng bào sinh kiêu căng, quên Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, Đấng đã giải thoát đồng bào ra khỏi ách nô lệ Ai-cập. 15Đừng quên Chúa, Đấng đã dẫn đồng bào đi xuyên sa mạc kinh khiếp, mênh mông, đầy rắn rết, không nước uống, nhưng Ngài đã cho đồng bào nước chảy ra từ vầng đá, 16Ngài cho ma-na làm lương thực, thứ lương thực trước kia chưa ai biết đến. Mục đích Ngài muốn dạy dỗ, thử thách đồng bào, xong rồi mới cho hưởng điều tốt lành. 17Vậy, phải coi chừng, đừng thầm nghĩ: 'Nhờ trí khôn và sức mạnh của ta, ta đã tạo dựng cơ nghiệp này.' 18Nhưng phải tưởng nhớ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, Đấng đã cho đồng bào trí khôn, sức mạnh để tạo dựng cơ đồ (Ngài làm điều này để thực hiện lời hứa với tổ tiên ta).
19Tuy nhiên, nếu đồng bào quên Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, chạy theo thờ cúng các thần khác, tôi xin cảnh cáo rằng nhất định đồng bào sẽ bị diệt vong 20cũng như các quốc gia kia bị Ngài tiêu diệt để dành chỗ cho đồng bào, vì đồng bào không vâng lời Chúa.