10

Phung Yuđa Dun Nau Sŏng Bơh Nau Chroh

1Hơi phung oh nâu, nau gâp ŭch ma lĕ nuih n'hâm jêh ri nau gâp mbơh sơm ma Brah Ndu yor phung Israel ŭch ma khân păng klaih. 2Yorlah gâp mbơh sơm ma khân păng geh nau duh nđơr ma Brah Ndu, ƀiălah mâu di ma nau gĭt rbăng ôh. 3Dôl khân păng mâu gĭt năl nau sŏng Brah Ndu, khân păng joi ŭch njêng nau sŏng khân păng nơm, pôri khân păng mâu tông ma nau sŏng Brah Ndu ôh. 4Yorlah Brah Krist jêng play lôch ma nau vay, gay kơp sŏng lĕ rngôch mbu nơm chroh.
5Yorlah Y-Môis nchih jêh pô aơ: "Mbu nơm tông nau sŏng bơh nau vay mra gŭ rêh yor păng." 6Ƀiălah nau sŏng luh tă bơh nau chroh lah pô aơ: "Lơi lah ôh tâm nuih n'hâm: 'Mbu mra hao klơ trôk?'" (gay ăn Brah Krist jŭr), 7mâu lah "Mbu mra jŭr tâm ntu jru?" (gay ăn Brah Krist dâk bơh phung khĭt). 8Ƀiălah moh nau păng lah?" Nau ngơi gŭ dăch may tâm trôm mbung jêh ri tâm nuih n'hâm may" (nâm bu ntĭt, nau ngơi bơh nau chroh yơh hên nti lah). 9Pôri, tơlah may mbơh Brah Yêsu ma bâr mbung may, jêh ri chroh tâm nuih n'hâm may ma Brah Ndu ăn Păng rêh jêh bơh phung khĭt, may mra klaih yơh. 10Yorlah ma nuih n'hâm chroh yơh bu geh nuih n'hâm sŏng, jêh ri ma bâr mbung bu mbơh nau Păng klaih jêh. 11Tĭng nâm nau nchih lah pô aơ: "Mbu nơm chroh ma Păng mâu mra prêng ôh." 12Phung Yuđa mâu geh êng êng ôh đah phung Grek? Yorlah lĕ rngôch khân păng geh nguay Kôranh Brah, ndrŏng ma lĕ rngôch phung kuăl amoh Păng. 13Yorlah: "Mbu nơm mra kuăl amoh Kôranh Brah mra klaih."

Bu Nti Nau Brah Ndu Ngơi Ma Lĕ Rngôch

14Mâm khân păng dơi mbơh sơm ma nơm khân păng ê chroh? Jêh ri mâm khân păng dơi chroh ma nơm khân păng ê mâp iăt? Jêh ri mâm khân păng dơi iăt tơlah ê geh nơm nti ma khân păng? 15Jêh ri mâm bu dơi hăn nti, tơlah mâu geh bunuyh bu njuăl nsong? Tĭng nâm nau nchih jêh pô aơ: "Ueh lăng yơh jâng phung hăn mbơh nau mhe mhan ueh!" 16Ƀiălah mâu di lĕ rngôch ôh rkêng tôr iăt nau mhe mhan ueh. Yorlah Y-Êsai lah pô aơ: "Ơ Kôranh Brah, mbu nơm chroh ma nau hên nti jêh?" 17Pôri nau chroh luh bơh nau iăt, jêh ri nau iăt luh bơh nau Brah Krist ngơi. 18Ƀiălah gâp ôp: Bu mâu hŏ mâp tăng hĕ? Mâu, mâu di ôh? Yorlah:  "Bâr khân păng bu tăng lư jêh lam bri neh, jêh ri nau khân păng mbơh jêh tât ta dŭt bri dŭt neh." 19Gâp ôp tay: Di lĕ phung Israel ê mâp gĭt nau aơ? Y-Môis lah jêh lor pô aơ:
 "Gâp mra đă phung bu mâu kơp du ndŭl mpôl gay nsônh nau mâu nach khân may.
 Gâp mra đă du phung mpôl băl mâu geh nau gĭt rbăng ƀư ji nuih ma khân may."
20Y-Êsai lah ma nau brât janh pô aơ:
 "Phung mâu joi gâp, mâp jêh đah gâp. Gâp mpơl jêh gâp nơm ma phung mâu dăn ma gâp ôh."
21Ƀiălah ma phung Israel păng lah: "Lĕ nar gâp yơr ti mpeh du phung mâu tông jêh ri ngơi tâm rdâng."