13

Nau Tông Ma Phung Chiă Uănh

1Ăn lĕ rngôch bunuyh tông ma kôranh chiă uănh, yorlah mâu geh ôh nau dơi chiă uănh mâu luh tă bơh Brah Ndu ăn jêh ri nau dơi chiă uănh Brah Ndu dadê njêng. 2Yor nây mbu nơm tâm rdâng ma nau chiă uănh, nơm nây yơh tâm rdâng đah nau Brah Ndu njêng, jêh ri mbu nơm rdâng mra dơn nau tâm rmal ma păng nơm, 3mâu di phung ƀư ueh ôh klach ma phung chiă uănh, ƀiălah phung ƀư mhĭk. May ŭch lĕ mâu klach ma nau chiă uănh? Ƀư hom nau ueh jêh ri may mra geh nau tâm rnê. 4Yorlah kôranh chiă uănh jêng oh mon ma Brah Ndu ŭch ƀư ueh ma khân may. Ƀiălah tơlah may ƀư nau mhĭk, klach hom, yorlah mâu di ôh klach dơm păng djôt đao gưm (đao dau); yorlah păng jêng oh mon ma Brah Ndu gay ma rmal mbu nơm ƀư mhĭk. 5Pôri, khlay ngăn ma nau tông bâr mâu di knŏng yor klach ma nau tâm rmal ôh, ƀiălah yor nuih n'hâm sŏng khân may. 6Yor nây lĕ khân may chê̆ pi, yorlah phung kôranh chiă uănh jêng phung oh mon Brah Ndu, djôt kan nây mro. 7Trok lơi lĕ rnon may iang, chê̆ hom pi ma mbu nơm hăn riu, chŭng hom ma mbu nơm ŭch tâm chŭng, klach ma nơm khư khân may klach, yơk ma nơm khư khân may yơk.

Nau Rŏng Jêng Di Jêh Đah Nau Vay

8Lơi ƀư iang rnon đah bu ôh, knŏng tâm iang nau rŏng ndrăng phung khân may yorlah mbu nơm rŏng ma phung êng jêng di jêh đah nau vay. 9Nau vay nây pô aơ: "Ver, lơi ta khân may văng tĭr ôh, lơi ta nkhĭt bunuyh ôh, lơi ta sŏk ntŭng ndô ndơ bu ôh, lơi ta kơnh ôh." Jêh ri lĕ rngôch nau vay êng ngơi trăch jêh tâm nau aơ: "Ăn may rŏng ma bu, tâm ban ma may rŏng ma may nơm." 10Nau rŏng mâu mâp ƀư mhĭk ma bu ôh; pôri nau rŏng jêng di jêh đah nau vay.

Nau Njrăng Jêh Ri Nau Kloh

11Pôri, khân may gĭt ma rnôk he gŭ, tât jêh mông khân may kah rngăl bêch, yorlah aƀaơ nau tâm rklaih dăch lơn đah nar he mhe chroh. 12Măng dăch lĕ, nar dăch ang, he doh mƀăr lơi hom kan nau ngo, jêh ri nsoh ao nau tâm lơh bơh nau ang, 13Hăn hom he ma nau sŏng srăng nâm bu hôm e nar; lơi rlau rnâng mâu lah nhŭl ndrănh ôh, lơi văng tĭr mâu lah ƀư blă blơ ôh, lơi tâm njin mâu lah mâu nach ôh. 14Ƀiălah ăn khân may soh hom Kôranh Brah Yêsu Krist, jêh ri lơi chrê ôh ma nglay săk, gay maak ma nau păng kơnh.