13

Phục chính quyền

1Mọi người phải vâng phục chính quyền vì chẳng có chính quyền nào không do Thượng Đế thiết lập. 2Vậy aỉ chống chính quyền là chống lại mệnh lệnh Thượng Đế và sẽ bị hình phạt. 3Nhà cầm quyền không khiến cho người lương thiện kinh hãi, nhưng người gian ác phải lo sợ. Muốn khỏi sợ hãi nhà cầm quyền, anh em cứ làm điều ngay thẳng, và họ sẽ khen ngợi anh em. 4Họ là những người Thượng Đế sai phái để giúp anh em làm điều thiện; nhưng nếu anh em làm điều ác, hãy lo sợ, vì không thể trốn tránh hình phạt. Thượng Đế dùng họ để phạt kẻ làm ác. 5Vậy phải vâng phục chính quyền, chằng những để khỏi bị hình phạt nhưng cũng vì lương tâm.
6Do đó, anh em nộp thuế, vì nhà cầm quyền phục dịch Thượng Đế khi họ thi hành nhiệm vụ. 7Phải trả hết mọi thứ nợ: trả thuế cho nhân viên thuế vụ, nộp quan thuế cho nhân viên quan thuế, kính sợ người đáng kính sợ, tôn trọng người đáng tôn trọng.

Yêu thương và luật pháp

8Đừng mắc nợ ai gì hết, trừ món nợ yêu thương. Vì yêu thương nhau là giữ trọn luật pháp. 9Các điều răn: Chớ gian dâm, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ tham muốn... và tất cả những điều răn khác đều tóm tắt trong câu: “Hãy yêu người đồng loại như chính bàn thân”. 10Tình yêu thương chẳng làm hại đồng loại, vậy yêu thương là giữ trọn luật pháp.

Thức canh chờ Chúa đến

11Hơn nữa, đã đến lúc anh em phải thức tỉnh, vì ngày hoàn thành sự cứu rỗi gần đến, gần hơn lúc ta mới tin Chúa. 12Đêm sắp qua, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy từ bỏ việc xấu xa trong đêm tối để làm việc công chính dưới ánh sáng. 13Phải ăn ở xứng đáng như sinh hoạt giữa ban ngày. Đừng chè chén say sưa, trụy lạc phóng đãng; đừng tranh giành, ganh ghét. 14Hãy để Chúa Cứu Thế Giê-xu bảo bọc anh em như áo giáp. Đừng chiều theo các ham muốn của xác thịt.