14

Người mạnh và người yếu

1Anh em hãy tiếp nhận các tín hữu còn yếu đức tin, đừng chỉ trích họ. 2Có người tin mình ăn được mọi thức ăn; có người yếu đức tin chỉ ăn rau mà thôi. 3Người ăn được mọi món đừng khinh bỉ người không ăn, và người không ăn cũng đừng lên án người ăn, vì Thượng Đế đã nhận họ làm con cái Ngài. 4Anh em là ai mà phê phán các tôi tớ của Chúa? Họ làm đúng hay sai, thành công hay thất bại đều thuộc thẩm quyền của Chúa. Nhưng nhờ Chúa giúp đỡ, họ sẽ thành công.
5Có người muốn giữ các ngày lễ theo luật pháp Mai-sen; người khác xem mọi ngày như nhau, vì đều là ngày của Chúa. Điều này mỗi người nên tự mình thẩm định. 6Người giữ lễ nhằm mục đích thờ phượng Chúa. Người ăn muốn tôn vinh Chúa, vì tạ ân Ngài cho thức ăn. Người không ăn, cũng nhằm mục đích tôn vinh Chúa và tạ ân Ngài. 7Vì người tin Chúa không ai còn sống cho mình, hoặc chết cho mình cả. 8Chúng ta sống cho Chúa; nếu được chết, cũng chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.
9Vì Chúa Cứu Thế đã chết và sống lại để tể trị, xử đoán mọi người, dù còn sống hay đã chết. 10Tại sao còn dám chỉ trích hoặc khinh bỉ anh em mình? Đừng quên tất cả chúng ta đều sẽ bị xét xử trước Tòa án của Thượng Đế. 11Thánh kinh chép:
“Chúa phán: Ta hằng sống,
Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta,
Và mọi lưỡi sẽ ca tụng Thượng Đế.”
12Như thế, mỗi chúng ta đều sẽ khai trình mọi việc trong đời mình cho Thượng Đế. 13Vậy, anh em nên chấm dứt việc chỉ trích phê phán nhau, nhưng hãy quyết định không tạo chướng ngại cho anh em mình vấp ngã. 14Nhờ Chúa Giê-xu chỉ dạy, tôi biết chắc không một thức ăn nào có bản chất ô uế; nhưng nếu có người cho là ô uế, thì chỉ ô uế đối với người đó. 15Nếu thức ăn của anh em làm cho một tín hữu bị tổn thương, anh em không hành động theo tình yêu thương nữa. Đừng để thức ăn của anh em hủy diệt người được Chúa Cứu Thế chịu chết thay. 16Đừng để việc tốt của anh em làm cớ cho người ta chỉ trích. 17Điều thiết yếu trong Nước của Thượng Đế không phải là ăn uống, nhưng là sống công chính, bình an và vui vẻ trong Thánh Linh. 18Người nào phục vụ Chúa Cứu Thế theo tinh thần đó, sẽ được Thượng Đế hài lòng và người ta tán thưởng.
19Vậy, chúng ta hãy cố gắng thực hiện sự hòa hợp trong Hội thánh, và gây dựng lẫn nhau. 20Đừng để thức ăn làm hỏng việc của Thượng Đế. Mọi thức ăn đều tinh khiết, nhưng ăn uống mà gây cho người khác vấp phạm thì thật xấu. 21Tốt hơn là đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm gì cho anh em mình vấp phạm.
22Điều gì anh em tin là đúng, hãy giữ cho mình; Thượng Đế chấp thuận là đủ. Phúc cho người không bị lương tâm lên án khi làm điều mình biết là phải. 23Còn những người đã nghi điều gì quấy mà vẫn làm, là có tội: vì đối với họ, đó là điều sai lầm. Mọi việc, nếu không tin là đúng mà vẫn làm, là có tội.