14

Manoaq Chỗi Tếq Manoaq

1Khân bữn cũai aléq khoiq sa‑âm Yê-su chơ, ma án tỡ yũah dáng sa‑ữi tễ ngê ki, cóq anhia roap cũai ki bũi o. Cớp anhia chỗi rasuon cớp án tễ máh ramứh án tỡ yũah dáng raloaih. 2Bữn cũai tễ tỗp hái, alới chanchớm alới têq cha dũ ramứh crơng sana, tỡ bữn lôih ntrớu. Ma bữn máh cũai tỡ yũah dáng raloaih, alới chanchớm tỡ bữn o cha sâiq. 3Alới ca cha dũ ramứh crơng sana tỡ têq mumat alới ca tỡ bữn cha sâiq. Cớp alới ca tỡ bữn cha sâiq tỡ têq pai cũai cha dũ ramứh sana bữn lôih. Manoaq tỡ têq tếq manoaq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq noap cũai ki la con acái án. 4Nŏ́q anhia clŏ́q lứq tếq cũai táq ranáq yỗn ncháu canŏ́h? Lứq ống ncháu án toâp têq tếq án táq ranáq o, tỡ la tỡ o. Cớp Yiang Sursĩ bữn chớc têq chuai cũai ki yỗn táq ranáq o.
5Bữn cũai chanchớm cóq dŏq miar máh tangái noau cóq puai rit sang Yiang Sursĩ. Ma bữn cũai canŏ́h chanchớm cu rangái la machớng nheq. Cóq dũ náq tutuaiq yỗn samoât, ntrớu Yiang Sursĩ ễq án táq tễ ŏ́c nâi. 6Án ca dŏq miar muoi tangái yỗn puai rit sang Yiang Sursĩ, án táq cỗ án yám noap Yiang Sursĩ. Cớp án ca cha dũ ramứh crơng sana, án táq ngkíq la án yám noap Yiang Sursĩ tê, yuaq án sa‑ỡn Yiang Sursĩ yỗn crơng sana ki. Machớng ki tê, án ca tỡ bữn cha dũ ramứh crơng sana, án táq ngkíq la án yám noap Yiang Sursĩ tê. Cớp án sa‑ỡn Yiang Sursĩ tê án bữn crơng sana cha. 7Tỡ bữn ống tamoong yỗn cutỗ án bữm, cớp tỡ bữn cuchĩt yỗn cutỗ án bữm. 8Khân hái tamoong, la hái tamoong yỗn Yiang Sursĩ. Cớp khân hái cuchĩt, hái cuchĩt yỗn Yiang Sursĩ. Ngkíq khân hái tamoong tỡ la cuchĩt, hái táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ. 9Yuaq ngkíq, Crĩt khoiq cuchĩt cớp án tamoong loah tễ cuchĩt, dŏq têq án cỡt Ncháu máh cũai ca noâng tamoong cớp máh cũai ca khoiq cuchĩt. 10Ngkíq, nŏ́q anhia ma ễ tếq sễm ai anhia? Cớp nŏ́q anhia mumat sễm ai anhia? Nỡ‑ra nheq tữh hái cóq tayứng yáng moat Yiang Sursĩ dŏq án rablớh hái. 11Yuaq noau chĩc chơ tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q neq:
  “Yiang Sursĩ khoiq pai neq: ‘Lứq samoât cứq tamoong mantái níc.
  Ngkíq nỡ‑ra dũ náq cũai toâq sacốh racớl choâng moat cứq.
Cớp dũ náq cũai lứq ngin cứq toâp la Yiang Sursĩ.’”
12Ngkíq nỡ‑ra nheq tữh hái cóq ngin yáng moat Yiang Sursĩ máh ranáq hái táq tâng dỡi nâi.

Chỗi Paryỗng Yớu Táq Lôih

13Yuaq ngkíq, hái manoaq chỗi tếq noâng manoaq. Ma cóq hái chanchớm neq: Hái chỗi táq yỗn sễm ai cỡt pê pahỡm tỡ la táh chíq ngê Yiang Sursĩ. 14Cỗ cứq ỡt muoi mứt cớp Yê-su, Ncháu hái, ngkíq cứq dáng samoât samơi dũ ramứh crơng sana tỡ bữn lôih ntrớu yỗn cũai cha. Ma khân bữn cũai canŏ́h chanchớm bữn crơng sana Yiang Sursĩ tỡ ễq án cha, ngkíq crơng sana ki la lôih yỗn án cha. 15Khân anhia cha muoi ramứh ntrớu, ma sễm ai anhia chanchớm lôih cha ramứh ki, sễm ai ki lứq sâng ngua toâq alới hữm anhia cha ramứh ki. Anhia táq ngkíq, la samoât anhia tỡ bữn ayooq sễm ai anhia. Anhia chỗi yỗn crơng sana anhia cha ma táq yỗn sễm ai anhia táh chíq ngê Yiang Sursĩ, yuaq Crĩt khoiq cuchĩt tang cũai ki tê. 16Khân anhia ễ táq ranáq ca anhia chanchớm o, ma sễm ai anhia pai ranáq ki lôih, ki o anhia chỗi táq. 17Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn cũai mut tâng tỗp án sốt la cỗ tễ crơng alới cha tỡ la nguaiq. Ŏ́c ki la tỡ bữn toâr ntrớu. Ma Yiang Sursĩ yỗn máh cũai mut tâng tỗp án sốt cỗ alới bữn mứt tanoang o, alới ỡt ien khễ cớp yớu, cớp alới ỡt bũi níc cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm alới. 18Cũai aléq ma táq ranáq Crĩt ngkíq, Yiang Sursĩ lứq sâng bũi cớp án, cớp cũai canŏ́h hữm án la cũai o tê. 19Ngkíq, cóq hái cutóng ỡt ratoi cớp yớu, cớp cóq hái manoaq chuai manoaq yỗn bữn ŏ́c sa‑âm pacái lứq ễn.
20Dũ ramứh crơng sana la o yỗn cũai cha. Ma khân sễm ai anhia hữm anhia cha crơng sana ca án chanchớm Yiang Sursĩ tỡ ễq án cha, cŏh lơ án cha tê crơng sana ki. Chơ án táq ranáq ca án chanchớm lôih khân án táq, cớp án nguai chíq tễ ngê Yiang Sursĩ. Khân ngkíq, la samoât anhia talốh ranáq Yiang Sursĩ cỗ tian sana anhia cha. 21O hỡn anhia chỗi cha sâiq, chỗi nguaiq blŏ́ng, chỗi táq ranáq canŏ́h, khân ranáq ki táq yỗn sễm ai anhia táq lôih cớp tỡ ễq sa‑âm noâng. 22Khân anhia chanchớm ranáq anhia táq tỡ bữn lôih ntrớu, ki o anhia dŏq ŏ́c ki tâng mứt pahỡm anhia, yuaq Yiang Sursĩ dáng mứt pahỡm anhia. Bốn lứq cũai táq ranáq ma mứt pahỡm án tỡ bữn tanĩq án táq lôih. 23Ma khân cũai aléq chanchớm án bữn lôih khân án cha muoi ramứh crơng sana ntrớu, ma noâng án cha clốq, ki án táq lôih, yuaq án tỡ bữn táq ranáq ki cỗ yoc ễ trĩh Yiang Sursĩ. Dũ ranáq cũai táq, khân alới tỡ bữn táq cỗ yoc ễ trĩh Yiang Sursĩ, ranáq ki lứq lôih.