1

1Cứq la Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh anhia. Cứq la cũai táq ranáq yỗn Yê-su Crĩt. Yiang Sursĩ toâp rưoh cứq táq ranáq ayững atĩ Yê-su cớp arô cứq yỗn atỡng parnai o tễ án. 2Tễ mbŏ́q Yiang Sursĩ ữq yỗn parnai o nâi na cũai tang bỗq án chĩc ŏ́c nâi tâng Tâm Saráq Yiang Sursĩ. 3Parnai o nâi atỡng tễ Con Yiang Sursĩ. Con Yiang Sursĩ cỡt machớng con cũai tê tâng cutễq nâi. Án lứq toâq tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt. 4Vớt Con Yiang Sursĩ cuchĩt, án tamoong loah cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ bữn chớc toâr lứq. Ngkíq noau dáng samoât samơi án la lứq Con Yiang Sursĩ. Con Yiang Sursĩ nâi la Yê-su Crĩt, Ncháu hái. 5Nhơ án, Yiang Sursĩ chuai miat cứq, cớp yỗn cứq bữn táq ranáq ayững atĩ án yỗn cũai dũ cruang sa‑âm cớp trĩh án. 6Anhia la tỗp ki tê, yuaq Yiang Sursĩ dŏq anhia la tỗp sa‑âm Yê-su Crĩt. 7Ngkíq cứq chĩc choâiq nâi cơiq sa‑óh anhia tâng vil Rô-ma. Yiang Sursĩ ayooq lứq anhia. Án dŏq anhia la tỗp sa‑âm án. Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai anhia, yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc.

Phau-lô Yoc Ễ Sa‑óh Vil Rô-ma

8Dâu lứq, cứq sa‑ỡn Yiang Sursĩ cứq sang, nhơ Yê-su Crĩt, cỗ anhia khoiq sa‑âm. Máh santoiq atỡng tễ anhia sa‑âm khoiq parhan tâng dũ cruang. 9Yiang Sursĩ khoiq dáng chơ máh parnai cứq câu níc yỗn anhia. Cứq táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ, cớp cứq atỡng parnai o tễ Con án nheq rangứh rahỡ cứq. 10Cứq câu sễq níc tễ Yiang Sursĩ yoc ễ pỡq sa‑óh anhia. Khân Yiang Sursĩ yỗn, tỡ bữn dũn noâng cứq lứq pỡq chu ntốq anhia ỡt. 11Cứq ễr áiq lứq yoc ễ ramóh anhia, yuaq cứq yoc atỡng anhia tễ ngê Yiang Sursĩ khoiq yỗn cứq dáng, dŏq anhia têq sa‑âm pacái hỡn ễn. 12Táq ngkíq, hái manoaq chuai manoaq. Cứq atỡng chuai anhia, cớp anhia atỡng chuai cứq. Ngkíq hái sa‑âm pacái lứq ễn. 13Sễm ai ơi! Cứq yoc anhia dáng cứq chanchớm ễ toâq pỡ anhia sa‑ữi trỗ chơ, ma cứq tỡ yũah bữn pỡq. Cứq yoc lứq máh ranáq cứq táq yỗn cỡt palâi tâng tỗp anhia, machớng cớp cũai canŏ́h tê, alới ca tỡ cỡn cũai I-sarel. 14Cứq tu dũ náq cũai ca cứq tỡ yũah atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ. Cóq cứq atỡng máh cũai Créc cớp máh cũai tỡ cỡn cũai Créc. Cóq cứq atỡng máh cũai rangoaiq cớp máh cũai sacũl. 15Yuaq ngkíq, cứq ễr áiq lứq yoc atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ yỗn anhia ỡt tâng vil Rô-ma tê.

Yiang Sursĩ Chuai Amoong Hái Cỗ Nhơ Hái Sa‑âm

16Cứq tỡ bữn casiet táq ntrớu atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt, yuaq Yiang Sursĩ bữn chớc chuai amoong cũai cỗ nhơ parnai ki. Cũai aléq ma sa‑âm samoât samơi parnai ki, lứq Yiang Sursĩ chuai amoong cũai ki. Dâu lứq Yiang Sursĩ chuai amoong cũai tễ tỗp I-sarel. Ntun ễn, án chuai amoong cũai tỡ cỡn cũai I-sarel hỡ. 17Parnai o nâi atỡng hái ŏ́c ntrớu hái táq yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Khân hái yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, hái cóq sa‑âm. Moâm ki hái sa‑âm pacái lứq ễn. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q noau khoiq chĩc chơ neq:
  “Máh cũai tanoang o, lứq alới bữn tamoong,
cỗ nhơ alới sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi.”

Dũ Náq Cũai Bữn Lôih

18Yiang Sursĩ ỡt tâng paloŏng. Án sâng ũan lứq chóq cũai bữn lôih cớp táq níc ranáq sâuq. Máh cũai ki pupât chíq ŏ́c pĩeiq cỗ tian alới táq níc ranáq tỡ o. 19Tỡ cỡn alới tỡ bữn dáng ŏ́c pĩeiq tễ Yiang Sursĩ. Yuaq Yiang Sursĩ khoiq apáh chơ ŏ́c ki yỗn alới. 20Moat cũai lứq tỡ têq hữm Yiang Sursĩ tỡ la chớc án. Ma têq alới hữm máh ramứh án khoiq tễng. Ngkíq alới têq dáng raloaih ống Yiang Sursĩ toâp bữn chớc toâr clữi nheq tễ canŏ́h, noap tễ tangái án tễng paloŏng cutễq toau toâq sanua. Cớp alới tỡ têq suon pai alới tỡ dáng ntrớu tễ Yiang Sursĩ. 21Lứq alới khoiq dáng tê Yiang Sursĩ, ma alới tỡ bữn noap án la Yiang Sursĩ. Cớp alới tỡ bữn sa‑ỡn án. Ma alới chanchớm níc tễ ŏ́c tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Ngkíq mứt sacũl alới cỡt sacũl lứq ễn. 22Alới pai alới la rangoaiq, ma lứq samoât alới sacũl lứq. 23Yiang Sursĩ tỡ nai pứt. Ma noâng alới tỡ ễq sang án. Alới yoc ễ sang rup cũai, rup chớm, rup cusân, cớp rup charán canŏ́h hỡ. Ma máh ramứh ki lứq cuchĩt.
24Ngkíq Yiang Sursĩ calỡih alới, cớp yỗn alới táq ranáq sâuq puai mứt alới yoc. Ngkíq alới táq ŏ́c sâuq salễh lứq manoaq táq tỡ o chóq tỗ manoaq. 25Alới táh chíq ŏ́c pĩeiq tễ Yiang Sursĩ; chơ alới yống ŏ́c tỡ pĩeiq ễn. Alới sa‑âm cớp sang crơng Yiang Sursĩ tễng. Ma alới tỡ bữn sang Yiang Sursĩ, án ca tễng túc culám khám ramứh. Ống Yiang Sursĩ toâp hái cóq khễn mantái níc. Amen.
26Ngkíq Yiang Sursĩ calỡih alới yỗn alới tíng táq puai mứt sâuq alới yoc. Bữn máh mansễm tỡ ễq bếq noâng cớp samiang. Ma alới yoc ễ bữn mansễm ratuaq mansễm. 27Máh samiang la machớng ki tê. Alới tỡ ễq ễ bữn noâng mansễm. Ngkíq mứt pahỡm alới déc-padéc yoc ễ táq ranáq sâuq, yoc ễ bữn samiang ratuaq samiang. Cỗ tian alới táq ranáq sâuq ngkíq, alới roap tôt yỗn tỗ alới bữm.
28Yuaq alới tỡ ễq Yiang Sursĩ ndỡm mứt pahỡm alới, ngkíq Yiang Sursĩ calỡih alới yỗn ngê sâuq ễn ndỡm mứt pahỡm alới. Ranáq alới táq tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 29Mứt pahỡm alới bữn moang ŏ́c sâuq. Alới loâi lứq; alới ham crơng noau; alới táq sâuq chóq yớu; alới manoaq sa‑on tễ manoaq; alới cachĩt cũai; alới ralỗih; alới cakéq; alới kêt yớu; alới voŏq sâuq yớu; 30alới pai santoiq sasrúc; alới kêt Yiang Sursĩ; alới lóc-lár yớu; alới ễq cũai canŏ́h achưng alư cớp khễn alới; alới khễuq lứq táq ranáq sâuq; alới tỡ bữn trĩh parnai mpiq mpoaq; 31alới sacũl lứq; alới ữq tư sâng; alới ŏ́q mứt ayooq yớu; alới tỡ bữn sâng sarũiq táq yớu. 32Alới khoiq dáng chơ Yiang Sursĩ anoat cũai táq ngkíq cóq cuchĩt. Ma noâng alới tỡ ễq táh ranáq ki, cớp alới sâng bũi yỗn yớu táq ngkíq tê.