9

Nau Y-Pôl Rngot Yor Phung Israel Mâu Chroh

1Gâp lah nau nanê̆ tâm Brah Krist, gâp mâu mƀruh ôh; ma Brah Huêng Ueh, nuih n'hâm sŏng gâp mbơh nau nây ma gâp. 2Gâp rngot ngăn jêh ri nuih n'hâm gâp ji mro. 3Yorlah gâp ŭch jêng bunuyh bu suai rak, nkhah đah Brah Krist kđôi, yor phung oh nâu gâp, phung ndŭl mpôl gâp tĭng nâm nglay săk 4nâm bu ntĭt phung Israel ma khân păng geh nau dơi jêng kon rŏng an, nau chrêk rmah, nau tâm rnglăp, nau vay, nau yơk ma Brah Ndu, jêh ri nau ton. 5Khân păng luh tă bơh phung che jêh ri tĭng nâm nglay săk, tă bơh phung khân păng yơh luh văch Brah Krist nơm klơ lơn ma lĕ rngôch, jêng Brah Ndu, nơm bu mŏt ton n'ho ro. Amen
6Mâu di Nau Brah Ndu Ngơi jêng dơm dam ôh. Yorlah lĕ rngôch luh bơh Israel mâu geh jêng phung Israel ngăn ôh, 7Yorlah khân păng jêng mpôl băl Y-Abraham mâu lĕ di lĕ rngôch khân păng jêng kon păng, ƀiălah bu lah jêh: "Tă bơh Y-Isăk yơh may mra geh mpôl băl djôt amoh may." 8Nâm bu ntĭt, mâu di ôh phung kon nglay săk jêng kon Brah Ndu ƀiălah kon tă bơh nau Brah Ndu ton, bu kơp khân păng dơi jêng kon Y-Abraham. 9Pô aơ geh nau ngơi ton jêh: "Gâp mra văch yan aơ lĕ jêh ri H'Sara mra geh du huê kon bu klâu." 10Mâu di dŭm nĕ ôh, ƀiălah H'Rêbeka, tơlah păng ntreo du tơ̆ đah Y-Isăk che he, 11dôl phung kon nây ê deh jêh ri khân păng ê mâp ƀư ueh mâu lah mhĭk, gay ma Brah Ndu săch ăt hôm mro, mâu di ma kan ôh, ƀiălah ma nau nơm kuăl ŭch, 12geh nau ngơi ma H'Rêbeka pô aơ: "Nâu mra jêng nơm răk sa ma oh păng." 13Di ma nau nchih jêh: "Gâp rŏng jêh ma Y-Yakôp, jêh ri tâm rmot jêh ma Y-Êsau."
14Pôri, moh nau he mra lah? Geh lĕ nau kue tâm Brah Ndu? Mâu! Mâu mâp geh ôh. 15Yorlah Păng lah ma Y-Môis: "Gâp mra yô̆ ma mbu nơm gâp mra yô̆jêh ri gâp mra rŏng ma mbu nơm gâp ma rŏng." 16Pôri nau nây mâu tât yor bu ŭch, mâu lĕ di yor bu nchuăt tĭng lĕ, ƀiălah yor Brah Ndu yô̆. 17Yorlah nau nchih lah ma Pharaôn: "Gâp hŏ n'hao may yor gâp ŭch tâm mpơl nau brah gâp tâm may jêh ri ŭch ma amoh gâp bu mbơh lam bri neh." 18Pô nây lĕ, Păng yô̆ ma mbu nơm păng ŭch, jêh ri ƀư dăng nuih n'hâm ma mbu nơm păng ŭch.
19Pôri, khân may mra ôp gâp pô aơ: "Mâm ƀư Brah Ndu hôm nduyh? Yorlah mbu nơm dơi tâm rdâng đah nau Păng ŭch?" 20Ƀiălah hơi jiăng, mbu may jêng janh tâm rlăch đah Brah Ndu? Dơi lĕ yăng ôp nơm mon Păng: "Mâm ƀư may mon gâp pô aơ?" 21Mâu di hĕ nơm mon jêng kôranh ma uk, ŭch mon ƀă yăng mâu khlay ƀă yăng khlay? 22Mâm ƀư? Tơlah Brah Ndu ŭch tâm mpơl nau păng nuih jêh ri mbơh nau brah păng, dơn ma nau srôih toyh phung yăng khư nuih prăp ma nau roh, 23jêh ri ŭch tâm mpơl nau ndrŏng nau chrêk rmah păng ma phung yăng păng yô̆ săch jêh bơh lor ma nau chrêk rmah, 24nâm bu ntĭt he, phung păng kuăl jêh, mâu di knŏng bơh phung Yuđa ôh, ƀiălah nđâp ma phung bu năch lĕ. 25Tĭng nâm hŏ lah jêh tâm ndrom samƀŭt Y-Ôsê:
  "Gâp mra kuăl phung gâp ma phung mâu di băl gâp ôh, jêh ri nơm gâp rŏng ma phung mâu khư rŏng ôh."
26"Jêh ri tâm ntŭk păng lah ma khân păng: 'Khân may mâu di phung gâp ôh, 'ta nây lĕ bu mra kuăl khân păng jêng 'kon Brah Ndu rêh n'ho ro.'"
27Bi Y-Êsai, dôl păng ngơi ma phung Israel, nter lah pô aơ: "Tơlah phung kon Israel mra jêng tâm ban ma choih tâm dak mƀŭt, knŏng du kô̆ hôm mra dơi tâm rklaih. 28Yorlah Kôranh Brah mra ndal ƀư nanê̆ lĕ nau păng ton jêh ta neh ntu aơ." 29Jêh ri tĭng nâm Y-Êsai mbơh jêh pô aơ:
  "Tơlah Kôranh Brah ma phung tahan mâu prăp mpôl he, he mra jêng nâm bu ƀon Sôdôm jêh ri Gômôrơ."

Nau Tâm Rklaih Phung Bu Năch Jêh Ri Nau Phung Israel Vĭ

30Pôri moh nau he mra lah? Phung bu năch mâu mâp joi ôh nau sŏng, ƀiălah khân păng geh jêh nau sŏng nây, văch bơh ma nau chroh. 31Bi phung Israel tĭng joi nau vay nau sŏng, khân păng mâu tât ôh ma nau vay nây. 32Mâm ƀư? Yorlah khân păng mâu joi ma nau chroh ôh, ƀiălah ma kan khân păng pah, khân păng king lŭ bâp ta trong, 33Tĭng nâm nchih jêh pô aơ: "Nẽ aơ, gâp dơm tâm Siôn du mlâm lŭ gay ma prah bu.
 Jêh ri mbu nơm chroh ma păng mâu mra prêng ôh."