4

Bô-a và Ru-tơ thành hôn

1Bô-a lên cổng thành, kiếm một chỗ ngồi xuống. Tại đấy, ông gặp người bà con mình vừa nhắc tới. Bô-a mời người đó đến ngồi cạnh mình. 2Ông cũng mời mười trưởng lão trong thành tới, ngồi chung với họ. 3Bô-a bắt đầu câu chuyện với người bà con: "Sau khi ở Mô-áp về, chị Na-mi quyết định bán miếng đất thuộc quyền sở hữu của Ê-liêm, người anh chúng ta. 4Vậy, thiết nghĩ nên trình bày với anh để anh quyết định. Nếu anh định mua đất này, xin mua trước sự chứng kiến các trưởng lão đây; nếu không xin nói cho tôi biết, vì anh là người đầu tiên có quyền chuộc đất này, thứ đến là tôi. Ngoài ra không còn ai trong họ hàng cả." Người ấy nói: "Được, để tôi chuộc."
5Bô-a nhắc: "Một khi anh chuộc đất của chị Na-mi, anh cũng phải cưới Ru-tơ người Mô-áp, vợ góa của người bà con quá cố, để có người nối dõi và thừa hưởng di sản của người đã khuất." 6Nghe thế, người ấy đổi ý: "Như vậy không được, vì tôi không muốn gia sản tôi bị thiệt hại vì vụ này; chú thay tôi chuộc đất ấy đi!"
7Lúc ấy, người Y-sơ-ra-ên theo tục lệ cổ truyền, khi một người muốn chuyển nhượng quyền gì cho người khác, như quyền chuộc đất chẳng hạn, người này chỉ việc cởi giày mình trao cho người kia để xác nhận quyền chuyển nhượng. 8Cho nên vừa nói 'Chú thay tôi chuộc đất’, người ấy vừa cởi giày ra. 9Bô-a trình với các trưởng lão và các người có mặt tại đấy: "Hôm nay xin quý vị làm chứng cho, tôi đứng chuộc tài sản của Na-mi đem bán, gồm tất cả những gì trước kia thuộc quyền sở hữu của Ê-liêm, Kỳ-long và Mạc-long; 10kể cả Ru-tơ người Mô-áp, vợ góa của Mạc-long, tôi cũng cuới làm vợ, để có người nối dõi, thừa hưởng di sản của người đã khuất. Được như vậy tên tuổi của người quá cố mới khỏi bị xóa nhòa giữa vòng anh em họ hàng ở quê hương."
11Các vị trưởng lão và tất cả những người đang có mặt tại cổng thành đáp lời: "Chúng tôi xin làm chứng cho ông. Cầu xin Chúa làm cho người đàn bà sắp nhập gia đình ông được như Ra-chên và Lê-a, hai vị tổ mẫu của dân Y-sơ-ra-ên. Cũng cầu cho ông được thịnh vượng ở Ép-ra-tha, nổi danh tại Bê-liêm; 12Và xin Chúa cho ông có nhiều con với người đàn bà này để nhà ông được như nhà tổ Phê-rết (con Giu-đa và Ta-ma)."
13Vậy, Bô-a cưới Ru-tơ làm vợ, ăn ở với nàng, và có được một trai.
14Phụ nữ trong thành nói với Na-mi: "Ngợi khen Chúa, vì Ngài không để cho bà cô đơn, không con cháu. Cầu Chúa cho cậu bé mới sinh trở thành một danh nhân trong Y-sơ-ra-ên. 15Nhờ có cậu, mong rằng bà được phục hồi sinh lực trong hiện tại, và trong tương lai, cậu sẽ phụng dưỡng bà, vì cậu là con của dâu bà, người yêu kính bà vô bờ bến. Có nàng còn hơn có bảy con trai." 16Na-mi ẵm bồng, săn sóc cậu bé. 17Các bà láng giềng nói: "Cậu bé này được sinh ra vì Na-mi." Họ đặt tên cậu là Ô-bết. Ô-bết là cha của Giê-se, ông nội của Đa-vít.
18-22Đây là gia phả của Đa-vít tính từ đời Phê-rết:
Phê-rết sinh Hết-rôn Hết-rôn sinh Ram Ram sinh A-mi-na-đáp A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn Na-ha-sôn sinh Sanh-môn Sanh-môn sinh Bô-a Bô-a sinh Ô-bết Ô-bết sinh Giê-se Giê-se sinh Đa-vít.