18

Nau Ton Ma Nau Deh Y-Isăk

1Yêhôva tâm mpơl ma Y-Abraham ta tơm si Mamrê, dôl păng gŭ ta mpông lăp ngih bok dôl trôk duh nar, 2Păng n'gơr măt uănh jêh ri aơ, geh pe nuyh dâk gŭ râng ta năp păng, tơ lah păng saơ phung nây, păng nchuăt hăn tâm mâp đah phung nây tă mpông ngih bok jêh ri chon mon ta neh. 3Păng lah: "Ơ Kôranh Brah gâp, tơ lah may maak đah gâp, lơi du đah gâp n'hat na may. 4ăn bu sŏk leo djê̆ dak rao jâng khân may, jêh ri rlu hom khân may tâm dâng tơm si, 5dôl gâp sŏk njŭn leo ndơ sông sa gay ƀư han n'hâm ăn khân may, rĭ mơ khân may dơi hăn, yor nây khân may văch jêh ta gâp n'hat na khân may." Phung nây lah: "Ƀư hom nâm bu may hŏ lah jêh." 6Y-Abraham ndal lăp tâm ngih bok, lah ma H'Sara: Nkra gơnh pe bĭ ranih môi, mon jêh ri ƀư hom ƀănh. 7Y-Abraham nchuăt sŏk njŭn du mlâm kon ndrôk nse jêh ri ueh jêh ri ăn ma n'hat na; nơm nây ƀư puăch ro. 8Păng sŏk leo ƀơr jêh ri dak toh ndrôk ndrel ma kon ndrôk bu nkra jêh, jêh ri thai ma phung nây, păng gŭ râng ta meng phung nây tâm dâng tơm si dôl phung nây sa.
9Phung nây lah ma păng: "Mbah H'Sara ur may?" păng lah: "Aơ, păng gŭ tâm ngih bok." 10Du huê tâm phung nây lah: "Nanê̆ gâp mra plơ̆ văch ma may yăn aơ năm ntaơ, jêh ri H'Sara ur may mra deh ma du huê kon bu klâu." H'Sara gŭ iăt tâm trôm mpông ngih bok pa kơi păng. 11Y-Abraham jêh ri H'Sara ranh jêh, jêh ri H'Sara mâu rnơm geh kon tĭng nâm nau vay phung bu ur. 12H'Sara gơm tâm nuih n'hâm păng, lah: "Gâp ranh jêh, jêh ri sai gâp ranh lĕ; mâm gâp dơi geh nau maak?" 13Yêhôva lah ma Y-Abraham: "Mâm ƀư H'Sara gơm jêh ri lah; 'Ngăn lĕ gâp mra dơi geh du huê kon tơ lah gâp ranh jêh?'" 14Geh lĕ nau jêr kŏ tât Yêhôva mâu dơi ƀư ôh? tĭng nâm yăn tâm nal jêh gâp mra plơ̆ văch ta may tâm năm ntaơ, jêh ri H'Sara mra deh ma du huê kon bu klâu." 15Ƀiălah H'Sara dun, lah: "Gâp mâu mâp gơm ôh." Yorlah păng klach, ƀiălah Yêhôva lah: "Mâu, ay gơm jêh."

Y-Abraham Mbơh Sơm Kơl Bon Sôdôm

16Phung bu klâu nây ntơm hăn, jêh ri uănh bơh ƀon Sôdôm, Y-Abraham hăn ndrel ma khân păng njŭn khân păng, 17Yêhôva lah: "Gâp mra pôn lĕ ma Y-Abraham mâm nau gâp mra ƀư? 18Yorlah Y-Abraham mra jêng du phung mpôl băl toyh jêh ri chăt jêng, lĕ rngôch phung mpôl bunuyh tâm neh ntu mra geh nau ueh uĭn tă tâm păng. 19Mâu, yorlah gâp săch păng jêh, gay ma păng ntăm jêh ri ma ngih păng kandơ̆, gay ma khân păng ndjôt prăp nau nti Yêhôva ƀư nau sŏng srăng jêh ri nau di, gay ma Yêhôva dơi ăn nanê̆ nau păng ton jêh ma Y-Abraham." 20Jêh ri Yêhôva lah: "Yorlah nau vơl phoong ƀon Sôdôm jêh ri ƀon Gômôrơ jêng toyh jêh ri nau tih khân păng mhĭk ngăn. 21Gâp mra jŭr jêh ri uănh, gĭt lah khân păng ƀư lĕ tĭng nâm nau vơl tât jêh ma gâp. Tơ lah mâu di pô nây ôh, gâp mra gĭt." 22Phung bu klâu nây du jêh ri hăn nhet ma ƀon Sôđôm. Ƀiălah Y-Abraham ăt gŭ râng ta năp Yêhôva. 23Y-Abraham hăn dăch jêh ri lah: "May mra ƀư rai lĕ phung sŏng ndrel ma phung ƀai? 24Bi tơ lah geh prăm jât nuyh sŏng tâm ƀon nây may mra ƀư rai lĕ, mâu yô̆ ôh ma ntŭk nây yor prăm jât nuyh sŏng tâm ntŭk nây? 25May mâu blau ƀư pô nây ôh, nkhĭt phung sŏng ndrel ma phung ƀai. Tơ lah pô nây nau tât ma phung sŏng jêng tâm ban ma nau tât ma phung ƀai. Mau ôh Kôranh Brah mâu păng ƀư ôh nau pô nây, Mâu hĕ Kôranh phat dôih lĕ neh ntu mra ƀư nau di?" 26Yêhôva lah: "Tơ lah gâp saơ tâm ƀon Sôdôm prăm jât nuyh sŏng gâp mra yô̆ an lĕ ƀon nây yor khân păng." 27Y-Abraham plơ̆ lah: "Aơ, gâp nơm nđâp lah jêng kanŏng ndruyh neh ƀiălah, janh ngơi ma Kôranh Brah. 28Bi tơ lah kƀah prăm nuyh tâm prăm jât nuyh sŏng nây? Yor kƀah prăm nuyh nây may mra tâm rmal lĕ, lĕ ƀon?" Jêh ri păng plơ̆ lah: "Gâp mâu mra ƀư rai ƀon ôh tơ lah gâp saơ ta nây puăn jât ma prăm nuyh sŏng." 29Păng lah đŏng du tơ̆, bi tơ lah mra geh puăn jât nuyh ta nây?" Jêh ri păng plơ̆ lah: "Gâp mâu mra ƀư ôh yor ma phung puăn jât nuyh nây." 30Păng lah: "Ơ, Lơi ăn Kôranh Brah ji nuih, jêh ri gâp mra ngơi. Bi tơ lah geh pe jât nuyh ta nây?" Păng lah: "Gâp mâu mra ƀư ôh tơ lah gâp saơ pe jât nuyh ta nây." 31Păng lah: "Aơ, gâp mra nănh janh ngơi đah Kôranh Brah. Bi tơ lah mra geh bar jât nuyh ta nây?" Păng lah: "Gâp mâu mra ƀư rai ƀon ôh yor phung bar jât nuyh, "32 Păng lah: "Ơ, Lơi ăn Kôranh Brah ji nuih ôh, jêh ri gâp mra ngơi đŏng kanŏng du tơ̆, Bi tơ lah mra geh jât nuyh ta nây?" Păng lah: "Gâp mâu mra ƀư rai ƀon ôh yor phung jât nuyh." 33Yêhôva hăn du tơ lah jêh lôch tâm ngơi đah Y-Abraham, jêh ri Y-Abraham sĭt ta ntŭk păng.