19

Nau Bư Rai Bon Sôdôm Jêh Ri Ƀon Gômôrơ

1Ta mhaơ bar hê tông mpăr ueh nây tât ta ƀon Sôdôm; jêh ri Y-Lot gŭ ta mpông pêr ƀon Sôdôm. Tơ lah Y-Lot saơ bar hê tông mpăr păng dâk hăn ŭch tâm mâp ma khân păng, jêh ri păng chŭn măt ta neh. 2Păng lah: "Aơ, Ơ phung Kôranh gâp ơi, gâp vơh vơl ma khân may teng hom, lăp gŭ bêch tâm ngih gâp n'hat na khân may. Rao hom jâng khân may jêh ri ơm ôi, ôi taơ khân may dơi dâk jêh ri dâk hăn." Khân păng lah: "Ơ ơh hên mra gŭ ta trong măng aơ." 3Y-Lot nchâp ngăn khân păng, pô ri khân păng teng lăp tâm ngih păng. Păng nkra an ma phung nây ndơ sông sa. Jêh ri păng gŭch nđông piăng let mâu geh ndrui ôh, jêh ri khân păng sông sa. 4Ê khân păng lâng săk ôh, phung bu klâu ƀon lan ƀon Sôdôm nchueng jŭm ngih, phung mom ndăm nđâp phung bu ranh lĕ rngôch bunuyh ƀon lan. 5Khân păng kuăl Y-Lot jêh ri lah: "Mbah phung bu klâu văch jêh ngih may măng aơ? Njŭn khân păng ma hên gay ma hên dơi gĭt khân păng." 6Y-Lot du luh hăn ta khân păng jêh ri chăng lơi mpông pa kơi păng. 7Păng lah: "Gâp dăn ma khân may, ơ phung oh nâu, lơi ƀư nau ƀai pô aơ ôh. 8Aơ gâp geh bar hê kon bu ur ê mâp gŭ đah bu klâu ôh; gâp njŭn khân păng ma khân may, jêh ri ăn khân may ƀư ma khân păng tĭng nâm khân may ŭch. Ƀiălah lơi ta khân may ƀư ôh ma phung bu klâu nây, yorlah khân păng jưh mbe ngih gâp." 9Phung nây lah: "Tĭt hom may. Nơm aơ văch gŭ jăng jai, ƀiălah păng ŭch jêng phung phat dôih. Pô ri hên mra ƀư mhĭk ma may âk lơn ma khân păng." Jêh ri khân păng tŭn Y-Lot katang ngăn. Khân păng hăn dăch ŭch ƀư chah mpông. 10Ƀiălah phung bu klâu gŭ tâm ngih Y-Lot nây yơr ti mphâk Y-Lot lăp tâm ngih ndrel ma khân păng, jêh ri chăng mpông. 11Khân păng ƀư chieh măt phung bunuyh ta mpông ngih, phung jê̆ nđâp ma toyh, kŏ khân păng rgănh joi mpông. 12Jêh ri phung tông mpar nây lah ma Y-Lot: "May lŏ hôm geh nơm êng lĕ tâm aơ?" klay may, phung kon bu klâu, phung kon bu ur, mâu lah mbu nâm may geh tâm ƀon aơ, ngluh lơi khân păng bơh ƀon aơ, 13Yorlah hên mra ntơm ƀư rai ntŭk aơ, yorlah nau nter phoong ƀon aơ ta năp Yêhôva; jêh ri Yêhôva njuăl hên văch gay ƀư rai ƀon." 14Y-Lot hăn lah ma klay păng, phung bu klâu hŏ tâm văng jêng ndrôi đah lĕ kon bu ur păng. "Dâk hom khân may, du luh tă bơh ntŭk aơ; yorlah Yêhôva mra ƀư rai ƀon aơ." Ƀiălah phung klay păng mĭn ma Y-Lot mưch ma khân păng.
15Ôi ơm phung tông mpăr ntrŭt Y-Lot, lah: "Dâk hom may, sŏk ur may jêh ri bar hê kon bu ur may geh ta aơ, klach lah khân may rai ndrel ma nau tâm rmal ƀon aơ." 16Ƀiălah păng ƀư jâk; jêh ri phung nây têk ta ti păng, ur păng, jêh ri bar hê kon bu ur păng, yorlah Yêhôva yô̆ ma păng. Phung nây njŭn khân păng ta mpâr ƀon. 17Jêh khân ngluh lơi phung nây, jêh ri lah; "Du hom gay ma tâm rklaih nau rêh khân ay may. Lơi n'gĭl uănh pa kơi mâu lĕ dơi gŭ tâm lĕ ntŭk Neh Lâng, du ta yôk klach lah geh rai nđâp ma khân ay may. 18Y-Lot lah ma phung tông mpăr: "Ơ ơh, Ơ phung Kôranh gâp. 19Aơ, gâp n'hat na khân may geh jêh nau yô̆ ta năp khân may, jêh ri khân may ƀư jêh nau ueh ngăn ma gâp tâm nau khân may tâm rklaih nau rêh gâp. Ƀiălah gâp mâu dơi du ta yôk ôh, klach lah nau mhĭk ban gâp jêh ri gâp mra khĭt; 20Aơ, ƀon bri hăđăch jêh ri jêng du ƀon jê̆; jêh ri gâp dơi du krap ta nây. Păng mâu jêng ƀon jê̆ ôh hĕ? Pô ri nau rêh gâp mra klaih, "21 Tông mpar lah ma Y-Lot, Ơ gâp dơn lĕ nau may dăn aơ, jêh ri gâp mâu mra ƀư rai ôh ƀon may lah nây. 22Hăn gơnh hom may, du ta nây; yorlah gâp mâu mra ƀư du ntil nau ôh kŏ may tât ta nây." Yor ri bu rnha ƀon nây Sôar. 23Nar luh jêh tơ lah Y-Lot tât ta ƀon Sôar. 24Rnôk nây Yêhôva ăn mih lŭ mô ŭnh jêh ri ŭnh tŭp ta ƀon Sôdôm jêh ri ƀon Gômôrơ bơh Yêhôva tă kalơ trôk. 25Păng ƀư rai ƀon nây jêh ri lĕ Neh Lâng, lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm ƀon nây, nđâp ma ndơ hon ta neh. 26Ƀiălah ur Y-Lot n'gĭl uănh pa kơi, jêh ri păng jêng meh gâng boh. 27Y-Abraham hăn ơm ôi ta ntŭk păng gŭ saơm ri ta năp Yêhôva. 28Păng uănh mpeh ƀon Sôdôm, ƀon Gômôrơ jêh ri lĕ Neh Lâng. Aơ, păng saơ nhhuk ŭnh năk toyh.
29Tơ lah Brah Ndu ƀư rai ƀon tâm Neh Lâng, Brah Ndu kah gĭt ma Y-Abraham, jêh ri ngluh Y-Lot tă bơh tâm nklang nau tâm rmal ƀư rai nây tơ lah păng ƀư rai ƀon Y-Lot gŭ kăl e ri.

Nau Ntơm Phung Môap Jêh Ri Phung Amôn

30Y-Lot du tă bơh ƀon Sôar jêh ri gŭ tâm yôk ndrel ma bar hê kon bu ur păng, yorlah păng klach gŭ tâm ƀon Sôar. Pô ri păng gŭ tâm trôm yôk ndrel ma bar hê kon bu ur păng. 31Nur păng lah ma oh păng: "Mbơ̆ he ranh jêh, jêh ri mâu hôm geh ôh bu klâu ta neh ntu dơi gŭ ndrel ma he tĭng nâm nau vay lĕ neh ntu. 32Lŏng he n'hơk mbơ̆ he ma dak play kriăk ƀâu, jêh ri he mra bêch đah păng, gay ma prăp mpôl đah păng" 33khân păng n'hơk ăn bơ̆ khân păng nhêt dak play kriăk ƀâu măng nây. Nur păng hăn bêch ndrel ma mbơ̆ păng; ƀiălah Y-Lot mâu gĭt ôh ndah jŏ păng hăn bêch, mâu lĕ dơi gĭt ndah jŏ păng dâk du. 34Ôi taơ Nur păng lah ma oh păng: "Gâp bêch jêh măng aơ ndrel mbơ̆ gâp. Ăn he n'hơk ăn păng nhêt dak play kriăk ƀâu đŏng măng ta oi, jêh ri ay mra bêch ndrel ma păng, gay ma he dơi prăp mpôl đah mbơ̆ he." 35Khân păng n'hơk mbơ̆ khân păng ma dak play kriăk ƀâu măng nây. Oh păng hăn bêch ndrel ma mbơ̆ păng ƀiălah Y-Lot mâu gĭt ôh ndah jŏ păng hăn ƀiălah Y-Lot mâu gĭt ôh ndah jŏ păng hăn bêch, mâu gĭt lĕ ndah jŏ păng dâk. 36Pô ri yơh lĕ bar hê kon bu ur Y-Lot ntreo đah mbơ̆ khân păng nơm. 37nur păng deh ma du huê kon bu klâu, jêh ri tâm amoh păng Môap tât aƀaơ. 38Oh păng deh ma du huê kon bu klâu lĕ, jêh ri tâm amoh Ben Ami; nơm nây jêng mbơ̆ ma phung Amôn tât aƀaơ.