1

Yiang Sursĩ Tễng Nheq Tữh Ramứh

1Dâu lứq Yiang Sursĩ tễng paloŏng cớp cutễq tâng pưn manlôc nâi. 2Ma cutễq nâi tỡ cỡt roâp riang ntrớu yũah, cớp tỡ va bữn ramứh ntrớu yũah tâng cutễq nâi. Bữn ống dỡq sâng. Ŏ́c canám clũom nheq tâng cloong dỡq. Cớp Raviei Yiang Sursĩ ỡt dớng dĩ ria pỡng dỡq.
3Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq bữn poang!” Lứq cỡt poang toâp.
4Yiang Sursĩ hữm poang nâi o lứq, cớp án cayoah chíq poang cớp canám. 5Chơ Yiang Sursĩ amứh poang la tangái, ma canám la sadâu. Ngkíq, bữn tabữ bữn tarưp, ki la tangái muoi Yiang Sursĩ tễng.
6Chơ Yiang Sursĩ pai ễn: “Cóq cayoah dỡq cỡt bar pún. Muoi pún tâng cloong cutễq, ma muoi pún ễn tâng paloŏng.”
 Yiang Sursĩ amứh ntốq mpứng dĩ la taroong.
7Tâng taroong ki, án cayoah dỡq ỡt tâng pưn tễ dỡq tâng pỡng. Chơ ranáq ki lứq cỡt ngkíq. 8Yiang Sursĩ amứh taroong ki la paloŏng. Ngkíq, bữn tabữ bữn tarưp, ki la tangái bar Yiang Sursĩ tễng.
9Cớp Yiang Sursĩ pai ễn: “Máh dỡq ỡt pưn paloŏng cóq parỗm muoi ntốq, cớp yỗn mpáh cloong cutễq.”
 Ki lứq bữn ngkíq.
10Cớp Yiang Sursĩ amứh ntốq khỗ ki la cutễq. Ntốq dỡq parỗm án amứh la dỡq mưt. Cớp Yiang Sursĩ hữm ranáq ki la o lứq.
11Cớp Yiang Sursĩ pai ễn: “Cutễq cóq amia nheq bát bai, dếh bát ca bữn ŏ́c chóh, dếh aluang ca cỡt palâi. Dáh cuplốq léq, cỡt loah ramứh ki.”
 Chơ ŏ́c ki lứq bữn ngkíq.
12Cutễq amia túc ramứh cuplốq ki. Cớp Yiang Sursĩ hữm ranáq ki la o lứq. 13Ngkíq, bữn tabữ bữn tarưp, ki la tangái pái Yiang Sursĩ tễng.
14Cớp Yiang Sursĩ pai ễn: “Cóq bữn máh ramứh poang ỡt tâng paloŏng dŏq tampễq tangái cớp sadâu. Cớp ramứh poang ki táq tếc yỗn cũai dáng noap sadâu, tangái, casâi, cumo. 15Cớp ramứh poang ki claq asễng tễ paloŏng yỗn cỡt poang tâng cutễq.”
 Ngkíq, ranáq ki lứq bữn ngkíq.
16Chơ Yiang Sursĩ tễng bar ramứh poang toâr lứq. Moat mandang toâr hỡn, chơ Yiang Sursĩ yỗn án sốt tâng tangái. Rliang casâi Yiang Sursĩ yỗn sốt tâng sadâu. Cớp Yiang Sursĩ tễng máh mantỗr hỡ. 17Ngkíq Yiang Sursĩ dŏq nheq máh ramứh poang ki ỡt tâng paloŏng yỗn claq asễng toâq pỡ cutễq nâi. 18Án yỗn máh ramứh ki sốt sadâu cớp tangái, cớp tampễq poang cớp canám. Chơ Yiang Sursĩ hữm ranáq ki la o lứq. 19Ngkíq, bữn tabữ bữn tarưp, ki la tangái pỗn Yiang Sursĩ tễng.
20Cớp Yiang Sursĩ pai ễn: “Dỡq cóq bữn tưn-ưn máh acán tamoong. Cớp tâng pỡng cutễq cóq bữn túc ramứh chớm pâr.”
21Ngkíq, Yiang Sursĩ tễng charán toâr lứq ỡt tâng dỡq mưt cớp dũ ramứh canŏ́h hỡ ca tamoong tâng dỡq. Cớp Yiang Sursĩ tễng tê dũ ramứh chớm. Chơ Yiang Sursĩ hữm nheq ranáq ki la o lứq. 22Cớp Yiang Sursĩ patâp yỗn nheq charán ki bữn ŏ́c bốn. Án pai neq: “Cóq anhia cỡt rứh sa‑ữi lứq ễn. Máh charán ca ỡt tâng dỡq cớp máh chớm ca pâr tâng paloŏng cóq rứh rưong chưong cỡt sa‑ữi lứq ễn.”
23Ngkíq, bữn tabữ bữn tarưp, ki la tangái sỡng Yiang Sursĩ tễng.
24Cớp Yiang Sursĩ pai ễn: “Tâng cutễq cóq bữn túc ramứh charán, dếh charán dống, dếh charán cruang, cớp nheq tữh charán ca pỡq talor tâng cutễq.”
 Chơ, ranáq ki lứq bữn ngkíq.
25Chơ Yiang Sursĩ tễng nheq tữh charán cruang, charán dống, cớp charán ca talor tâng cutễq. Ngkíq Yiang Sursĩ hữm nheq ranáq ki la o lứq.

Yiang Sursĩ Tễng Cũai

26Cớp Yiang Sursĩ pai ễn: “Cóq hái tễng cũai machớng riang hái tê. Chơ, yỗn cũai ki sốt nheq máh sĩaq tâng dỡq, chớm tâng paloŏng, cớp nheq máh charán dống. Cớp yỗn cũai ki sốt dũ cruang tâng cốc cutễq nâi cớp nheq tữh acán tamoong tâng cutễq nâi.”
27Ngkíq, Yiang Sursĩ tễng cũai machớng riang án. Yuaq ngkíq, án tễng cũai samiang cớp cũai mansễm. 28Chơ Yiang Sursĩ yỗn cũai ki bữn ŏ́c bốn cớp patâp neq: “Cóq anhia rứh rian tan lưp sa‑ữi lứq ễn toau yỗn chũop nheq cruang cutễq nâi. Têq anhia ndỡm cốc cutễq nâi. Têq anhia sốt nheq máh sĩaq tâng dỡq, cớp nheq máh chớm pâr tâng paloŏng. Cớp têq anhia sốt nheq tữh charán pupỡq tâng cutễq hỡ.”
29Cớp Yiang Sursĩ pai ễn: “Ngkíq, nâi la ramứh crơng sana cứq yỗn anhia cha: Nheq tữh bát bai cớp nheq tữh palâi aluang. 30Ma nheq tữh ramứh charán ỡt tâng cutễq nâi, charán cruang pupỡq tâng cutễq, nheq chớm pâr tâng paloŏng, cớp nheq charán talor tâng cutễq, ngkíq cứq yỗn alới cha ống bát bai sâng.”
 Chơ, ranáq ki lứq bữn ngkíq.
31Cớp Yiang Sursĩ hữm nheq máh ranáq án tễng la o lứq. Ngkíq, bữn tabữ bữn tarưp, ki la tangái tapoât Yiang Sursĩ tễng.