24

Nau Văng Ur Ma Y-Isăk

1Y-Abraham ranh jêh, jêh ri Yêhôva ăn jêh nau ueh uĭn ma Y-Abraham tâm ăp ntil ndơ. 2Y-Abraham lah ma n'hat na păng, nơm pah kan jŏ lơn tâm ngih păng, nơm chiă uănh lĕ rngôch drăp ndơ păng. "Dơm hom ti may tâm dâng tơm blu gâp. 3Gâp mra ăn may ton đah Yêhôva, Brah Ndu trôk jêh ri Brah Ndu neh ntu, may mâu mra sŏk ôh ur ma kon bu klâu gâp bơh phung kon bu ur phung Kanaan ndrel ma khân păng gâp gŭ. 4Ƀiălah ăn may hăn ta n'gor gâp jêh ri ta phung mpôl băl gâp, jêh ri sŏk ta nây du huê ur ma kon bu klâu gâp Y-Isăk". 5N'hat na lah ma păng: "Klăp lah bu ur nây mâu ŭch tĭng gâp văch ta n'gor aơ ôh, dơi lĕ gâp njŭn leo kon may sĭt ta n'gor may tă văch jêh?" 6Y-Abraham lah ma păng: "Njrăng hơ̆ lơi ta may njŭn leo kon gâp ta nây ôh." 7Yêhôva Brah Ndu trôk nơm ăn gâp luh jêh tă bơh ngih mbơ̆ gâp jêh ri bơh n'gor bu deh jêh ma gâp, nơm ngơi jêh ma gâp jêh sơm ton jêh ma gâp pô aơ: "Gâp mra ăn n'gor aơ ma phung kon sau may, păng mra njuăl phung n'hat na păng ta năp may jêh ri may mra joi ur ma kon bu klâu gâp bơh ntŭk nây. 8Ƀiălah tơ lah bu ur nây mâu ŭch tĭng may, may mra klaih bơh nau sơm ton gâp ăn may ƀư. Ƀiălah lơi ta njŭn leo kon bu klâu gâp ta nây ôh." 9Pô ri n'hat na dơm ti păng tâm dâng tơm blu Y-Abraham, Kôranh păng jêh ri sơm ton ma păng tâm nau nây.
10N'hat na sŏk jât mlâm seh samô Kôranh păng jêh ri hăn. Păng djôt leo ndrel âk ndơ khlay bơh Kôranh păng ăn. Păng hăn ta n'gor Mêsôpôtami ta ƀon Nahôr. 11Păng ăn seh samô drôm pa dih ƀon dăch ta ntu dak dôl ngo suâr vâr păr vik, ta mông phung bu ur luh hăn bâk dak. 12Păng lah, Ơ Yêhôva, Brah Ndu Y-Abraham Kôranh gâp, gâp vơh vơl ma may ăn gâp tâm mâp nar aơ di nâm nau gâp ŭch jêh ri tâm mpơl hom nau rŏng răp jăp đah Kôranh gâp Y-Abraham. 13Aơ, gâp gŭ ta ndrâm dak, jêh ri phung kon bu ur bunuyh ƀon lan văch bâk dak. 14Ăn bu ur druh nơm gâp mra lah: "Nhêt hom jêh ri gâp mra ăn seh samô may nhêt tâm ban lĕ ăn nơm nây jêng bu ur may mƀŏng jêh ma n'hat na may Y-Isăk. Ma nau nây gâp mra gĭt may tâm mpơl jêh nau rŏng răp jăp ma Kôranh gâp."
15Êlôch ôh nau păng ngơi, aơ, H'Rêbêka văch yar yăng dak păng ta săng nglik. H'Rêbêka jêng kon bu ur Y-Bêthel, kon bu klâu H'Milka ur Y-Nahôr, oh Y-Abraham. 16Bu ur druh nây ueh ngăn, păng ê geh sai ôh, mâu lĕ geh du huê bu klâu mâp gŭ ndrel ma păng. Păng jŭr leo hăn ta ndrâm dak, bâk dak bêng yăng păng jêh ri hao. 17N'hat na nây nchuăt ran tâm mâp đah păng jêh ri lah: "Gâp dăn ma ay, ăn gâp nhêt djê̆ dak bơh yăng ay, 18Păng lah, nhêt hom. Ơ Kôranh gâp "Păng rklêng ro yăng nây ăn păng nhêt. 19Tơ lah jêh ăn păng nhêt păng lah ma n'hat na nây: "Gâp mra bâk dak ăn seh samô nhêt tâm ban lĕ ăn hơm dadê." 20Păng nkhŭt ro dak tă bơh yăng păng ta mbong dak jêh ri nchuăt hăn ta ntu dak, gay bâk dak jêh ri păng bâk dak ma lĕ rngôch seh samô. 21N'hat na nây uănh ma păng mâu mƀrêh măt, gŭ klăk gay gĭt tơ lah Yêhôva ăn tât ngăn nau lap păng nsong mâu lah mâu. 22Tơ lah seh samô nhêt dak hơm jêh, bunuyh nây sŏk mblo tôr mah rnoh jâk păng n'gul sêkel jêh ri bar mlâm kông ăn ta ti păng rnoh jâk păng jât sêkel mah. 23Păng lah: "Mbu mbơ̆ me ay? Geh lĕ ntŭk tâm ngih mbơ̆ ay hên dơi bêch?" 24Păng lah: "Gâp jêng kon bu ur Y-Bêthel sau H'Milka đah Y-Nahôr." 25Păng plơ̆ lah: "Hên geh âk rhe jêh ri gơ̆, nđâp ma ntŭk bêch." 26Bunuyh nây kŭnh bôk păng mbah yơk ma Yêhôva. 27Păng lah: "Mât ton ma Yêhôva, Brah Ndu Kôranh gâp Y-Abraham, păng mâu chalơi ôh nau rŏng răp jăp jêh ri nau nanê̆ păng ma Kôranh gâp! Bi ma gâp, Yêhôva njŭn gâp ra trong ngih phung oh Kôranh gâp."
28Bu ur druh nchuăt ran nkoch bri ma phung ngih mê̆ păng lĕ nau tât. 29H'Rêbêka geh du huê nâu tâm amoh Y-Laban. Y-Laban nchuăt hăn ta bunuyh nây ta ndrâm dak. 30Tơ lah păng saơ năl ti jêh ri kông ta ti oh bu ur păng jêh ri tơ lah păng tăng nau H'Rêbêka oh păng ngơi, "Bunuyh nây ngơi ma gâp nâm bu pô aơ." Păng hăn ta bunuyh nây. Jêh ri, aơ, păng gŭ râng dăch seh samô dăch ndrâm dak. 31Păng lah: "Lăp hom nơm Yêhôva mât ton jêh. Mâm ƀư may gŭ pa dih? Yorlah gâp nkra jêh ngih nđâp ma ntŭk seh samô." 32Pô ri bunuyh nây lăp tâm ngih. Y-Laban njŭr ndơ tă kalơ seh samô, jêh ri ăn rhe ma seh samô jêh ri gơ̆. Bu ăn dak ma nơm nây rao jâng jêh ri phung bunuyh ndrel ma păng. 33Jêh ri bu ăn păng ndơ sông sa; ƀiălah păng lah: "Gâp mâu hŏ sa ôh ê lor ma gâp mbơh kan gâp hăn." Y-Laban lah: "Ngơi hom".
34Păng lah, gâp jêng n'hat na Y-Abraham. 35Yêhôva ăn nau ueh uĭn âk ma Kôranh gâp, jêh ri păng ndrŏng jêh. Yêhôva ăn jêh ma păng âk biăp jêh ri âk ndrôk, prăk jêh ri mah, phung n'hat na bu klâu jêh ri phung n'hat na bu ur, âk seh samô jêh ri seh bri. 36H'Sara ur Kôranh gâp, tơ lah păng ranh jêh păng deh du huê kon bu klâu ma Kôranh gâp; jêh ri păng ăn ma kon păng lĕ rngôch ndơ păng geh. 37Kôranh gâp ăn gâp sơm ton, lah: "Lơi sŏk ôh ur ma kon gâp tâm phung kon bu ur Kanaan, tâm n'gor khân păng gâp gŭ. 38Ƀiălah ăn may hăn ta ngih mbơ̆ gâp tâm phung mpôl băl gâp, jêh ri sŏk du huê ur ma kon bu klâu gâp." 39Gâp lah ma Kôranh gâp: 'Klăp lah bu ur nây mâu mra tĭng gâp ôh. 40Ƀiălah păng lah ma gâp.' Yêhôva nơm gâp tông bâr, mra njuăl hăn n'hat na ueh păng ndrel ma may, jêh ri ăn tât nau lap ma nau may hăn nsong; jêh ri may mra sŏk ma kon bu klâu gâp du huê ur bơh ndŭl mpôl gâp tâm ngih mbơ̆ gâp. 41Pô ri may mra klaih ma nau gâp ăn sơm ton, tơ lah may tât ta mpôl băl gâp, jêh ri tơ lah khân păng mâu ăn păng ma may, may mra klaih bơh nau gâp ăn may sơm ton.
42"Nar aơ gâp tât ta ndrâm dak jêh ri gâp lah: 'Ơ Yêhôva, Brah Ndu Kôranh gâp Y-Abraham, tơ lah may ăn tât nau lap ma nau gâp hăn nsong aơ, 43"Aơ gâp gŭ râng ta tu dak. Ăn bu ur druh nơm văch bâk dak jêh ri ma păng gâp mra lah: "Gâp dăn ma ay, ăn gâp nhêt djê̆ dak yăng ay." 44Jêh ri păng mra lah ma gâp: "Nhêt hom may, jêh ri gâp mra bâk an dak ma seh samô may ăn nơm nây jêng bu ur Yêhôva mƀŏng jêh ma kon bu klâu Kôranh gâp."
45"Ê lôch nau gâp ngơi pô ri tâm nuih n'hâm gâp, aơ, H'Rêbêka văch jeng yăng păng ta săng nglik. Păng hăn jŭr ta ndrâm dak jêh ri bâk. Gâp lah ma păng." Gâp dăn ma ay, ăn gâp nhêt ƀă dak ay. 46Păng rklĭng ro yăng bơh săng nglik jêh ri lah: "Nhêt hom, jêh ri gâp mra ăn seh samô may nhêt đŏng? Pô ri gâp nhêt, jêh ri păng ăn nđâp ma seh samô nhêt ƀă. 47jêh ri gâp ôp păng: 'Mbu me mbơ̆ ay?. Păng lah, gâp jêng kon bu ur Y-Bêthel sau Y-Nahôr, nơm H'Milka deh ma păng.' Jêh ri gâp sâm dok rgên ta trôm muh păng jêh ri sâm dok kông ta ti păng. 48Jêh ri gâp kŭnh bôk mbah yơk ma Yêhôva jêh ri mât ton ma Yêhôva, Brah Ndu Kôranh gâp Y-Abraham, nơm njŭn leo jêh gâp trong di gay sŏk kon bu ur oh Kôranh gâp jêng ur ma kon bu klâu păng. 49Aƀaơ aơ, tơ lah khân may mra ƀư nau ueh jêh ri nau nanê̆ đah Kôranh gâp, ăn may mbơh ma gâp. Tơ lah mâu dơi, mbơh ma gâp, gay ma gâp dơi teng pa ma mâu lah pa chiau." 50Y-Laban jêh ri Y-Bêthel plơ̆ lah: "Nau aơ luh bơh Yêhôva, hên mâu dơi lah ôh ma may nau mhĭk mâu lah nau ueh, 51Aơ, H'Rêbêka gŭ ta năp may; sŏk păng jêh ri hăn hom, ăn păng jêng ur ma kon bu klâu Kôranh may, tĭng nâm Yêhôva lah jêh.' 52Tơ lah n'hat na Y-Abraham tăng jêh nau khân păng ngơi, păng chon mon ta neh ta năp Yêhôva. 53n'hat na nây rhi ndơ nkrơ̆ ƀư ma prăk, mah jêh bok ao ăn ma H'Rêbêka. Păng ăn ndơ khlay ma nâu jêh ri ma me păng. 54Păng jêh ri phung bunuyh ndrel ma păng sông sa nhêt jêh ri khân păng bêch ta nây du măng. Tơ lah khân păng dâk ơm ôi păng lah: "Ăn gâp sĭt ma Kôranh gâp." 55Nâu jêh ri me H'Rêbêka lah: "Ăn bu ur gŭ ndrel hên jŏ djê̆, djê̆ ngăn jât nar jêh ri mơ păng mra hăn." 56Păng lah ma phung nây. "Lơi ta khân ay may ƀư piai gâp ôh, yorlah Yêhôva ăn tât jêh nau lap ma nau gâp nsong. Ăn gâp dơi sĭt ta Kôranh gâp." 57Khân păng lah: "Hên mra kuăl bu ur druh jêh ri ôp păng." 58Khân păng kuăl H'Rêbêka jêh ri lah ma păng: "Ay ŭch hăn lĕ ndrel ma bunuyh aơ?" Păng lah: 'Gâp mra hăn". 59Khân păng ăn H'Rêbêka oh bu ur khân păng hăn, nđâp n'hat na bu ur sâm mpu H'Rêbêka, n'hat na Y-Abraham jêh ri phung bunuyh ndrel ma păng. 60Khân păng mât ton ma H'Rêbêka jêh ri lah ma păng.
 Ơ oh bu ur hên, ăn ay jêng me ma rmưn rsen bunuyh; jêh ri ăn phung kon sau ay dơi đah phung tâm rmot khân păng."
61H'Rêbêka nđâp ma n'hat na bu ur păng dâk; khân păng ncho seh samô jêh ri tĭng bunuyh nây. N'hat na Y-Abraham sŏk H'Rêbêka jêh ri hăn.
62Y-Isăk sĭt tă bơh trong Bêr La Hai Rôi Yor păng gŭ tâm Rđŭng. 63Ta ngo suâr vâr păr vik Y-Isăk hăn luh ta mir gay gŭ mĭn. Păng n'gor măt jêh ri, aơ, geh seh samô văch. 64H'Rêbêka n'gơr măt đŏng. Tơ lah păng saơ Y-Isăk păng jŭr tă kalơ seh samô. 65Păng lah ma n'hat na: "Mbu moh bu klâu hăn tâm mir ŭch tâm mâp đah he?" N'hat na lah: "Păng yơh Kôranh gâp." Pô ri H'Rêbêka sŏk bok nkŭm muh măt păng. 66N'hat na nkoch bri ma Y-Isăk lĕ nau păng ƀư jêh. 67Y-Isăk leo H'Rêbêka tâm ngih bok H'Sara me păng. Păng sŏk H'Rêbêka jêng ur păng jêh ri rŏng ma păng. Pô ri Y-Isăk geh nau tâm bonh leng jêh khĭt me păng.