26

Y-Isăk Ta Ƀon Gêrar Jêh Ri Ƀon Bêr Sêba

1Geh nau sa sât ji ngot tâm n'gor êng đah nau sa sât ji ngot tâm rnôk Y-Abraham. Y-Isăk hăn ta ƀon Gêrar ta Y-Abimêlek hađăch phung Philistin. 2Yêhôva tâm mpơl ma păng jêh ri lah: "Lơi hăn ôh ta n'gor Êjipt ăn may gŭ tâm n'gor gâp mra lah an ma may. 3Gŭ tâm n'gor aơ jêh ri gâp mra gŭ ndrel ma may jêh ri ăn nau ueh uĭn ma may; yorlah gâp mra ăn lĕ n'gor aơ ma may jêh ri ma phung kon sau may jêh ri gâp mra ƀư nanê̆ nau gâp ton jêh ma Y-Abraham mbơ̆ may. 4Gâp mra ƀư bĭk phung kon sau nâm bu mănh tâm trôk; jêh ri gâp mra ăn lĕ n'gor aơ ma phung kon sau may. Lĕ rngôch ntil mpôl băl tâm neh ntu mra geh nau ueh uĭn yor phung kon sau may; 5Yorlah Y-Abraham tông jêh bâr gâp jêh ri păng tĭng kơt nau gâp đă, nau gâp ngơi, jêh ri nau vay gâp." 6Pô ri Y-Isăk gŭ tâm ƀon Gêrar. 7Tơ lah phung bunuyh ƀon nây ôp păng ma ur păng, păng lah: "Păng jêng oh bu ur gâp." Klach lah: "Phung bunuyh rnôk aơ mra nkhĭt gâp yor H'Rêbêka." Yorlah păng ueh ngăn măt uănh. 8Tơ lah păng gŭ ta nây jŏ jêh, Y-Abimelek hađăch phung Philistin, gŭ uănh ta mpông bloh jê̆ jêh ri saơ Y-Isăk ut H'Rêbêka ur păng. 9Y-Abimelek kuăl Y-Isăk jêh ri lah, nanê̆ păng jên ur may. Mâm may lah, păng jêng oh bu ur gâp?" Y-Isăk lah ma păng. "Yor lah gâp klach lah gâp mra khĭt yor păng." 10Y-Abimêlek lah, moh nau may ƀư ma hên? Klăp lah du huê bunuyh ƀon lan hên bêch ndrel ur may, jêh ri may mra ƀư nsŭk hên." 11Pô ri Y-Abimêlek ntăm ma lĕ rngôch bunuyh ƀon lan lah: "Mbu nâm pah bu klâu aơ mâu lah ur păng, bu mra nkhĭt păng."
12Y-Isăk tuch, tăm tâm n'gor nây, jêh ri păng rek năm nây du rhiăng tơ̆ hao lơn. Yêhôva ăn nau ueh uĭn ma păng, 13jêh ri păng jêng ndrŏng, jêh ri drăp păng hao mro kŏ tât păng jêng ndrŏng toyh ngăn ngên.
14Păng geh biăp âk, ndrôk âkjr n'hat na âk. Pô ri phung Philistin mâu nach ma păng. 15Lĕ rngôch ntu dak phung n'hat na mbơ̆ păng Y-Abraham kuyh jêh tâm rnôk mbơ̆ păng, phung Philistin brôi lơi lĕ rngôch. 16Y-Abimêlek lah ma Y-Isăk: "Du hom may bơh hên, yorlah may katang lơn ma hên."
17Pô ri Y-Isăk du tă bơh nây; păng ndâk ngih bok păng tâm rlŭng Gêrar jêh ri gŭ ta nây. 18Y-Isăk kuyh tay ntu dak bu kuyh tâm rnôk Y-Abraham mbơ̆ păng; yorlah phung Philistin brôi lơi jêh khĭt Y-Abraham. Jêh ri păng rnha ntu dak nây tĭng nâm amoh mbơ̆ păng rnha jêh.
19Ƀiălah tơ lah phung n'hat na Y-Isăk kuyh tâm rlŭng jêh ri ndrâm geh tu dak dơl. 20Phung rmăk biăp ndrôk ƀon Gêrar tâm djrel đah phung rmăk biăp ndrôk Y-Isăk lah: "Dak hên" Păng rnha ntu dak nây Êsek, yorlah phung rmăk biăp ndrôk tâm djrel. 21Khân păng kuyh du ntu dak êng jêh ri phung rmăk biăp ndrôk tâm djrel đŏng. Pô ri păng rnha ntu dak nây Sima. 22Păng du tă bơh nây jêh ri păng kuyh đŏng du ntu dak êng. Phung rmăk biăp ndrôk mâu hôm tâm djrel ôh ma ntu dak nây. Păng rnha ntu dak nây Rêhôbôt jêh ri lah: "Aƀaơ Yêhôva ăn ntŭk ma hên, jêh ri hên mra geh nau chăt jêng âk tâm n'gor."
23Bơh nây păng hăn hao ta ƀon Bêr Sêba. 24Yêhôva tâm mpơl ma păng măng nây jêh ri lah: "Gâp jêng Brah Ndu Y-Abraham mbơ̆ may, lơi klach ôh, yorlah gâp gŭ ndrel ma may. Gâp mra ăn nau ueh uĭn ma may, jêh ri gâp mra ƀư bĭk phung kon sau may yor Y-Abraham n'hat na gâp."
25Pô ri păng rdâk ta nây du nơng Brah jêh ri kuăl mbơh sơm ma amoh Yêhôva. Păng rdâk ngih bok păng ta nây jêh ri phung n'hat na Y-Isăk kuyh du mlâm ntu dak ta nây.

Nau Tâm Rnglăp Y-Isăk Đah Y-Abimêlek

26Y-Abimêlek văch bơh ƀon Gêrar hăn ta Y-Isăk ndrel ma Y-Ahusat Kôranh phung Kahan păng. 27Y-Isăk lah ma khân păng: "Mâm ƀư khân may ŭch hăn văch ta gâp, yorlah khân may tâm rmot ma gâp, jêh ri khân may mprơh jêh gâp tă bơh khân may?" 28Khân păng lah, Hên saơ rah vah jêh Yêhôva gŭ ndrel ma may, pô ri hên mĭn: Ăn geh nau sơm ton ndrăng he, may đah hên, ăn hên ƀư nau tâm rnglăp đah may; 29gay ma may lơi ƀư nau mhĭk ma hên ôh, nâm bu hên mâu mâp pah bi may ôh, jêh ri kanŏng hên ƀư jêh nau ueh ma may, jêh ri hên ăn may hăn ma nau đăp mpăn. Aƀaơ may jêng nơm Yêhôva mât ton." 30Y-Isăk thai ndơ sông, nhêt ma khân păng; khân păng sông sa jêh ri nhêt. 31Kah nar ôi taơ khân păng dâk ơm jêh ri khân păng tâm ton ndrăng khân păng. Y-Isăk ăn khân păng sĭt, jêh ri khân păng hăn ma nau đăp mpăn. 32Nar nây yơh phung n'hat na Y-Isăk mbơh ntu dak khân păng kuyh jêh, jêh ri lah ma păng: "Hên geh dak jêh." 33Păng rnha ntu dak nây Sêba, yor nây bu rnha ƀon nây Bêr Sêba n'ho ma tât aƀaơ.
34Tơ lah Y-Êsâu geh puăn jât năm păng gŭ H-Yudit jêng ur păng kon bu ur Y-Bêri du huê Hitit, jêh ri H'Basmat kon bu ur Y-Êlon, du huê Hitit lĕ. 35Khân păng ƀư nau rngot ma nuih n'hâm Y-Isăk jêh ri H'Rêbêka.