29

Yacốp Ĩt Con Cũq Án

1Yacốp pỡq toâq pỡ cruang cũq án coah angia mandang loŏh. 2Bo án toâq pỡ ki, án hữm muoi lám dỡq chữong ỡt tâng ruang, cớp bữn pái tỗp cữu ỡt cheq dỡq chữong ki. Máh charán ki dốq nguaiq dỡq tễ chữong nâi. Ma bữn tamáu côl catáng chíq tâng pỡng ngoah chữong. 3Toâq máh tỗp cữu rôm dũ nheq ntốq ki, cũai mantán coŏh cốc tamáu aloŏh tễ ngoah dỡq chữong dŏq yỗn cữu nguaiq. Moâm cữu nguaiq, alới catáng loah tamáu ngoah chữong.
4Yacốp blớh cũai mantán cữu ki neq: “Sễm ai ơi! Anhia toâq tễ léq?”
 Alới ta‑ỡi: “Hếq toâq tễ Haran.”
5Yacốp blớh alới ễn: “Anhia dáng tỡ bữn cũai ramứh Laban, châu Nahor?”
 Alới ta‑ỡi: “Hếq dáng án.”
6Chơ Yacốp blớh ễn: “Án bán sũan tỡ?”
 Alới ta‑ỡi: “Ơq! Án bán sũan ien khễ. Anhia nhêng chu tíh. Rachel con mansễm Laban cớp cữu án toâq pỡ ki.”
7Yacốp pai neq: “Sanua nâi, paloŏng noâng poang, tỡ yũah toâq ngư pong charán chu dống. Nŏ́q anhia tỡ bữn ŏh dỡq yỗn cữu anhia nguaiq voai. Moâm ki anhia cuvêq chu ntốq chuaq cha.”
8Tỗp cũai ki ta‑ỡi Yacốp neq: “Hếq tỡ têq táq ngkíq. Cóq coan máh tỗp cữu parỗm dũ nheq voai. Moâm ki, hếq têq coŏh tamáu aloŏh tễ ngoah chữong, chơ ŏh dỡq yỗn cữu nguaiq.”
9Bo Yacốp noâng táq ntỡng cớp cũai mantán ki, Rachel toâq cớp tỗp cữu mpoaq án, yuaq án la cũai bán kĩaq cữu ki. 10Tữ Yacốp hữm Rachel con mansễm Laban cũq án, cớp cữu Laban, ngkíq án coŏh tamáu tễ ngoah dỡq chữong, cớp án yỗn cữu cũq án nguaiq. 11Chơ Yacốp hũn Rachel cớp án nhiam, cỗ án sâng ỡn lứq. 12Yacốp atỡng Rachel neq: “Cứq la sễm ai mpoaq mới; mpiq cứq la Rê-be-ca.”
 Toâq Yacốp pai ngkíq, Rachel lúh chu atỡng mpoaq án.
13Tữ Laban sâng con án atỡng tễ Yacốp, la con amuaq án, ngkíq án lúh pỡq ramóh Yacốp. Laban kĩau Yacốp, cớp hũn hĩt. Chơ án dững Yacốp chu pỡ dống án. Ỡt ntốq ki Yacốp atỡng Laban nheq máh ramứh tễ dống sũ án. 14Cớp Laban atỡng Yacốp neq: “Lứq samoât, mới la sễm ai cứq.”
 Ngkíq, Yacốp ỡt cớp Laban nheq muoi casâi.
15Moâm ki, Laban atỡng Yacốp neq: “Mới la sễm ai cứq lứq, ma tỡ pĩeiq mới táq miat sâng ranáq yỗn cứq. Sanua mới atỡng cứq, maléq mới yoc ễ bữn práq cóng tễ ranáq mới táq.”
16Laban bữn bar lám con mansễm. Lê-a la ỡi; Rachel la a‑ễm. 17Lê-a bữn moat ieuq. Ma Rachel la cũai nêuq cớp bữn thán riang o. 18Ngkíq Yacốp ayooq Rachel cớp án atỡng Laban neq: “Cứq táq ranáq yỗn mới nheq tapul cumo, khân mới yỗn cứq ĩt Rachel con ralŏ́h mới.”
19Laban ta‑ỡi neq: “Ŏ́c ki o; khaq cứq yỗn mới ĩt táq lacuoi, saláng yỗn án ỡt cớp samiang canŏ́h. O lứq mới ỡt cớp cứq.”
20Yuaq ngkíq, Yacốp táq ranáq yỗn Laban nheq tapul cumo, cỗ án ễ bữn niang Rachel táq lacuoi. Tapul cumo vớt chái lứq, ariang pai bar pái tangái sâng yỗn Yacốp, cỗ án ayooq lứq Rachel.
21Vớt tapul cumo, Yacốp atỡng Laban neq: “Panát par‑ữq hái pruam khoiq nheq chơ, sanua sễq cũq yỗn cứq bữn lacuoi, dŏq cứq têq ỡt cớp án.”
22Ngkíq Laban thrũan rabễng yỗn con án. Án mơi nheq tữh cũai tâng vil, yỗn toâq rôm nguaiq cha bũi. 23Ma toâq sadâu, Laban dững Lê-a con mansễm án atoâq pỡ Yacốp, chơ Yacốp bếq cớp Lê-a. 24Cớp Laban yỗn amŏq Sil-pa dŏq táq ranáq yỗn Lê-a.
25Toâq poang tarưp Yacốp hữm niang Lê-a, tỡ cỡn niang Rachel. Ngkíq Yacốp atỡng Laban neq: “Nŏ́q anhia táq chóq hếq nneq? Hếq táq ranáq yỗn anhia nheq tapul cumo, cỗ hếq ễ bữn Rachel táq lacuoi? Nŏ́q anhia phếq hếq?”
26Laban ta‑ỡi neq: “Rit tâng cruang hếq, a‑ễm tỡ têq ĩt cayac nhũang ỡi. Sanua cóq anhia ỡt acoan tapul tangái voai, ki nŏ́q hếq chiau Rachel yỗn anhia tê, 27khân anhia táq ranáq yỗn hếq tapul cumo ễn.”
28Yacốp táq ariang Laban pai. Án táq moâm tapul tangái puai phễp rit rabễng cớp Lê-a. Moâm ki, Laban yỗn Rachel ễn. 29Laban yỗn amŏq Bil-ha hỡ dŏq táq ranáq yỗn Rachel. 30Ngkíq Yacốp bếq cớp Rachel, cớp án ayooq Rachel hỡn tễ Lê-a. Chơ án táq ranáq yỗn Laban nheq tapul cumo ễn.

Lacuoi Yacốp Sễt Con

31Yiang Sursĩ hữm Yacốp ayooq Lê-a bĩq sâng. Ngkíq, án yỗn Lê-a bữn con. Ma Rachel cỡt cũai cũt. 32Lê-a ỡt mumiaq, chơ án canỡt muoi lám con samiang; án amứh Ruben, yuaq án pai neq: “Yiang Sursĩ dáng cayac cứq tỡ bữn ayooq cứq. Sanua cayac cứq lứq ayooq cứq tê.”
33Vớt ki Lê-a ỡt mumiaq sĩa, cớp án canỡt con samiang ễn. Chơ án pai neq: “Yiang Sursĩ bữn sâng pai noau kêt cứq. Ngkíq, án yỗn cứq bữn con samiang ễn.” Lê-a amứh con ki la Si-mê-ôn.
34Dũn tễ ki Lê-a ỡt mumiaq ễn. Án canỡt con samiang sĩa, cớp án pai neq: “Sanua cayac cứq cỡt muoi mứt cớp cứq, yuaq cứq khoiq canỡt pái lám con samiang yỗn án chơ.”
 Ngkíq, án amứh con samiang ki la Lê-vi.
35Chơ dũn tễ ki, Lê-a ỡt mumiaq sĩa. Án canỡt con samiang ễn. Cớp án pai neq: “Trỗ nâi cứq ễ khễn Yiang Sursĩ.”
 Ngkíq, án amứh con ki la Yuda. Chơ tễ ki án tangứt táq ramia voai.