33

Y-Yakôb Tâm Nsĭr Đah Y-Êsâu

1Y-Yakôb n'gơr măt uănh jêh ri aơ, Y-Êsâu văch ndrel ma puăn rhiăng bunuyh. Y-Yakôb tâm pă phung kon ma H'Lêa, H'Rachel, jêh ri ma bar hê n'hat na bu ur. 2Păng dơm lor phung n'hat na bu ur ndrel ma phung kon khân păng, pa kơi H'Lêa ndrel ma phung kon păng, jêh ri pa kơi lơn H'Rachel jêh ri Y-Yôsep. 3Păng nơm hăn lor lơn ma phung nây jêh chon mon ta neh pơh tơ̆, kŏ tât dăch ta nâu păng.
4Ƀiălah Y-Êsâu nchuăt hăn tâm mâp đah păng, ut ta trôk ko păng, jêh ri chŭm păng; jêh ri khân păng nhĭm. 5Y-Êsâu n'gơr măt saơ phung bu ur jêh ri phung kon, lah: "Mbu phung ndrel ma may aơ?" Y-Yakôb lah: "Phung kon Brah Ndu ăn jêh ma n'hat na may ma nau yô̆." 6Phung n'hat na bu ur văch dăch ndrel ma phung kon khân păng jêh ri. 7H'Lêa jêh ri phung kon păng văch dăch lĕ jêh ri păn mbah. Dăch dŭt Y-Yôsep jêh H'Rachel văch dăch jêh ri chon mon mbah. 8Y-Êsâu lah: "Moh may ŭch ƀư đah phung âk gâp mâp jêh lor nây?" Y-Yakôb lah: "Gay geh nau yô̆ ta năp Kôranh gâp." 9Y-Êsâu lah: "Gâp geh ăp jêh, Ơ oh gâp, prăp hom ma may nơm ndơ may geh." 10Y-Yakôb lah: "Mâu, gâp dăn ma may, tơ lah gâp geh nau yô̆ ta năp may, ăn may sŏk dơn ndơ nhhơr bơh ti gâp, yorlah nau gâp saơ muh măt may tâm ban ma gâp saơ muh măt Brah Ndu, yorlah may dơn jêh gâp ma nau yô̆. 11Sŏk hom, gâp dăn ma may, ndơ gâp nhhơr ndjôt leo ma may jêh, yorlah Brah Ndu ƀư nau yô̆ ma gâp, jêh ri gâp geh ăp jêh." Păng nchâp ngăn jêh ri Y-Êsâu sŏk dơn.
12Y-Êsâu lah: "Kay hăn he, jêh ri gâp mra hăn lor ma may ". 13Ƀiălah Y-Yakôb lah ma păng: "Kôranh gâp gĭt phung kon se jêng rơ ai, jêh ri biăp ndrôk ndrel ma gâp geh kon nse. Tơ lah bu ndal ma khân păng kanŏng du nar, lĕ rngôch mpô mpa nây mra khĭt. 14ăn Kôranh gâp hăn lor ma n'hat na păng, jêh ri gâp mra hăn mbrơi; tĭng nâm mpô mpa dơi, jêh ri tĭng nâm phung kon dơi, kŏ gâp tât ta Kôranh gâp ta n'gor Sêir."
15Y-Êsâu lah: "Ăn gâp chalat ma may phung gâp baƀă". Păng lah: "Moh khlay nau nây? ăn gâp geh nau yô̆ ta năp măt Kôranh gâp." 16Pô ri nar nây Y-Êsâu sĭt ta n'gor Sir. 17Ƀiălah Y-Yakôb hăn ta ƀon Sukôt, ƀư ngih ma păng nơm jêh ri ƀư ndrung ma mpô mpa păng. Yor ri bu rnha ntŭk nây Sukôt.
18Tơ lah Y-Yakôb du luh tă bơh n'gor Padan-Aram, păng tât ma nau đăp mpăn ta ƀon Sichem tâm n'gor Kanaan. Păng ƀư ntŭk jưh ta năp ƀon, 19Ntŭk păng rvăt tă bơh ti phung kon Y-Hamôr, mbơ̆ Y-Sichem, ma du rhiăng rlay prăk ntŭk păng ndâk ngih bok păng. 20Păng ndâk ta nây du nơng ƀư brah jêh ri rnha păng. Et Elôhê Israel.