34

1Một hôm, cô Đài-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp, đi thăm các thiếu nữ trong thành phố. 2Hoàng tử Si-chem, con vua Hê-mô của dân Hê-vít, thấy cô liền bắt cóc và cưỡng hiếp. 3Si-chem say đắm sắc đẹp của Đài-na, dùng đủ lời đường mật quyến rũ cô. 4Si-chem lại xin vua Hê-mô cho chàng cưới Đài-na làm vợ.
5Gia-cốp được tin, lặng người, không nói một lời trong lúc các con trai còn bận chăn bầy vật ngoài đồng.
6Vua Hê-mô, cha Si-chem, đến thăm Gia-cốp để cầu hôn cho con.
7Các con trai Gia-cốp đang làm việc ngoài đồng rất buồn rầu và giận dữ khi nghe tin Si-chem cưỡng hiếp em và gây sỉ nhục cho gia đình mình. 8Vua Hê-mô đến yêu cầu: "Si-chem, con trai tôi đã yêu Đài- na tha thiết. Xin hãy gả cô ấy cho con trai tôi. 9Xin quý quyến cứ làm thông gia với chúng tôi, hai bên cưới gả với nhau. 10Quý quyến cứ định cư tại đây; đất nước chúng tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị; xin quý vị ở đây buôn bán, tậu mãi tài sản đất ruộng."
11Si-chem cũng thưa với Gia-cốp và các con trai ông: "Xin quý vị làm ơn cho tôi. Quý vị thách cưới cao đến thế nào, tôi cũng xin vâng. 12Quý vị cứ đòi sính lễ cho nhiều, tôi xin nạp đủ số, miễn là quý vị gả cô ấy cho tôi làm vợ."
13-16Các con trai Gia-cốp đáp lời Hê-mô và Si-chem cách mưu mẹo để trả thù cho em: "Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận. Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc các ông đều chịu lễ cắt bì, chúng tôi sẵn lòng cưới gả với dân tộc các ông, như thế chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất. 17Nhưng nếu các ông không chịu cắt bì, chúng tôi sẽ bắt em gái lại và dọn đi xứ khác."
18Nghe đề nghị ấy, Hê-mô và Si-chem đều thỏa mãn. 19,20Quá say mê sắc đẹp của Đài-na, Si-chem vội vã triệu tập dân chúng tại cổng thành phố, để thúc đẩy mọi người chấp nhận đề nghị vì Si-chem là người được tôn trọng nhất trong hoàng tộc. 21Hê-mô và Si-chem kêu gọi: "Đồng bào thân mến, gia đình Gia-cốp đã sống chung hòa bình với chúng ta. Vậy hãy cho họ cư ngụ trong xứ để làm ăn buôn bán; vì xứ chúng ta đất rộng người thưa, đủ chỗ cho họ định cư. Chúng ta hãy cưới gả với họ. 22Họ chỉ đòi một điều kiện là tất cả các người nam của chúng ta đều phải chịu cắt bì như họ, họ mới chịu đồng hóa với chúng ta thành một dân tộc thống nhất. 23Đồng bào cứ chấp thuận điều kiện đó để họ định cư với chúng ta, tất nhiên bao nhiêu tài sản, bầy chiên, bầy bò của họ đều sẽ về tay chúng ta hết!"
24Tất cả dân chúng có mặt ở cổng thành đều vâng theo lời của Hê-mô và Si-chem và chịu lễ cắt bì.
25Ngày thứ ba, khi họ còn đau nhức, Si- mê-ôn và Lê-vi, anh ruột của Đài-na, rút gươm mạo hiểm xông vào, 26tàn sát tất cả các người nam trong thành luôn với Hê-mô và Si-chem rồi giải thoát Đài-na. 27Các con trai của Gia-cốp thừa thắng xông lên, cướp phá thành phố để báo thù cho em gái. 28Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa, và thu tất cả của cải, bảo vật trong thành phố cũng như sản vật ngoài đồng ruộng. 29Họ cũng bắt vợ con của các nam đinh thành Si-chem và cướp đoạt tài sản trong nhà họ.
30Gia-cốp được tin liền trách mắng Si- mê-ôn và Lê-vi: "Chúng mày làm hổ nhục cho cha giữa dân chúng xứ này, giữa dân Ca-na-an và dân Phê-ri. Chúng ta chỉ có ít người, nếu dân bản xứ liên minh tiến công cha thì cả gia đình chúng ta đành bị tiêu diệt."
31Nhưng họ phân trần: "Thưa cha, không lẽ để nó hành hạ em chúng con như gái mãi dâm sao?"