37

Giấc mộng của Giô-sép

1Gia-cốp định cư tại xứ Ca-na-an, noi cha mình đã cư ngụ.
2Giô-sép, con Gia-cốp, đã lên mười bảy, thường đi chăn chiên cho cha mình với các anh, là con của Bi-la và Xinh-ba. Giô-sép thường mách cho cha biết các việc xấu họ làm. 3Giô-sép là con cưng số một của Gia- cốp, vì sinh ra lúc Gia-cốp đã cao tuổi. Một hôm, Gia-cốp cho Giô-sép món quà đặc biệt: một cái áo choàng nhiều màu sặc sỡ. 4Các anh Giô-sép ganh tỵ vì thấy cha thiên vị nên họ không còn dịu ngọt với Giô-sép nữa.
5Một đêm, Giô-sép nằm mộng, sáng dậy liền thuật cho các anh nghe, nên càng bị họ ganh ghét:
6“Xin các anh nghe đây! 7Tối qua, tôi nằm mộng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh đều xúm quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa tôi." 8Các anh mỉa mai: "Thế là mày muốn làm vua chúng tao sao?" Họ càng ganh ghét vì câu chuyện chiêm bao và vì lời nói thiếu dè dặt của Giô-sép.
9Giô-sép lại nằm mộng và thuật cho các anh: "Các anh hãy nghe chiêm bao sốt dẻo của tôi đây: Tôi thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều cúi mọp trước mặt tôi!" 10Nhưng lần này, cha quở trách Giô- sép: "Mộng mị gì quái gở thế! Không lẽ cha mẹ, anh em đều phải cúi mọp trước mặt mày sao?"
11Các anh càng căm tức nhưng cha lại lưu ý tìm hiểu ý nghĩa giấc mộng ấy.

Âm mưu thủ tiêu Giô-sép

12Một hôm, các anh Giô-sép dắt các bầy vật đến đồng cỏ Si-chem. 13,14Y-sơ-ra-ên bảo Giô-sép: "Các anh con đang chăn bầy tại Si- chem phải không? Con đi thăm xem chúng nó mạnh giỏi thế nào, bầy vật ra sao rồi về cho cha biết."
Giô-sép thưa: "Vâng ạ, con đi ngay!" Từ Hếp-rôn, Giô-sép lên đường qua Si-chem,
15nhưng đi lạc vào một khu đồng không mông quạnh. Một người bắt gặp, hỏi Giô- sép: "Cậu đi tìm ai?"
16Giô-sép đáp: "Tôi đi tìm các anh tôi. Xin ông cho biết họ chăn bầy tại đâu." 17Người ấy nói: "Họ đi nơi khác rồi. Tôi nghe họ rủ nhau đi Đô-than." Giô-sép tìm đến Đô-than để gặp các anh.
18-20Thấy Giô-sép còn ở đàng xa, các anh âm mưu giết nó. Họ bàn tính với nhau: "Kìa thằng chuyên nằm mộng sắp đến đây. Ta hãy giết nó đi, vất xác dưới đáy giếng rồi báo cáo cho cha rằng nó bị cọp ăn, để xem các giấc mộng của nó có thành không?"
21,22Nhưng Ru-bên muốn cứu Giô-sép, liền bàn ra: "Đừng giết nó! Đổ huyết nó ra làm chi? Chỉ quăng nó vào giếng cạn là nó chết queo rồi!" Thật ra, Ru-bên lập mưu cứu em để đưa nó về với cha an toàn. 23Giô-sép vừa đến nơi, các anh xúm nhau lột chiếc áo choàng sặc sỡ 24và quăng Giô-sép vào một cái giếng cạn, không có một giọt nước.

Giô-sép bị bán làm nô lệ

25Các anh của Giô-sép đang ngồi ăn, chợt thấy một đoàn lái buôn Á-rập cỡi lạc đà chở nhũ hương, dầu thơm và nhựa thơm từ xứ Ga-la-át thẳng tiến xuống Ai-cập. 26,27Giu-đa đề nghị: "Đem bán quách nó đi cho bọn lái buôn Á-rập là lợi nhất! Chứ giết nó rồi tìm cách phi tang khéo đến mấy cũng chẳng ích gì! Anh em đừng giết nó vì nó là đứa em ruột thịt!" Họ đều chấp thuận đề nghị ấy. 28Khi các lái buôn Á-rập" đến nơi, họ kéo Giô-sép lên khỏi giếng và bán em cho người Á-rập được 20 lạng bạc. Giô- sép bị đem xuống Ai-cập.
29Ru-bên không hay biết vụ bán em nên quay lại giếng cạn tìm Giô-sép. 30Không thấy em đâu cả, Ru-bên thất vọng, xé áo, chạy đến bảo các em: "Đứa bé mất tích rồi! Biết làm sao bây giờ!" 31Các anh em chọc huyết một con dê, nhúng áo choàng của Giô-sép vào huyết 32và gửi áo về cho cha với lời báo cáo: "Chúng con tìm được chiếc áo này. Xin cha xem có phải áo của Giô-sép không?" 33Gia-cốp nhận ra áo của con nên than rằng: "Đúng là áo của con ta! Một con thú dữ đã xé xác và ăn thịt nó rồi!" 34Gia-cốp xé toạc áo xống, mặc bao gai và để tang cho con mình một thời gian dài. 35Các con trai, con gái cố gắng an ủi cha, nhưng cha họ gạt đi: "Không! Cha cứ khóc nó cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt!" Gia-cốp thương tiếc con đứt ruột. 36Trong khi đó, bọn lái buôn Á-rập xuống Ai-cập bán Giô-sép cho Phô-ti-pha, tướng chỉ huy lữ đoàn thị vệ của vua Ai-cập.