44

Kachok Roh

1Y-Yôsep ntăm ma phung n'hat na chiă ngih păng pô aơ; "Mbêng dŭng phung bunuyh nây ma ndơ sông sa tĭng nâm dŭm âk khân păng dơi djôt, jêh ri dơm prăp ăp dŭng ma ăp nơm khân păng. 2ăn may dơm lĕ kachok prăk gâp tâm dŭng nơm nse lơn ndrel ma ndrel ma prăk, ba păng." Păng ƀư tĭng nâm nau Y-Yôsep ngơi. 3Tơ lah ang ôi, bu ăn phung nây hăn ndrel ma seh bri khân păng. 4Tơ lah khân păng du luh jêh tă bơh ƀon, ê ngai ôh. Y-Yôsep lah ma n'hat na păng: "Dâk hom may tĭng phung nây; jêh ri tơ lah may ban khân păng, ăn may lah. Phâm ƀư khân may mplơ̆ nau mhĭk ma nau ueh? 5Mâm ƀư khân may sŏk ntŭng kachok prăk gâp? Mâu di hĕ kachok aơ kôranh gâp dŏng nhêt jêh ri dŏng sol nau ndâp? Tâm nau aơ khân may ƀư tih jêh."
6Nơm nây ban phung nây jêh ri lah, nau nây, 7Khân păng lah ma nơm nây: "Mâm ƀư kôranh hên ngơi pô nây? Phung n'hat na may mâu mâp ƀư nau pô nây ôh! 8Prăk hên saơ jêh ta dŭng hên hŏ djôt mplơ̆ jêh ma may bơh n'gor Kanaan. Pô ri phâm ƀư hên mra ntŭng prăk mâu lah mah bơh ngih kôranh may? 9Ta mbu nâm tâm phung n'hat na may mra saơ kachok, mra jêng dĭk gâp." 10Păng lah: "Ăn nau nây jêng tĭng nâm bu nau khân may ngơi. Ta mbu nâm bu mra saơ kachok mra jêng dĭk gâp, bi phung êng mra rsang." 11Pô ri lĕ rngôch khân păng nhhiơ đuh dŭng khân păng ta neh jêh ri pơk. 12Păng rhi joi ntơm bơh nâu ranh tât ta oh nse; jêh ri păng saơ kachok tâm dŭng Y-Bênjamin. 13Pô ri khân păng nkhêk lơi bok ao khân păng ăp nơm dơm dŭng ta kalơ ndŭr kơi seh bri păng, jêh ri plơ̆ sĭt ta ƀon Y-Yôsep.
14Tơ lah Y-Yuda jêh ri phung oh nâu păng tât ta ngih Y-Yôsep, Y-Yôsep ăt gŭ ta ngih. Khân păng chon mon ta neh ta năp păng. 15Y-Yôsep lah ma khân păng: "Moh khân may ƀư jêh? Khân may mâu gĭt hĕ bunuyh tâm ban ma gâp dơi sol nau ndâp?" 16Y-Yuda lah: "Moh hên dơi lah ma kôranh gâp? Moh nau hên dơi ngơi? Phâm hên dơi n'gang hên nơm? Brah Ndu saơ jêh nau kue phung n'hat na may, aơ hên jêng dĭk ma kôranh gâp, hên jêh ri nơm tâm ti păng nây mra saơ kachok." 17Ƀiălah Y-Yôsep lah: "Gâp mâu mĭn ôh ƀư pô nây! Kanŏng nơm tâm ti păng nây mra saơ kachok mra jêng dĭk gâp; bi khân may ăn khân may sĭt đăp mpăn ta ngih mbơ̆ khân may."

Y-Yuda Dăn Nau Mƀơk Y-Bênjamin

18Y-Yuda hăn dăch ta Y-Yôsep jêh ri lah: "Ơ kôranh gâp, gâp dăn ma may, ăn n'hat na may dơi ngơi du tong ma kôranh gâp; jêh ri lơi ăn nau may nuih ƀư ma n'hat na may ôh; yorlah may jêng tâm ban ma Pharaôn. 19Kôranh gâp ôp jêh phung n'hat na păng, lah: "Khân may geh lĕ mbơ̆ mâu lah oh?" 20Hên lah ma kôranh gâp: 'Hên geh du huê mbơ̆ ranh jêh, jêh ri du huê oh bu deh ma păng dôl păng ranh. Nâu kon se nây khĭt jêh, jêh ri kanŏng êng păng hôm bơh phung kon me păng. Mbơ̆ păng rŏng ma păng'. 21May lah jêh ma phung n'hat na may, 'Njŭn leo păng ma gâp, gay ma gâp dơi saơ păng. 22Hên lah jêh ma Kôranh gâp, 'Kon se nây mâu dơi lơi mbơ̆ păng ôh, yorlah, tơ lah păng lơi mbơ̆ păng, mbơ̆ păng mra khĭt.' 23Ƀiălah may lah jêh ma phung n'hat na may.' Kanŏng tơ lah oh khân may văch ndrel ma khân may, khân may mâu mra saơ muh măt gâp đŏng ôh.' 24Tơ lah hên sĭt jêh ma n'hat na may, mbơ̆ gâp, hên nkoch bri ma păng nau kôranh gâp ngơi. 25'Tơ lah mbơ̆ hên lah: 'Hăn rvăt đŏng ndơ sông sa djê̆ ma he.' 26Hên lah: 'Hên mâu dơi hăn ôh. Tơ lah oh nse hên hăn ndrel ma hên pô ri hên mra hăn; yorlah hên mâu hôm dơi saơ muh măt nơm nây ôh, kanŏng tơ lah oh nse hên hăn ndrel ma hên.' 27N'hat na may, mbơ̆ gâp lah ma hên: 'Khân may gĭt ur gâp deh jêh ma gâp bar hê kon bu klâu. 28Du huê luh tă bơh gâp jêh ri gâp lah jêh: "Nanê̆ mpa bri sa hêk jêh păng." Jêh ri gâp mâu hôm saơ păng ôh. 29Tơ lah khân may sŏk đŏng nơm aơ tă bơh gâp, jêh ri tơ lah nau mhĭk tât ma păng, nau nây mra nkhĭt gâp yor ranh jêh, ăn gâp hăn jŭr tâm Ƀon Phung Khĭt ma nau rngot.' 30Aƀaơ aơ tơ lah gâp sĭt ma n'hat na may, mbơ̆ gâp, jêh ri kon se ndăm nây mâu geh ndrel ma hên ôh, yorlah nau rêh păng jêng nguay đah nau rêh kon se ndăm nây. 31Tơ lah păng saơ kon se ndăm nây mâu geh sĭt ndrel ma hên ôh, păng mra khĭt pô ri phung n'hat na păng mra ăn păng khĭt yor ranh jêh, ăn păng jŭr hăn ta Ƀon Phung Khĭt ma nau rngot. 32Yorlah n'hat na may ton ma kon se ndăm nây ma mbơ̆ gâp, lah: "Gâp mra tuy ƀaƀơ nau tih ta năp mbơ̆ gâp tơ lah gâp mâu mplơ̆ păng ma may. 33Bi aƀaơ, gâp dăn ma may ăn n'hat na may dơi gŭ jêng dĭk kôranh gâp nsro kon se ndăm nây; jêh ri ăn kon se ndăm sĭt ndrel phung nâu păng. 34Yorlah mâm gâp dơi sĭt ma mbơ̆ gâp tơ lah kon se ndăm nây mâu sĭt ôh ndrel ma gâp? Gâp klach geh nau mhĭk tât ma mbơ̆ gâp."