48

Y-Yakôb Mat Ton Ma Y-Êphraim Jêh Ri Y-Manasê

1Jêh nau nây bu lah ma Y-Yôsep: "Aơ, mbơ̆ may ji." Pô ri Y-Yôsep sŏk ndrel ma păng bar hê kon bu klâu păng Y-Manasê jêh ri Y-Êphraim. 2Bu mbơh ma Y-Yakôb: "Kon bu klâu may Y-Yôsep văch ta may." Y-Israel srôih jêh ri dâk gŭ ta sưng bêch. 3Y-Yakôb lah ma Y-Yôsep: "Brah Ndu Nơm Geh Lĕ Nau Brah, tâm mpơl jêh ma gâp ta ƀon Lus tâm n'gor Kanaan, jêh ri păng mât ton ma gâp, 4Păng lah ma gâp: "Aơ, gâp mra ăn may jêng âk jêh ri bĭk rơ̆. Gâp mra ăn may jêng du phung mpôl băl, jêh ri gâp mra n'gor aơ ma phung kon sau may kandơ̆ jêng ndơ khân păng n'ho ro. 5Aƀaơ bar hê kon bu klâu bu deh ma may tâm n'gor Êjipt lor gâp tât ma may tâm n'gor Êjipt jêng kon gâp, Y-Êphraim jêh ri Y-Manasê mra jêng kon gâp tâm ban ma Y-Ruben jêh ri Y-Simêôn. 6Bi phung kon may geh bah kơi khân păng mra jêng kon may. Khân păng mra chih amoh khân păng tĭng nâm amoh phung oh nâu khân păng tâm ntŭk khân păng krâm dơn drăp. 7Tơ lah gâp văch bơh n'gor Padan H'Rachel khĭt ƀư rngot gâp tâm n'gor Kanaan rŏ trong. Tơ lah ăt hôm ngai đah ƀon Êphrata; jêh ri gâp tâp păng ta nây ta trong hăn ta ƀon Êphrata (jêng ƀon Betlêhem)." 8Tơ Y-Israel saơ phung kon bu klâu Y-Yôsep, păng lah: "Mbu moh phung aơ?" 9Y-Yôsep lah ma mbơ̆ păng: "Khân păng jêng kon bu klâu gâp, Brah Ndu ăn jêh ma gâp ta aơ." Y-Israel lah: "Ăn khân păng dăch gâp, gâp dăn ma may, gay ma gâp dơi mât ton ma khân păng." 10Dôl nây măt Y-Israel ngo yor ranh, păng mâu hôm dơi saơ ôh. Y-Yôsep ăn kon păng hăn dăch Y-Israel. Păng chŭm jêh ri ut sau păng 11Y-Israel lah ma Y-Yôsep: "Gâp mâu mĭn ôh gâp dơi saơ muh măt may jêh ri aơ, Brah Ndu ăn gâp dơi saơ nđâp ma phung kon may." 12Y-Yôsep sŏk lơi phung kon bu klâu păng bơh kô mât mbơ̆ păng, jêh ri dop kŭp măt ta neh. 13Y-Yôsep leo khân păng lĕ bar hê, dơm Y-Êphraim pa ma păng, pa chiau Israel; jêh ri dơm Y-Manasê pa chiau păng, pa ma Israel; jêh ri Y-Yôsep ăn khân păng hăn dăch Israel, 14Y-Israel yơr ti ma păng jêh ri pah ta bôk Y-Êphraim oh nse. Jêh ri păng pah ti chiau păng ta bôk Y-Manasê, tâm deh bôk rah. 15Păng mât ton ma Y-Yôsep jêh ri lah: "Brah Ndu, ta năp nơm nây che gâp Y-Abraham, jêh ri mbơ̆ gâp Y-Isăk hăn jêh; Brah Ndu nơm rong siăm gâp lĕ nau rêh gâp n'ho ma nar aơ. 16Tông mpăr ueh tâm chuai jêh gâp bơh lĕ nau mhĭk, ăn păng mât ton ma phung kon se aơ! ăn may prăp tâm khân păng amoh gâp, jêh ri amoh che gâp Y-Abraham jêh ri mbơ̆ gâp Y-Isăk; jêh ri ăn khân păng jêng bĭk rơ̆ tâm nklang neh ntu."
17Tơ lah Y-Yôsep saơ mbơ̆ păng pah ti ma ta bôk Y-Êphraim, păng mâu maak ôh; jêh ri păng kuăn ti mbơ̆ păng, gay ma tâm rgâl bơh bôk Y-Êphraim ma bôk Y-Manasê. 18Y-Yôsep lah ma mbơ̆ păng: "Mâu di pô nây ôh, ơ mbơ̆ gâp, yorlah păng aơ jêng kon bôk rah. Dơm ti ma may ta bôk păng." 19Ƀiălah mbơ̆ păng dun jêh ri lah: "Gâp gĭt nau nây, Ơ nâu, gâp gĭt nau nây! Păng tâm ban lĕ mra jêng du phung mpôl băl, jêh ri păng mra jêng toyh lĕ. Ƀiălah oh păng mra jêng toyh lơn ma păng, jêh ri phung kon sau păng mra jêng âk phung mpôl băl bunuyh." 20Pô ri Y-Israel mât ton ma khân păng nar nây jêh ri lah: "Ma amoh may phung Israel mra mât ton, lah: "Ăn Brah Ndu njêng may tâm ban ma Y-Êphraim jêh ri Y-Manasê." Pô ri Păng kơp Y-Êphraim jêng lor lơn ma Y-Manasê. 21Israel lah ma Y-Yôsep: "Aơ, gâp ntơm khĭt ƀiălah Brah Ndu gŭ ndrel ma khân may, jêh ri păng mra njŭn leo đŏng khân may sĭt ta n'gor phung mbơ̆ khân may. 22Jêh ri gâp ăn ma may du kô̆ âk lơn ma phung oh nâu may, du rplay yôk gâp sŏk tă bơh ti phung Amôrit ma đao gưm jêh ri na gâp."