1

Lời tiên tri cảnh cáo Giu-đa

1Vào thời của Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sô-phô-ni, con trai Cút-si, cháu của Ghê-đa-lia, chắt của A-ma-ria, chít của Ê-xê-chia.

  2Đức Giê-hô-va phán:
   “Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất.
  3Ta sẽ quét sạch loài người và loài vật,
   Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển;
  Ta sẽ khiến cho kẻ ác vấp ngã,
   Và tiêu diệt loài người khỏi mặt đất.”

  4“Ta sẽ giơ tay ra chống lại Giu-đa
   Và tất cả cư dân Giê-ru-sa-lem;
  Ta sẽ tận diệt khỏi nơi nầy phần sót lại của Ba-anh,
   Và tên của các tư tế tà thần cùng các thầy tế lễ.
  5Ta sẽ tận diệt những kẻ quỳ trên mái nhà
   Mà thờ lạy các thiên binh,
  Những kẻ thờ lạy và thề nguyện với Đức Giê-hô-va,
   Rồi cũng thề nguyện bởi vua mình,
  6Cùng những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va,
   Những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và không cầu hỏi Ngài.

  7Hãy im lặng trước mặt Chúa Giê-hô-va!
   Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã đến gần;
  Đức Giê-hô-va đã chuẩn bị một sinh tế,
   Đã biệt riêng các khách Ngài đã mời.
  8Trong ngày dâng sinh tế của Đức Giê-hô-va,
   Ta sẽ trừng phạt các thủ lĩnh, các hoàng tử
   Và tất cả những kẻ mặc y phục ngoại bang.
  9Cũng trong ngày ấy, Ta sẽ trừng phạt
   Tất cả những kẻ nhảy qua ngưỡng cửa,
  Và những kẻ làm cho nhà của chủ mình
   Đầy dẫy sự bạo ngược và quỷ quyệt.”

  10Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó,
   Sẽ có tiếng kêu la từ cổng Cá,
  Tiếng thét gào ở quận Nhì,
   Tiếng đổ vỡ lớn từ các đồi.
  11Hỡi cư dân Phố Dưới, hãy than khóc!
   Vì mọi kẻ buôn bán đã không còn nữa,
   Và mọi kẻ cân bạc đã bị tiêu diệt.
  12Lúc ấy, Ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát Giê-ru-sa-lem,
   Và sẽ trừng phạt những kẻ tự mãn như rượu đọng trên lớp cặn,
  Là những kẻ tự nhủ rằng:
   ‘Đức Giê-hô-va sẽ không ban phước,
   Cũng chẳng giáng họa.’
  13Tài sản của chúng sẽ bị cướp đoạt,
   Nhà cửa sẽ bị bỏ hoang.
  Chúng sẽ xây nhà mà không được ở,
   Trồng nho mà không được uống rượu.”

Ngày trọng đại của Đức Giê-hô-va

  14“Ngày trọng đại của Đức Giê-hô-va đang đến gần,
   Đến gần rồi, nó đến rất nhanh.
  Có tiếng kêu la cay đắng trong ngày của Đức Giê-hô-va,
   Bấy giờ dũng sĩ cũng phải kêu khóc.
  15Ngày ấy là ngày thịnh nộ,
   Ngày tai họa và khốn khổ,
  Ngày hủy phá và hoang vu,
   Ngày tối tăm và ảm đạm,
   Ngày mây mù và âm u,
  16Ngày có tiếng tù và với tiếng la hét tấn công
   Các thành kiên cố và các tháp cao ở góc tường thành.

  17Ta sẽ đem sự khốn khổ đến cho loài người;
   Họ sẽ bước đi như người mù,
   Vì đã phạm tội với Đức Giê-hô-va;
  Máu của họ sẽ đổ ra như bụi,
   Và ruột rữa nát như phân.
  18Cả đến bạc hoặc vàng của họ
   Cũng không thể giải cứu họ
   Trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.
  Nhưng toàn cõi đất sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt,
   Vì Ngài sẽ hủy diệt tất cả dân cư trên đất
   Một cách thật kinh hoàng!”