2

Kết án các dân tộc lâng bang

1Này quốc gia không biết xấu hổ! Hãy tập họp, nhóm hội nghị 2trước khi quyết định được thi hành, trước khi cơ hội vụt khỏi tầm tay như trấu bay trước gió, trước cơn phẫn nộ nóng bỏng của Chúa Hằng Hữu đổ trên các ngươi! 3Hãy tìm kiếm Chúa, hỡi tất cả những người nhu mì đang theo công lý Ngài! Hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm đức nhu mì! Có lẽ các con sẽ được giấu kín trong ngày phẫn nộ của Chúa!
4Vì thành phố Ga-xa sẽ bị bỏ hoang, thành phố Ách-ca-lôn điêu tàn, dân Ách-đốt sẽ bị trục xuất giữa trưa và Éc-rôn bị bứng gốc. 5khốn cho dân cư miền duyên hải, khốn cho quốc gia của người Cơ-rết! Hỡi Ca-na-an là đất của người Phi-li-tin, Chúa Hằng Hữu đang lên án ngươi! Ta sẽ tiêu diệt ngươi đến nỗi không còn ai cư trú nữa. 6Miền duyên hải sẽ thành ra đồng cỏ, nơi mục tử chăn nuôi gia súc, sẽ làm chuồng cho bầy chiên. 7Miền duyên hải ấy dành cho dân còn lại của nhà Giu-đa, họ sẽ chăn nuôi gia súc tại đó. Họ sẽ nằm ngủ ban đêm trong các ngôi nhà ở Ách-ca-lôn vì Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của họ sẽ thăm viếng họ và đem dân lưu đày về nước.
8Ta đã nghe lời chửi rủa của Mô-áp và tiếng rủa sả của Am-môn. Chúng chửi rủa dân ta và khoe khoang về biên cương nới rộng. 9Vì thế, thật như Ta hằng sống - Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: phải, Mô-áp sẽ giống như Sô-đôm; dân Am-môn như dân Gô-mô-rơ, hai nước này sẽ biến thành nơi đầy gai gốc, hầm muối và mãi mãi điêu tàn. Những kẻ sống sót của dân Ta sẽ phá hoại chúng; dân còn lại sẽ được đất nước chúng làm sản nghiệp. 10Mô-áp và Am-môn sẽ bị báo ứng như thế vì tội kiêu ngạo và vì chúng đã rủa sả dân Ta, tự tôn tự đại chống nghịch nước của Chúa Hằng Hữu Toàn năng. 11Chúng sẽ khiếp sợ Chúa vì Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các thần trên thế giới. Mọi dân sống trong các hải đảo và khắp thế giới sẽ thờ lạy Chúa tại chỗ ở mình.
12Dân Ê-ti-ô-pi, ngươi sẽ bị gươm Ta đâm suốt. 13Chúa sẽ vươn tay đánh về phương Bắc, tiêu diệt A-si-ri và tàn phá Ni-ni-ve. Nó sẽ điêu tàn, khô cằn như sa mạc. 14Các bầy gia súc và thú rừng trong đất nước sẽ nằm nghỉ giữa thành quách lâu dài. Bồ nông và con vạc làm tổ trên đầu các cây cột trong cung điện. Tiếng chim hót vang qua cửa sổ, cảnh đổ nát trải ra nơi ngạch cửa vì cột kèo chạm trỗ bằng gỗ tuyết tùng đã bị Chúa phơi trần. 15Thành phố vui nhộn đã từng sống điềm nhiên tọa thị và tự nhủ: "Ta đây, ngoài ta không còn ai cả!" Thế mà bây giờ chỉ còn cảnh điêu tàn hoang phế, làm chỗ cho thú rừng nằm nghỉ. Du khách qua đường thấy nó đều huýt gió, khoa tay nhạo cười.