2

Chúa kêu gọi mọi người ăn năn

  1Hãy nhóm lại, tập họp lại,
   tất cả các ngươi là dân tộc
   mà Thượng Đế không thích.
  2Hãy nhóm lại trước khi quá trễ,
   trước khi các ngươi bị thổi bay tứ tung như trấu,
  trước khi cơn thịnh nộ ghê gớm của Chúa đến cùng các ngươi,
  trước ngày giận dữ của Ngài
   đến cùng các ngươi.
  3Hỡi tất cả các ngươi là kẻ khiêm nhường,
  hãy đến cùng CHÚA,
   những ai vâng luật lệ Ngài.
  Hãy làm điều phải.
   Học tập đức khiêm nhường.
  May ra các ngươi sẽ thoát chết
   trong ngày CHÚA nổi thịnh nộ.

Phi-li-tin sẽ bị trừng phạt

  4Sẽ không còn ai sống sót trong thành Ga-xa,
   thành Ách-kê-lôn sẽ bị tiêu diệt.
  Đến trưa thì Ách-đốt sẽ hoang vắng,
   còn dân cư Éc-rôn sẽ bị đuổi đi.
  5Khốn cho các ngươi
   là kẻ sống bên bờ Địa-trung-hải,
  hỡi các ngươi là người Phi-li-tin!
   Lời CHÚA phán nghịch các ngươi,
   hỡi Ca-na-an, xứ của dân Phi-li-tin.
  “Ta sẽ tiêu diệt các ngươi
   đến nỗi không còn ai sống sót.”
  6Vùng đất dọc theo Địa-trung-hải
   nơi các ngươi sinh sống,
   sẽ trở thành đồng cỏ, ruộng nương cho kẻ chăn chiên.
  7Nó sẽ thuộc về con cháu Giu-đa
   là kẻ còn sống sót.
  Họ sẽ thả chiên mình ăn cỏ ở đó,
   và ngủ đêm trong các nhà cửa
   của Ách-kê-lôn.
  CHÚA là Thượng-Đế của họ
   sẽ chăm sóc họ
  và phục hồi đời sống của họ.

Mô-áp và Am-môn sẽ bị trừng phạt

  8Ta đã nghe lời nhục mạ
   đến từ xứ Mô-áp
  và những tiếng đe dọa
   của dân Am-môn.
  Chúng đã sỉ nhục dân ta
   và hăm dọa chiếm xứ của dân ta.
  9Vì thế Đấng Toàn Năng,
   Thượng-Đế của Ít-ra-en phán,
  “Thật như ta hằng sống,
   Mô-áp sẽ bị tiêu diệt như Xô-đôm,
  còn Am-môn sẽ như Gô-mô-rơ—
   chỉ còn lại một đống cỏ dại,
  một hầm muối, một nơi đổ nát đời đời.
   Những dân còn sống sót của ta
  sẽ chiếm đoạt những gì họ muốn từ chúng nó;
  dân còn sót lại của ta sẽ chiếm xứ chúng nó.”
  10Đó là giá mà Mô-áp và Am-môn
   phải trả về tội tự phụ,
  vì chúng đã sỉ nhục và chế giễu
   dân tộc của CHÚA Toàn Năng.
  11CHÚA sẽ khiến chúng hoảng sợ,
   vì Ngài sẽ tiêu diệt các thần trên đất.
  Rồi mọi người ở những nơi xa xôi
   sẽ đều thờ phụng Ngài.

Cút và A-xy-ri sẽ bị tiêu diệt

  12“Các ngươi là dân Cút sẽ bị gươm ta giết.”
  13Rồi CHÚA sẽ quay nghịch phương Bắc
   và tiêu diệt A-xy-ri.
   Ngài sẽ biến Ni-ni-ve trở thành hoang tàn
   và khô khan như sa mạc.
  14Các bầy súc vật
   sẽ nằm nghỉ ngơi nơi đó, cùng với các dã thú.
  Chim cú và quạ sẽ đậu
   trên các trụ đá.
  Chim cú sẽ kêu lên qua cửa sổ,
   Quạ sẽ đậu trên các ngạch cửa chính,
  Chúng sẽ mổ và phá hư
   các đồ trang hoàng
   trên những tấm vách gỗ
   của các toà nhà.
  15Nó từng là thành nhộn nhịp và vui vẻ.
   Mọi người tưởng rằng mình an toàn.
  Chúng cho rằng Ni-ni-ve là thành lớn nhất thế giới,
   nhưng nó sẽ bị tiêu hủy,
   trở thành nơi ở cho muông thú.
  Người qua kẻ lại đều huýt sáo, lắc đầu chế giễu nó,
   khi nhìn thấy nó bị tiêu điều.