136

Nau Tâm Rnê Yor Nau Ueh Yêhôva Ƀư Ma Phung Israel

1Tâm rnê hom ma Yêhôva, Yorlah păng jêng nơm ueh;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
2Tâm rnê hom ma Brah Ndu ma phung brah;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
3Tâm rnê hom ma Kôranh Brah phung Kôranh brah;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
4Kanŏng păng nơm ƀư kan khlay;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
5Nơm rhăk jêh trôk ma nau gĭt rbăng;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
6Nơm lăk jêh neh ta kalơ dak;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
7Nơm ƀư jêh âk rplay ang toyh;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
8Nar ŭch chiă uănh tâm nôk nar;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
9Khay jêh ri chiă uănh măng;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
10Păng yơh nơm dong phung kon bu klâu bôk rah bri Êjipt;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
11Jêh ri ăn phung Israel lah, tă bơh tâm nklang khân păng.
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
12Ma ti brah jêh ri nting tur yơr;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
13Păng tâm pă Dak Rlai chăng jêng bar kô̆;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
14Păng ăn phung Israel rgăn ta nklang păng
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
15Ƀiă lah păng ăn roh Pharaôn, jêh ri phung kahan păng tâm Dak Rlai Chăng;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
16Nơm njŭn phung ƀon lan păng rgăn ndrêch rdah;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
17Nơm dong jêh phung hađăch toyh;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
18Nơm nkhĭt phung hađăch lư n'găr;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
19Y-Sihôn phung hađăch Amôrit;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
20Jêh ri Ôg, hađăch n'gor Basan;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
21Jêh ri jao ndơ khân păng, n'gor khân păng jêng drăp krâm;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
22Drăp krâm ma phung Israel, oh mon Păng;
 Yor nau ueh Păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
23Nơm kah gĭt ma he tơ lah he tông;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
24Jêh ri tâm rklaih he bơh phung rlăng.
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
25Nơm ăn ndơ sông sa ma lĕ rngôch nglay săk;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
26Tâm rnê hom ma Brah Ndu tâm trôk;
 Yor nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.