136

Klei Mmuñ Bi Mni

  1 Bi mni bĕ kơ Yêhôwa, kyuadah ñu jing pô jăk;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  2Bi mni bĕ kơ Aê Diê kơ phung yang;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  3Bi mni bĕ kơ Khua Yang kơ phung khua yang;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  4Knŏng ñu pô ngă bruă yuôm bhăn;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  5 Pô hrih leh adiê hŏng klei thâo săng;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  6 Pô lang leh lăn ti dlông êa;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  7 Pô ngă leh lu boh mngač prŏng;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  8Brei yang hruê kiă kriê hruê;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  9Brei mlan leh anăn mtŭ kiă kriê mlam;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.

  10 Ñu yơh pô čăm phung anak êkei kkiêng tal êlâo hlăm čar Êjip;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  11 Leh anăn brei phung Israel kbiă mơ̆ng ti krah diñu;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  12Hŏng kngan myang leh anăn păl yơr;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  13 Ñu bi mbha Êa Ksĭ Hrah jing dua kdrêč;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  14Ñu brei phung Israel găn ti krah êa anăn;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  15Ƀiădah ñu bi luč Pharaôn leh anăn phung kahan ñu hlăm Êa Ksĭ Hrah;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  16Pô atăt phung ƀuôn sang ñu găn kdrăn tač;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  17Pô čăm leh phung mtao prŏng;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  18Pô bi mdjiê phung mtao hing ang;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  19 Y-Sihôn mtao phung Amôrit;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  20 Leh anăn Y-Ôk mtao čar Basan;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  21Leh anăn jao čar digơ̆ jing ngăn dưn;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  22Jing ngăn dưn kơ phung Israel, dĭng buăl ñu;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.

  23Pô hdơr kơ hmei tơdah hmei knap mñai;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  24Leh anăn bi mtlaih hmei mơ̆ng phung roh hmei;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  25Pô brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ jih jang mnơ̆ng hdĭp;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  26Bi mni bĕ kơ Aê Diê hlăm adiê;
   kyua klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.