146

Yêhôva Jêng Nơm Kơl Âk Ngăn Ngên

1Halêluya, Ơ huêng gâp, tâm rnê hom ma Yêhôva,
2Gâp mra tâm rnê ma Yêhôva dôl gâp gŭ rêh;
 Gâp mra mprơ tâm rnê ma Brah Ndu gâp, dôl dŭm nar gâp gŭ rêh.
3Lơi ta khân may rnơm ma phung kon hađăch ôh,
4N'hâm păng hăn, păng sĭt ta ndruyh neh;
 Tâm nar nây yơh nau păng ŭch ƀư rai lôch.
5Ueh maak yơh nơm geh Brah Ndu Yakôb jêng nơm kơl,
 Ma nơm kâp gân tâm Yêhôva, Brah Ndu păng,
6Nơm rhăk trôk jêh ri neh ntu,
 Dak rlai jêh ri lĕ rngôch mpa tâm khân păng;
 Nơm djôt prăp nau nanê̆ n'ho ro,
7Nơm ƀư nau di ma phung bu tŭn jot;
 Nơm ăn ndơ sông sa ma phung ji ngot, Yêhôva ăn phung bu nă jêng kon me,
8Yêhôva ăn phung chieh măt dơi lin
 Yêhôva lŏ ăn phung kuăt bŭt jêng sŏng
 Yêhôva rŏng ma phung sŏng, Yêhôva chiă uănh phung bu năch,
9Păng kơl rđâng phung kon đơi khĭt mbơ̆ jêh ri bu ur ndrô,
 Ƀiălah păng ƀư prah trong phung ƀai.
10Yêhôva mra chiă uănh n'ho ro, Brah Ndu may, Hơi ƀon Siôn gŭ tâm lĕ rnôk. Halêluya.