146

1Ha-lê-lu-gia!
Tâm hồn con ca tụng Chúa Hằng Hữu.
2Khi còn sống, con ca tụng Chúa,
Còn hiện hữu, còn hát khen Thượng Đế con.
3Đừng tin tưởng vua chúa hay con loài người,
Vì họ không thể cứu rỗi ai.
4Hơi thở dứt, họ trở về cát bụi,
Chính ngày ấy, tư tưởng họ tiêu tan
5Phúc cho người có Thượng Đế Gia cốp giúp đỡ,
Đặt hy vọng nơi Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình.
6Chúa sáng tạo đất trời,
Biển và mọi vật trong biển,
Ngài thành tín muôn đời.
7Chúa minh oan người bị áp bức,
Người đói khổ, Chúa ban lương thực,
Ngài giải thoát người bị giam cầm.
8Chúa Hằng Hữu mở mắt người mù,
Ngài làm thẳng người cong khom,
Chúa yêu thương người công chính.
9Chúa Hằng Hữu bảo vệ khách lạ,
Ngài cứu trợ người góa bụa, mồ côi,
Nhưng lật đổ đường lối kẻ ác.
10Chúa Hằng Hữu cai trị vĩnh viễn,
Thượng Đế Si-ôn cầm quyền muôn đời.