150

1Ha-lê-lu-gia!
Hãy ca tụng Thượng Đế trong Đền Thánh,
Ca tụng Ngài trên khung trời uy linh.
2Hãy ca tụng Chúa vì các việc kỳ diệu,
Ca tụng Ngài vì lòng cao cả vô biên.
3Ca tụng Chúa bằng tiếng kèn rộn rã,
Ca tụng Ngài với đàn tranh, đàn tỳ
4Ca tụng Chúa bằng trống cơm điệu vũ,
Ca tụng Ngài với huyền cầm, ống tiêu,
5Ca tụng Chúa bằng tiếng chiêng thanh thoát,
Ca tụng Ngài với phèng la vang rền,
6Tất cả mọi sinh vật, hãy ca tụng Chúa.
Ha-lê-lu-gia!