17

Xin Chúa giải cứu khỏi kẻ áp bức

Bài cầu nguyện của Đa-vít
  1Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe và xét lẽ công chính cho con;
   Để ý đến tiếng kêu cầu của con;
  Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con,
   Từ đôi môi không giả dối.
  2Nguyện Chúa bênh vực công lý cho con;
   Xin mắt Ngài xem xét điều ngay thẳng.

  3Chúa đã dò xét lòng con, viếng con lúc ban đêm;
   Ngài thử nghiệm con nhưng chẳng tìm thấy gì cả;
   Tôi quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội.
  4Còn về công việc loài người,
   Con nhờ lời Chúa phán mà giữ mình
   Khỏi con đường của kẻ hung tàn.
  5Con bước đi vững chắc trong đường lối của Chúa,
   Chân con không vấp ngã.

  6Lạy Đức Chúa Trời, con kêu cầu với Ngài vì Ngài sẽ nhậm lời con.
   Xin Chúa nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của con.
  7Lạy Đấng giải cứu những ai nương náu mình nơi tay phải của Ngài,
   Thoát khỏi những kẻ thù của họ,
   Xin bày tỏ sự nhân từ lạ lùng của Ngài.

  8Cầu Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt;
   Xin giấu con dưới bóng cánh của Ngài,
  9Khỏi kẻ ác áp bức con,
   Khỏi kẻ tử thù vây phủ con.
  10Chúng đóng chặt lòng mình lại;
   Miệng chúng nói cách kiêu căng.
  11Chúng vây phủ chúng con mỗi bước,
   Mắt chúng dòm ngó để tìm cách quật ngã chúng con.
  12Chúng giống như sư tử mê mồi,
   Như sư tử tơ ẩn mình rình rập.

  13Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, đối mặt và đánh đổ chúng!
   Dùng gươm của Ngài mà giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác.
  14Đức Giê-hô-va ôi! Xin dùng tay Ngài giải cứu con khỏi bọn người trần tục,
   Là những kẻ mà phần của chúng chỉ có trong đời nầy.
  Ngài cho bụng chúng đầy dẫy những vật mà Ngài dành cho chúng;
   Con cái chúng cũng được dư dật
   Và để lại phần còn dư cho hậu tự mình.

  15Nhưng con sẽ nhờ sự công chính của Chúa ban mà thấy mặt Chúa;
   Khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện, vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài.