1

Bunyuh Ueh Maak

1Ueh maak ngăn ma mbu nâm mâu iăt ôh tâm nau phung tih, mâu lĕ gŭ ngau tĭng nau phung mhĭk, mâu lĕ tâm di nau ndrel ma phung mưch. 2Ƀiă lah păng maak uănh tâm Nau Vay Kôranh Brah, păng răk Nau Vay nây măng nâm nar.
3Păng jêng nâm bu du n'gâng tơm si tăm dăch n'hor dak, păng play tơlah tât khay yăn play, n'ha păng mâu blau kro ôh, jêh ri lĕ nau păng ƀư dơi jêng da dê.
4Phung tih mâu dơi jêng tâm ban pô nây ôh,
 Khân păng jêng nâm bu lâk sial đô̆.
5Brah Ndu mra phat dôih phung tih, tâm nkhah lơi khân păng đah phung sŏng.
6Kôranh Brah mra chiă uănh phung sŏng, ƀiălah phung tih mra hăn tâm nau rai yot.