1

Pún Muoi

Cũai Tanoang O Cớp Cũai Loâi

  1Bốn lứq cũai ca tỡ bữn puai parnai cũai loâi,
   tỡ la táq puai ariang cũai lôih dốq táq,
   tỡ la tũoiq alới ca dốq ayê ra‑ac Yiang Sursĩ.
  2Ma cũai ki sâng bũi hỡr lứq cớp phễp rit Yiang Sursĩ.
   Cớp án ỡt chanchớm tễ phễp rit ki nheq sadâu tangái.
  3Cũai ki la ariang aluang noau chóh cheq dỡq tũm;
   toâq catữ án cỡt palâi cớp sala án la tỡ nai roŏh.
   Dũ ranáq án táq la cỡt kia nheq.

  4Ma máh cũai loâi tỡ bữn cỡt ngkíq;
   ma alới cỡt samoât alức cuyal phát sapâr dững chu ntốq canŏ́h.
  5Toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh máh cũai,
   tangái ki Yiang Sursĩ pác aloŏh cũai loâi tễ cũai tanoang o.

  6Lứq samoât, Yiang Sursĩ bán kĩaq cũai tanoang o,
   ma máh cũai loâi, nỡ‑ra Yiang Sursĩ pupứt alới.