35

Nau Mbơh Sơm Gay Geh Nau Kơl Koh Dong An, Bơh Phung Rlăng

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva dăn may tâm rdâng đah phung vay tâm rdâng đah gâp.
 Ăn may tâm lơh đah phung vay tâm lơh đah gâp
2Dăn may djôt khêl jê̆ jêh ri toyh.
 Jêh ri dâk hom may kơl koh dong gâp
3Kâp rjăng ma tak may, king trong phung tĭng gâp
 lah ma huêng gâp, gâp jêng nau may tâm rklaih
4Ăn phung tĭng huêng gâp geh nau bêk prêng
 Ăn khân păng plơ̆ jêh ri tâm rluk nau mĭn phung uch ƀư ƀai ma gâp.
5Ăn khân păng jêng nâm bu lâk sial đô̆
 Jêh ri ăn tông mpăr ueh Yêhôva mprơh lơi khân păng.
6Ăn trong khân păng jêng ngo jêh ri mbĭr
 Jêh ri ăn phung ntông păr ueh Yêhôva tĭng khân păng
7Mâu geh nô nau ôh khân păng gŭ ta bâr ntu jru
 Mâu geh nô nau ôh khân păng kuyh ntu gay ma nklăch huêng gâp
8Ăn nau ƀư rai tât ma khân păng dôl khân păng mâu mĭn:
 Ăn khân păng geh văk nhuăl khân păng nơm sân
 Ăn păng tup tâm ne jêh ri mra rai yot.
9Pô ri huêng gâp mra răm maak tâm Yêhôva
 Răm maak ngăn nau păng tâm rklaih, Ơ Yêhôva
10Lĕ nting nđăng gâp mra lah mbu nâm jêng tâm ban ma may?
 Nau mra rklaih ma phung rêh ni bơh phung ktang lơn ma păng.
 Nơm rêh ni jêh ri nơm o-ach bơh nơm sok pit ndơ khân păng
11Phung mbơh nau nchơt dâk:
 Khân păng tâm rmot ma nau gâp mâu gĭt
12Khân păng sok nau iơh ntrok nau ueh gâp hŏ ƀư jêh,
 Nchalơi huêng gâp gŭ êng
13Ƀiă lah gâp, tơ lah khân păng ji kuet gâp soh ao dung.
 Gâp rngot huêng gâp ma nau ver sông sa
 Jêh ri nau gâp mbơh sơm plơ̆ sĭt ta ntang ntơh gâp.
14Gâp ƀư tâm ban ma khân păng jêng mit jiăng gâp mâu lah oh nâu gâp.
 Gâp jâk ma nau rngot ndrê tâm ban ma bu nhĭm klâng me păng.
15Biălah, tơlah gâp prah, khân păng răm rhơn jêh ri tâm rbun.
 Phung nchơt tâm rƀun uch ƀư ma gâp, ƀiă lah gâp mâu gĭt ôh.
 Khân păng sa hêk gâp, mâu geh rlu ôh.
16Ndrel ma phung mâu chroh, phung vay mưch,
 Khân păng rket sêk uch ƀư ma gâp
17Ơ Kôranh Brah, dum jo may mra uănh nau nây?
 King an huêng gâp ma nau ƀai khân păng.
 Sok lơi huêng gâp bơh yau mur.
18Pô ri gâp mra tâm rnê ma may tâm mông rbun toyh.
 Gâp mra tâm rnê ma may tâm nklang phung ƀon lan âk.
19Lơi ăn phung rlăng đah gâp mâu geh nô nau gŭ maak yor gâp, mâu ăn lĕ phung rmot ma gâp mâu geh nô nau ntơ̆ măt mưch ma gâp.
20Yorlah khân păng mâu ngơi ôh nau đăp mpăn
 Ƀiă lah khân păng tâm nchră nau ndơm gay ƀư ma phung gŭ đăp mpăn tâm păng.
21N'hêl nanê̆ khân păng hă mbung gay ƀư mhĭk ma gâp.
 Khân păng lah. Ơ, ơ măt he ho saơ jêh nau nây.
n> 22Ơ Yêhôva, may ho saơ tâm ban lĕ, lơi ta gŭ rklăk ôh.
 Ơ Kôranh Brah, lơi ta gŭ ngai đah gâp ôh.
23Kah rngăl hom, dâk hom, gay ma mplơ̆ nau song ma gâp,
 Ơ Brah Ndu gâp, Kôranh Brah gâp, n'gang nau gâp.
24Phat an dôih gâp tĭng nâm nau song may, Ơ Yêhôva Brah Ndu gâp.
 Jêh ri lơi ăn khân păng răm yor ma gâp ôh
25Lơi ăn khân păng lah tâm nuih n'hâm,
 Ơ, pô aơ nau he uch
 Lơi ăn khân păng lah, he rvăn jêh păng
26Ƀư ăn phung uch ma nau song gâp dơi nter kuăl maak jêh ri gŭ maak.
 Ăn phung n'hao khân păng nơm ƀư ma gâp mra bêk ngăn.
27Ăn phung uch ma nau song gâp dơi nter kuăl maak jêh ri gŭ maak.
 Nanê̆ ăn khân păng lah ƀaƀơ
 Chrêk rmah ma Yêhôva
 Nơm uch nau ueh ma tông mpăr Păng.
28Jêh ri mpiăt gâp mra ngơi ma nau song may
 Ma nau tâm rnê ma may lĕ nar.