35

Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA ôi, xin đối chọi với kẻ đối chọi con;
  Xin đón đánh kẻ tiến đánh con;
  2Xin lấy mộc và khiên,
  Xin trỗi dậy để giúp đỡ con;
  3Xin lấy giáo và lao để đối phó với những kẻ đuổi bắt con;
  Xin phán với linh hồn con rằng, “Ta là Ðấng Giải Cứu ngươi.”

  4Xin khiến những kẻ tìm giết con phải bị hổ thẹn và sỉ nhục;
  Xin làm cho những kẻ toan mưu ác hại con phải quay lưng bỏ chạy và bị nhục nhã.
  5Nguyện chúng sẽ như rác rến trước gió,
  Bị thiên sứ của CHÚA đùa đi.
  6Nguyện con đường của chúng trở nên tối tăm và trơn trợt,
  Và thiên sứ của CHÚA truy kích chúng;

  7Vì chúng đã âm thầm giăng bẫy để bắt con cách vô cớ;
  Chẳng có lý do gì mà chúng đã đào hầm đặt bẫy để hại con.
  8Nguyện sự hủy diệt ập đến trên chúng cách thình lình;
  Nguyện chúng sa vào lưới do chính chúng đã giăng;
  Nguyện chúng rơi vào hầm hủy diệt do tay chúng đã đào.

  9Bấy giờ, linh hồn con sẽ vui mừng trong CHÚA;
  Linh hồn con sẽ vui vẻ trong ơn cứu rỗi của Ngài.
  10Xương cốt con sẽ nói rằng, “CHÚA ôi, nào ai giống như Ngài?
  Ðấng giải cứu người khốn cùng khỏi tay kẻ mạnh hơn nó,
  Ðấng cứu giúp người bị hoạn nạn và khốn khó khỏi tay kẻ cướp bóc nó.”

  11Những kẻ làm chứng gian đứng dậy;
  Chúng hạch hỏi con những điều con không hề hay biết.
  12Chúng lấy điều ác báo trả điều thiện con đã làm cho chúng;
  Chúng đã làm cho linh hồn con buồn đau chán ngán.
  13Còn phần con, khi chúng bịnh, con đã lấy vải thô làm y phục;
  Con đã hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện;
  Lòng con không ngừng cầu nguyện cho chúng.
  14Con đối với chúng như bạn bè và anh chị em ruột của mình;
  Con sụp xuống than khóc như than khóc cho mẹ mình.

  15Nhưng khi con gặp nạn, chúng đã họp nhau để ăn mừng;
  Chúng đã họp với nhau để chống lại con;
  Những kẻ tấn công con đã họp với nhau mà con không biết;
  Chúng thay phiên nhau vu cáo con không ngớt.
  16Chúng nhạo cười con với những lời đầy ác ý như những kẻ vô liêm sỉ;
  Chúng nghiến răng chống lại con.

  17Chúa ôi, chẳng lẽ Ngài cứ để như vậy mà nhìn sao?
  Xin cứu linh hồn con khỏi bị chúng tiêu diệt;
  Xin cứu mạng sống con khỏi bầy sư tử.
  18Con sẽ dâng lên Ngài lời cảm tạ giữa đại hội;
  Con sẽ ca ngợi Ngài giữa cuộc hội họp đông người.

  19Xin đừng để những kẻ chống con cách sai trái có dịp vui mừng;
  Xin đừng để những kẻ ghét con vô cớ có cơ hội nháy mắt với nhau biểu lộ niềm vui,
  20Vì chúng chẳng bàn chuyện để có hòa bình thật sự,
  Nhưng chúng lập mưu bằng cách sắp đặt những lời dối trá hầu lừa gạt những người hiền hòa trên đất.
  21Chúng mở miệng khoác lác chống lại con;
  Chúng nói rằng, “A ha! A ha! Mắt chúng ta đã thấy rồi!”

  22CHÚA ôi, Ngài đã thấy hết rồi, xin Ngài đừng yên lặng nữa;
  Chúa ôi, xin Ngài đừng ở xa con.
  23Xin trỗi dậy và đứng lên binh vực lẽ phải cho con;
  Xin binh vực duyên cớ của con, lạy Ðức Chúa Trời của con và Chúa của con.
  24Xin đoán xét con theo đức công chính của Ngài, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con;
  Xin đừng để con trở thành cớ vui mừng cho chúng.
  25Xin đừng để chúng nói trong lòng rằng, “A ha! Khoái quá!”
  Xin đừng để chúng nói, “Chúng ta đã nuốt trộng nó rồi!”

  26Nguyện những kẻ tụ tập nhau lại ăn mừng khi con gặp hoạn nạn sẽ bị xấu hổ và nhục nhã;
  Nguyện những kẻ huênh hoang tự đắc với con sẽ mặc lấy sỉ nhục và hổ ngươi.

  27Xin Ngài cho những người ủng hộ sự minh oan của con được reo mừng và vui vẻ;
  Xin để họ nói không ngớt rằng,
  “Chúng ta hãy tôn cao CHÚA,
  Ðấng lấy làm vui thích về sự hưng thịnh của tôi tớ Ngài.”
  28Lưỡi con sẽ rao truyền đức công chính của Ngài
  Và ca ngợi Ngài suốt ngày.