35

Thơ Đa-vít

1Chúa Hằng Hữu ôi!
Xin Chúa hãy ra tay chiến đấu
Chống bọn người vô cớ tiến công
2Xin hãy cầm khiên,
Tiến lên che chở con
3Xin chận đứng quân nghịch
Cho bọn họ ăn đòn.
Xin Chúa cho con một lời hứa
Đảm bảo ơn giải cứu suốt đời
4Cho kẻ tìm giết con ê chề nhục nhã
Cho quân thù thôi nhạo báng chê cười.
5Xin thiên sứ đuổi xua chúng nó
Như rác rơm trong gió tơi bời
6Cho đường họ tối tăm, trơn trợt,
Trốn thiên thần, họ chạy hụt hơi.
7Họ dâng lưới hại con vô cớ
Không lý do, đào hố săn người.
8Nguyện họ gặp tai ương khủng khiếp
Bị diệt vong trong bẫy họ gài
Bị sa vào màng lưới trùng điệp
Do chính bàn tay họ dăng.
9Con hân hoan trong Chúa Hằng Hữu
Mừng rỡ vì được Ngài giải cứu
10Tận đáy lòng, con ca tụng Chúa
"Chẳng thần nào sánh được Với Ngài."
11Bọn chứng gian tiến lên
Tố cáo những việc tôi không ngờ.
12Họ lấy oán báo ân,
Tôi cô đơn, tuyệt vọng.
13Trái lại, khi họ ốm đau,
Tôi mặc sô gai, khắc khổ, nhịn ăn,
Lời cầu xin vọng tận tâm hồn.
14Tôi khóc họ như anh em, bạn thiết,
Như người tiễn mẹ yêu,
Lưng cúi khòm, nặng trĩu sầu ly biệt.
15Nhưng khi tôi khốn đốn, họ liên hoan
Họ phỉ báng tôi, cùng người vô đạo
16Cùng người xa lạ, họ nghiến răng chế nhạo.
17Chúa ôi! Chúa cứ lặng nhìn đến bao giờ?
Xin cứu con khỏi bị diệt vong,
Rút mạng sống con khỏi nanh vuốt sư tử.
18Con sẽ tạ ân Chúa giữa đại hội,
Ca tụng Chúa trước nhân dân.
19Xin chớ để kẻ thù reo mừng,
Kẻ vô cớ thù ghét con, nheo mắt trêu chọc.
20Vì họ không nói lời hòa hảo,
Nhưng âm mưu lừa gạt lương dân.
21Họ to tiếng vu cáo:
"Ha ! Chúng ta đã thấy tận mắt."
22Chúa Hằng Hữu ôi, Ngài biết hết,
Xin đừng lặng yên không can thiệp,
Xin đừng ở xa con!
23Lạy Thượng Đế, Chúa con! Xin chỗi dậy,
Thẩm sát, biện hộ, giải oan,
24Xin xét xử công minh,
Chúa Hằng Hữu là Thần công chính.
Xin chớ để họ reo mừng đắc thắng.
25Đừng để họ thỏa lòng ước ao,
Reo mừng rằng: "Ta diệt nó rồi."
26Những ai vui mừng khi con khốn đốn,
Xin cho họ cúi mặt ngượng ngùng;
Những ai khoác lác kiêu căng,
Sẽ bị nhục nhã, thẹn thùng
27Những ai mong con được minh oan,
Xin cho họ reo vui mừng rỡ,
Không dứt tiếng hoan hô:
"Chúa Hằng Hữu thật là vĩ đại,
Ngài vui vẻ cứu giúp con dân"
28Con sẽ rao truyền đức công minh của Chúa,
Và suốt ngày ca tụng Thánh Danh.