36

Lòng độc ác của loài người và đức nhân từ của Đức Chúa Trời

Thi Thiên của Đa-vít, đầy tớ Đức Giê-hô-va, sáng tác cho nhạc trưởng
  1Tội lỗi lên tiếng trong lòng kẻ ác rằng,
   Chẳng cần kính sợ Đức Chúa Trời gì cả.
  2Vì nó giương mắt tự cao rằng,
   Tội ác mình sẽ không bị bại lộ và không ai ghét mình cả.
  3Các lời của miệng nó đều độc ác và dối gạt;
   Nó đã từ bỏ nếp sống khôn ngoan và từ bỏ làm điều lành.
  4Nó mưu toan làm ác trên giường mình,
   Đứng trên con đường bất hảo,
   Và không từ bỏ điều dữ.

  5Lạy Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài vượt trên các tầng trời;
   Sự thành tín Ngài cao đến tận mây xanh.
  6Sự công chính của Chúa giống như núi non hùng vĩ;
   Sự phán xét của Ngài khác nào vực sâu thăm thẳm.
   Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài bảo tồn loài người và thú vật,

  7Lạy Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý giá biết bao!
   Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh Chúa.
  8Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện;
   Chúa sẽ cho họ uống nước từ dòng sông phước lạc của Ngài.
  9Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa;
   Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con thấy ánh sáng.

  10Cầu Chúa ban sự nhân từ cho những người biết Chúa
   Và ban sự công chính của Ngài cho những ai có lòng ngay thẳng.
  11Xin đừng để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp con,
   Cũng đừng cho tay kẻ ác xua đuổi con.
  12Kìa, những kẻ làm ác ngã gục;
   Chúng bị lật nhào, không thể trỗi dậy được.