6

Cầu nguyện xin Chúa chữa lành

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng dùng với đàn dây, theo giọng trầm
  1Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng quở trách con khi Ngài phẫn nộ,
   Cũng chớ sửa phạt con trong cơn giận của Ngài.
  2Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con vì con mòn mỏi;
   Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa lành con vì xương cốt con run rẩy.
  3Đức Giê-hô-va ôi! Linh hồn con vô cùng bối rối;
   Lạy Chúa, cho đến khi nào Chúa mới chữa lành cho con?

  4Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài đổi ý và giải cứu con, cho con khỏi chết;
   Xin cứu con vì lòng nhân từ của Ngài.
  5Vì trong cõi chết đâu còn ai nhớ Chúa;
   Chốn âm ti ai sẽ cảm tạ Ngài?

  6Con kiệt sức vì than thở,
   Đêm đêm giường con dầm trong nước mắt,
   Chõng của con đầm đìa giọt lệ.
  7Mắt con hoen mờ vì buồn thảm,
   Càng mỏi mòn vì cớ kẻ thù con.

  8Hỡi tất cả kẻ làm ác, các ngươi hãy lìa xa ta,
   Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc của ta.
  9Đức Giê-hô-va đã nghe lời ta khẩn nguyện,
   Ngài nhậm lời ta tha thiết kêu cầu.
  10Tất cả kẻ thù của con sẽ hổ thẹn và khiếp sợ;
   Chúng vội thối lui, nhục nhã thình lình.