1

Nơm Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, oh mon Brah Ndu, jêh ri kôranh oh mon Yêsu Krist, gay ma tâm n'hao nau chroh phung Brah Ndu săch jêh, jêh ri nau khân păng gĭt rbăng ma nau ngăn tĭng nâm nau blau yơk ma Brah Ndu, 2tâm nau kâp gân ma nau rêh n'ho ro Brah Ndu ton jêh bơh âk rnôk, jêh ri păng mâu mâp mƀruh ôh, 3jêh ri tâm rnôk di păng tâm mpơl jêh nau păng ngơi tâm nau nti lah păng jao jêh ma gâp tĭng nâm Brah Ndu, Nơm Tâm Rklaih he, ntăm jêh. 4Njuăl samƀŭt ma Y-Tit, kon gâp ngăn tâm nau he chroh tâm ban: Ăn nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn bơh Brah Ndu, Mbơ̆, jêh ri Yêsu Krist, Nơm Tâm Rklaih he.

Ntăm Ma Y-Tit Rdâk Phung Ngih Brah Ndu Ta N'gor Kơrêt

5Gâp chalơi jêh may tâm n'gor Kret, gay ma may nkra nau ê hŏ ueh ôh, jêh ri tĭng nâm nau gâp ntăm, ăn may săch phung buranh tâm ăp ƀon, 6tơlah geh bunuyh bu mâu dơi nduyh, gŭ knŏng du huê ur, geh kon gŭ răp jăp bu mâu geh nau phong ma nau tih mâu lah ma nau dăng bôk ôh. 7Yorlah ăn phung kôranh chiă uănh jêng bunuyh bu mâu dơi nduyh, nâm bu du huê oh mon Brah Ndu; păng mâu jêng sưr, gơnh nuih hay nhêt dak play kriăk ƀâu, janh ƀai, mâu lah hay ma prăk âk ôh, 8ƀiălah ăn păng jêng bunuyh rom bu, mĭt jiăng đah phung ueh, blau njrăng, sŏng, kloh ueh, di keh; 9djôt prăp Nau Brah Ndu Ngơi ngăn tâm ban ma bu hŏ nti jêh, gay ma păng dơi tâm n'hao nuih tĭng nâm nau nti kloh, jêh ri dơi đah phung tâm rlăch ma nau nây.

Ăn Păng Dơi Đah Phung Nti Tih

10Geh âk ngăn phung bunuyh dăng bôk, hâu ngăn ngên tâm phung koh ntâu, phung ngơi nau mâu khlay, jêh ri phung ndơm. 11Ăn khân păng gŭ rklăk yorlah khân păng ƀư rŭng lĕ ndŭl mpôl tâm du mlâm ngih dôl nti nau bu mâu vay nti yor khân păng rŏng ma prăk lă lêng. 12Du huê tâm phung khân păng, kôranh nơm mbơh lor khân păng nơm lah jêh: "Phung Kret mƀruh ƀaƀơ, jêng phung mpa janh, ndŭl ƀlao". 13Nau mbơh aơ ngăn. Yor nây ăn may nduyh khân păng ma nau ktang gay ma khân păng geh nau chroh kloh. 14Jêh ri lơi khân păng dơn ôh nau phung Yuđa nkoch bri mƀruh, jêh ri ma nau bunuyh ntăm, ăn chalơi nau nanê̆.
15Lĕ rngôch mpa jêng kloh dadê ma phung kloh, ƀiălah ma phung ƀơ̆ jêh ri ma phung mâu chroh mâu geh du ntil ndơ kloh ôh, ƀiălah nau mĭn jêh ri nuih n'hâm sŏng khân păng nơm ôm jêh. 16Khân păng nkoch khân păng nơm gĭt năl Brah Ndu, ƀiălah khân păng dun nau nây đah kan khân păng ƀư. Khân păng jêng phung bu tâm rmot, dăng bôk, jêh ri mâu dơi ƀư du ntil kan ueh ôh.